Het verhaal en beeld van Bart Koopmans, Ton Ravenstijn en John "'Paatje"" Bruininga van hun zeereis op de Ms. / Zeilboot "" De Zuidwester"" Op 13 juli 2015. IJmuiden naar Katwoude.

De Ms/Zeilboot " ZUIDWESTER""  Van Schipper Bart Koopmans.

SGIPPER NAAS HOT SIBART.....( gelukkig aan de Cook)

Gesgrefen bei  folle ferstant in de jaren 2015 foor de geilige heest....

op een feest afond ergens in in het land, kwam si Bart op het iedee

om met sein boot nieuwe lant achter de horison te ontdekken, samen met de nimrods

ouwe jongens uit Kotta Baroe SiTon en siPaatje, dese twee sprongen een gat in de lug...

(de gat is inmiddels gedigt door de  R.W.D. Restant,Water staat Dienst...)

wan dat was een kolfje in hun handjes so groot als kolensgoppen...

en sie daar werd een teerling geworpen.... dat sein weer ga niet ken..

een sgema werd so uit de mouw door Sgkipper SiBart gesgud...

en sein bemanningsleden stemden uit vol kippeborst toe

de reis sal gaan naar onze resterende Overseese hebieds delen van Gholland

die tog door al die stom-mietijten een hele boel lant is kweit geraakt..

maar dat is een andere saak, slegte saak.....

Op 13 juli 2015 (as hot wil ) sein de 3 kosmopolitanen te bewonderen aan de jagthafen

 fan IJmuiden aan het haring happen.....

om op 14 julli 2015 (as hot weer wil) haan se embarkeren op

de Zr.Ms. Vlaggesgip “”Zuidwester”” Met als Sgipper naas Hot Si Bart

en folg de Bootsman siTon met in sein kielsop si Paatje, steif fan de senuwen (Hrapje)

om dan ten 13.45 plaatseleike teid op te stomen naar het Hoogtei….

Tenminste als het kompas goet is gecalibreerd, anders we gaan ofer op fisuele midellen..

Dan zullen we ariferen  om 15.30 in het Marsdiep waar het Hoogtei zegevierd..

Rigting  R.O.S.G.D.F.H.  (staat foor Resterende Over Seese Gebieds Delen Fan Holland)

Die we ghaan ontdekken…(niet fergeten de Flag mee te nemen foor op het strand planten)

Wan step op Texel… is een jump voor de mensgeit in de eewiggeit…..(gesegde op de Moon

door Lowie Amstrong....)

En als wij aanmeren in Katwoude,(moet sijn: Oude schild)) (So Hot het alweer wil) en we sien geen sgapen in het wit

En de mensen spreken Engels….dan treed plan 2 in werking ( moet nog uitgewerk worden )

Dan sein we seker te weten te fer doorgefaren…..de bemanning willen alleen wel weten  waar de reis eindig, dese voor de info aan het thuisfront, die op hete kolen thuis op ons sitten te wagten, sit niet fein op hete kolen……. Dit sein de stille ferwagtingen fan de seevaarders, als alles goet gaat, maar dat moeten ze nog sien, foorlopig so iet faart.....

Einde 1ste Episode van de Vaart……

eactie van john bruininga op 19 Juli 2015 op 13.12

Ferslag Fan de Boot rijst van :

SiBart,SiTon,en siVentje op 13 juli 2015 na CH.

Si Ventje hei gaat naar Hengelo op dag

siBart ook soals alteid..naar de Rok en Rool,

en toen siBart hei kom op een limineus idee.

hei zeg; SiVentje tjobah jei wil faren ofer de baren.

siVentje hei krab agter sein linker oor,

wan agter sein regteroor een plijster..

Natierlik ik wil, siVentje zei zeg

alrait, seg siBart. dan fraag ik of siTon ook wil...

en so was het idee geboren alles nog wat faag....

maar soetjes aan de form wor formeel

en de datum wer fasgestel  en ja hoor

alles was foor sein root koperen..

de 13 juli is de dag der dageraad

Has en Nas sei brengen siTon en Si ventje

naar Eimuiden aan de see..

bij de zeehafen in Eimuiden

lig korvet de ""Zuidwester""fan siBart

en daar sullen de Seebonken

het seegat uitfaren rigting de

Resterende Overseese Gebieds Delen fan Nederland...

Texas, Sorrie, Texel'.....

Met folle sin stappen ze aan boort

en daar stond SgipperSiBart in fol  ornaat

en met feel hoorngesgal hesen

sullie aan boort, Has heef een trapje meegnomen

voor siVentje om aan boort te komen

en toen siBart hei gaat uitleggen de feiligheit

want siTon hei swem in sein gelt,

maar kan geen meter sewemmen...

de reddingsgordel is dus een uitkomst,

maar ook voor siVentje naturliek.

en helukkig is er ook een toilet a/b

maar als je al gedaan heb, grote of kleine bootsgap.

jei moet aan een pomp 10x trekken en duwen,

en daarna 5x weer fan het selfd....

waarfoor .?? Dese Gehijm van eerste orde...

dan siBart hei trakteer in een fis restorant

en siVentje hei bestel pannenkoek ...

dan Has en Nas Sei gaan naar huis en..

en de drie seemanen sei gaan naar de boot... \

en toen sei gaan slapen

de slaap van de geregten en dengken aan morgen...

de Ofersteek... naar Texel, maar het regen wel dat het goot....

en de wind hei waait de sokken uit je foeten..

maar door het heen en weer gewieg van de boot

kwamen de Nimrods al gauw in de armen van Zeus.....

Morgen weer fervolg

SEE FERHAAL...EG GHEBEURT...!!

De folgende morgen vroeg uit de feren,

siBart hei gaat naar de wal

om brood met boterham te halen foor breekfes,

hierna Sgipper siBart hei roep :älle hens aan dek""

De jongens fan Jan de Witte sei gaan

 met alle handen die se hebben, aan dek,

Alle touwen los en motor aan..

en het skip foert met halfe krag

het seegat uit en in de Noortsee.....

Wahadoe de ombak (Foor siTon, holven op en neer)

hefaarlijk de wint hei blaas in folle glorie

door de wanten, en de boot haat op en neer..

en siTon sein maagd ook....

siBart hei seg :""siVentje neem het roer,

en tehen siTon, haal mein fototoestel""

en so gebeur dat, SiTon flieg fan de en kant

naar de ander kant, maar haalde tog

de fotodinges van siBart,

en siVentje ouwe seerob,

nam het roer in  sein regtehand

en met sein likerhan hielt hei de boot

met al sein gehele persoonleikhijd vast

en siBart foor de rekorts aan het filmen

en eg,de boot ging te keer als een

dronkende boer op een sgaap

 dat net gesgoren is met een botte sgaar...

en toen nog een geloei fan een sgeepsclakson

die agter ons kwam opfaren...

die Sgipper fan die boot , folgens onse beseiden menig,

mogten wei dat hebben, Senuwagtig....

wan hei maar trekken aan die sierene...

en Sgipper Bart met 1 doorbloede oog

spande sein torso, en riep:''Klootsak, sie je ons dan niet??""

en Toen Nam Sgipper Bart een weis besluit..

Terweil onse boot alle palen fan de wereld

ging heijen (Voor iedereen: op en neer)

Gooide hei het roer 180* Celsius om....

en toen plots de boot hei foert

in rustige wateren op de golven

rigting het Noordzee-Kanaal..

én SiTon hei neuriet saggjes

""Hoe saggies gleid ons bootje al ofer het silte nad""

in G-mineur klijne tets.. en siVentje is ook kontent

wan sein bruine kleur was op de Noordsee

een beetje bleek heworden... en

en so ging de trip naar Texel niet door....

Maar dese nog lang afgelopen...

O Nee.,!!

prachtig...

uw wedervaren

Paatje..

Reactie van john bruininga op 22 Juli 2015 op 11.42

En de Koers van de boot hei wor ferleg

Sagies deinend naar de sluisen fan Eimuiden,

SiVentje hei word poeetis en hei gaat voor op de plecht..

Staan en sing uit folle kippeborst..

“”Op  de sluisen fan Eimuiden

Hep ik je faarwel gekus, kon mein tranen

Niet bedwingen, afsgeid nemen doet mei pein…

(soms is het wel Fein,)

En dan sgipper siBart hei geef kommando…

Foor en achter op post, wan als in de sluis,

Jei moet oppassen dat je er niet door gesluis wor.

Dus jei moet op je kwiefieve seinen en alert

Wan sonder dat jei het weet je hang aan de touwen..

En dan is Leiden in last….

Maar gelukkig gaat alles goed..

 En na de sluis werd geopen, stond in folle glorie

 Het Noordsee kanaal foor ons…

Hier moesten we nog eff een traantje wegpinken..

Want jaren geleden was dese kanaal toch

Bevaren door de Ms. Johan v. Oldebarneveld,

De Ms.Wilem Ruys, v.Riemsdijk en al die sgepen

 die de Repatrianten uit Indonesie

Naar Holland brachten, ....en later nog is

SiVentje over de deik gefiets…..

Maar dat is andere koek.. depenterkoek.

En na dit gingen we effe langsei de aanlegstijger

Effe uitteblazen van de enerverende tocht…

Om daarna het Kanaal te bevaren naar de

Six-Haven in de stad Amsterdam en

Voor siTon als Rotterdammer een hele beproefing…

Reken maar fan jes.

Reactie van Ton Ravestijn op 22 Juli 2015 op 13.07
Reactie wissen

Met dit soort vrienden wordt elke beproeving

een belevenis die ik nooit had willen missen

en staat in mijn herinneringen gebeiteld...yes..

En ik weet het "Amsterdam is zich aan het op

maken om van een wereldstad een metropool te worden...

Bekijk het Centraal Station maar eens..oude grandeur en moderne architectuur..

Reactie van john bruininga op 24 Juli 2015 op 12.42
Reactie wissen

 

En dan na weer terug te komen op de wereld

Van het rustige water van het kanaal….

Worden de trossen weer los gegooid

 varen de zeelieden  het kanaal af….

Trossen lego seg Sgipper Bart..

 En de mannen fan Jan de Witte de wit

Als foledige see sguimers gooie noselant

De touwen los en sgieten het op….

En dan gaat de vaart onder rustige getuf

 Van de bootmotor ofer het silte nat’’

Sgepen groot en klein passeren de “Zuidwester””

En deze trek sig er geen snar fan aan en

Folgt sein ijgen koers…reg so ie gaat…

Dan passeren se het Kruithuis, de havens fan A’dam

Bofen in de lug fliegtuigen en dan..

Steeken sguins op naar de Six Haven om daar de nag

Door te brengen, en sgipper Bart hei manoefreert

De boot als of hei in sein Mini-Kooper reidt..

Haarsgerp tussen al de boten legt hei

sijn boot op de plaats vast en wei meren het af’

siTon in sein fanatieke strefen foor de saak

en foor siVentje zijn welsein,legt het trapje

op de steiger , dat deng hei, maar het trapje

ging onder stefige protes in het water..

hoorde het net seggen .””Dag SiTon””

en wei hadden geprobeer het nog uit te dreggen…

maar helaas Pinda kaas en na een koude does

foor siTon en SiVentje,  was het teid voor Sgipper Bart..

om ons een Kapitijns-Dinee aan te  bieden..

fan 1 gang met fersgillenden gangen geregten

bestaanden uitt Kapuseiner , hebakken spek.

En fersgillenden soorten Atjar uit de culunerre

Potjes fan de Hr.Hak en consorten…….

En toen siBart Hei gaat sgoon sgip maken

stofsuigen en afwassen.... en sgeepsklok opwinden..

En daarna gingen Si Ton en Sgipper Bart

A’dam ferkennen, en si Ventje hei pas op de boot

Na dat alles bij terug keer … ieder een bevredig..

 sei gaan selapen de selaap van de geregten..

Wan morgen is weer een dag van ontdekkingen

Word fervolg….

Reactie van Patty Stein op 24 Juli 2015 op 21.15
Reactie wissen

prachtig hoe Ton alles in de gaten houdt,

u daar op stevige zeebenen het schip op

de juiste koers houdt... en dan schipper B,

die zelfs de keuken niet schuwt om allen

een stevig maaltje te kunnen voorzetten... 

heerlijk om zo mee te kunnen genieten, x

Reactie wissen

SiVentje hei wor met sgrik wakker…

 siBart hei is ongerus, want hei hoor

siVentje rare heluiden maken

en hei deng dese rare situwatie

en helukkig siVentje alleen nagmerrie

en toen se gaan koffie drinken,

en daarna alweer met koutwater doesen…

soedah, siTon hei is in een gulle bui,

hei seg ik gha trakteren op breekfest

en wei met de pont naar de oferkant

in sentraal station.. we gaan een staande

ontbeit veroberen op kosten van siTon..

effe keiken op het perron wan dese splinterbaroe

en toen weer naar de pont ….waar het saggies

begon te regenen.. en dan weer de wonder van

het ontmeren van de boot si Bart weer haarsgerp

ageteruit, fooruit, en tussen boten door

 naar de uitgang van de haven….

En dan rigting de brug van Schellingerwoude

Maar eerst de hafen van A’dam in faren

En SiTon als goed geaarde Rotjeknorder

hei zucht van ferligting en we gaan wagten

voor de brug wan die was nog niet open….

En nu pas weet ik hoe de automensen

 Die foor een open brug  moeten wagten

sig foelen…….en dan de brug hei gaat open..

Wort ferfolg....

Reactie van john bruininga op maandag

En dan gaat de brug foor ons open

En we faren in de Markenswaard

Pragtig water, en pragtig ijlandjes

Maar griemis als maar door (foor siTon Motten reghen)

SgipperBar  maak de motor uit

En hei heis de Geneua seil en

En toen alles stil .

je hoort alleen de kabbel  van de golfen

het klapperen van het seil..

en af en toe het klapperen fan siVentje Fals gebit..

en ferder seilen we gestaag door maar door

halen self boten in met toewees seilen in de mast

in de ferte jei siet Folendam van de Bent sonder Naam

en Monnikendam sein kerk spits, en siVentje voel

dat dit beina het ijnde is fan de bootrijs

en hei word weemoedig, en toen uit folle kippenborst

hei sing; “” Holands flag jei ben mein glorie,

Hollands flag jei ben mein lus, roep van louter

Freugde Fiktorie als ik je siet op freemde kus….””

Maar hei weet dat hei sein maten gaat missen..

Maar sgipper Bart geef al Commando, “”meerrol op post..””

En hei stefen op de Jaghafen van Katwoude aan..

 En weer gaat de Sgipper Bart Soelappen (foor si Ton :Hogellen)

Met sein boot en hei gaat agterwaart in parkeren op sein faste plaats

In de JagtHafen in Katwoude… en hei neem foor het eerst een pilsje

Uit blik…..

Wort ferfolg…. Beina laatste episode……

 

Reactie van john bruininga op woensdag

En dan siTon alweer in een goede bui

Hei seg”” Ajo we gaan sjinees eten,

Ik tracteer uit mijn ijgen sak….

Nauw wei sein in geen gefal doof

En we gaan ons opduffen om in

Monnikendam sjinees te eten..

SiBart sein wagenpower hei staat gereed

SiVentje hei gaat agter sitten, maar eerst

Opruimen, sein Wagen van SiBart

Hei lijk op fan Gent en niks Loos

En toen nog sein feilighijdsriem

Ister wel maar waar hei in moet

Isterniet, so siVentje , hei doet maar als of…

Soedah , naar de Sjienees, siVentje hei siet

De sjienees, maar siBart hei reid als le Mans

So we gaan foor de twede keer selefde weg

En foor de Kerk ister een parkeer plaats

 siBart hei gaat kijken bij de sjeng.

Maar folgens mei, siTon is al eerder geweest

In Monnikendam,wan op woensdags

De sjienees heef een snipperdag…

So we gaan weer terug  naar de jagthafen

En daar we hebben een feine uitgebrijde Dienee

Op kosten van siTon uit Haifliet te Rotjeknor

En daar na we gaan bevredig onder de slaapsak

Wetende dat dit de laatste nag  zal wezen…...

Aan boord van de Ms/Zeilboot”” De Zuidwester””

Met Sgipper Bart als Baken agter het Roer……

En de Seesguimers selapen de selaap der Geregtighijt….

De volgend morgen…..!!

Reactie van john bruininga op woensdag
Reactie wissen

De volgende morgen om 11.00 uur plaatseleike teid

Si Nas en Has halen ons op van de Boot..

Eerst siBart geef ons een ontbeit dat sein weerga niet kan

Gedekte tafel met brood en boterham, sjem, kaas

En iets ondiefienieeerbaar, maar smaak lekker..

En toen sie Has en Nas ze komen d’r aan

Effe tee drinken, en dan is de afsgeid daar

Maar soals een elk seeman betaam….

Kort en bondig, en alweer is er een herinnering geboren..

Saluut Sgipper Bart, jei was/ben Greet…!!!

En mersie Boekoe dat je ons weer feilig aan lant

Hebt gebragt……..

Reactie van john bruininga op woensdag
Reactie wissen

Ode aan Sgipper naast God SiBart….!!

Turend over zee

 Schipper Bart

 verlangend in gedachten

 vervlogen tijden

 mist de zee

 in hart en nieren

 

 Het varen naar

 Resterenden overzeese gebieds delen….

 

 Zeebenen ooit sterk

 zit  schipper Bart

 verzonken in gedachten

 kijken naar het leven

 mist de zee

 in hart en nieren

 

 Te wachten op

 De Volgende reis.

Dat zeker ga komen

Weer samen op het zilte nat ..

Met zomaar 2 vrienden……

Selamat Sobat SiBart, Un Sjens….

Reactie van Patty Stein op woensdag
Reactie wissen

ik heb genoten van uw verslag, Paatje

een avontuur over oude liefde, het water,

varen en laten varen en niet te vergeten

de vriendschap...

u heeft er met uw scherpe waarneming

in woord en beeld hilarisch en warm 

over verhaald, en...

gelijk de zee in hoge golven, natuurlijk

dank u wel, x

Reactie van john bruininga op woensdag
Reactie wissen

Dit gebeuren hebben wij in onze hart gesloten,

en op onze netvlies gebrand,

met als basis onze gemeenschappelijke achtergronden.....

Reactie van bartkoopmans op donderdag
Reactie wissen
""Dit gebeuren hebben wij in onze hart gesloten,

en op onze netvlies gebrand,

met als basis onze gemeenschappelijke achtergronden.....""

en soo is het...
en niet anders..
Reactie van john bruininga op donderdag
Reactie wissen

WAT VOORAF GING.........!!!!!

Reactie van john bruininga op 4 Juni 2015 op 16.08


En foor ferdere informatie regs foor de keikers links si Paatje

en links foor de keikers regs siTon......

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 18.42

helaas heb ikke

vandaag de zuidwester

ompdat si Paatje ent siTon

hun moustache hebben gedrukt..

zelf moeten schrobben

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 18.42

maar goed

mijn tijd

kom nog welle..

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 19.20

hmmm. liedje

heeft verkeerde teks

wij vertrokke niet uit rotjeknor

maar uit eimuide..

Reactie van Ton Ravestijn op 4 Juni 2015 op 20.03

Ikke vertrek tog uit rotjeknars..

gelegen aan de maas, kleine

moeite om mij effe op te pikken

in de 2e katendrechtse haven..

vlakbij de voetgangers brug....

toepasselijke vernoemd naar 

een eeuwenoud beroepsgroep

namelijk "de hoerenloper', ter

hoogte van hotel 'New York", 

ken niet missen ...

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 20.09

hmmm...Ton

waaropmp breng jij meines

soo in vertleiding...moet ik mishien wel

in het geschofeerde boek van Paatje komen

neen ik blijf vertrekke uit eimuiden

al mag ikke verekke..

Reactie van Ton Ravestijn op 4 Juni 2015 op 20.14

Oke...kom ik wel naar arnemuiden..of 

is het nou ijmuiden..weet niet meer..

Reactie van john bruininga op 4 Juni 2015 op 20.26

Leiken die toewee borden niet op elkaar...

sei hebben allebij een hafen, in het engels heffen....

en aanleggen geen noot dig bei de boot.....

SiYon in elk ghefal is het de bofenste  bort....

niet verwissellen met het klokkenspel fan Arnemuiden.

dese gaat fan ..Klonang,Klonang,Dong,Don

en die fan IJmuiden...Tjingeling. tjingeling. Klankje....Dag ik..

Dag siBart en Dag siTon fein dat ik jullie kon....

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 21.02

Drie Mannen In Een Boot

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 21.17

ik denk aan drie mannen

in een boot...

het verhaal moet

nog helemaal aanvangen...

ik denk aan Paatje en Ton

en aan mijzelf...

drie mannen in een boot

drie mannen met een verleden

een verleden...dicht bij elkaar

een verleden al soo ver verleden

ik hoop dat deese drie mannen in een boot

waarvan Paatje de oudste is en misschien

het meest geleden en beleefd heeft...

dat Ton die dramatische ervaringen heeft

en sisi ikke die misschien wel het meest genoten heeft

in NNG...onze reis naar de overzeese gebiedsdelen 

zullen delen in ons diep...misschien wel dieper

dan het marsdiep...zullen delen in elkaar en met elkaar

en blijken zal dat met zijn drie...vier teveel is

en met zijn twee...eentje mist..

Opmerking

                                     


Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 21.37


misschien zal

dit plaatje

wel op de achtergrond

te horen zijn

als wij een beetje praten

en er er even een stilte valt

een stilte ...omdat woorden

even stokken..

Reactie van bartkoopmans op 4 Juni 2015 op 21.40
Reactie wissen

hmmm... ik word senti men teel

sentimenteel...en het is nog niet eens voorbij

de reis moet nog beginnen..

Reactie van john bruininga op 4 Juni 2015 op 23.41
Reactie wissen

Wag maar as dese rijs van de drie eenheden

 ten ijnde is en de ferhalen op papier staan

 dan sullen de oren fan Laura v.d.N.. gaan klappertanden

Gegarandeerd dese wort een peperbek bestseller....

weet je waarrum.... we hebben geen Setress...

Nou ja.......Misgien een beetje.....

Reactie van Ton Ravestijn op 5 Juni 2015 op 8.40

Mooie woorden....overpeinzingen....

nog geen meter gevaren en nu al

zoveel positiefs..dit wordt een 

wereldse reis met drie mannen..

dierbare vrienden....mis alleen

de hond....maar daar kan..als

het moet best wel een oplossing

voor gevonden worden..denk ik..

Reactie van john bruininga op 5 Juni 2015 op 11.12

Woef. woef.....

Reactie van bartkoopmans op 5 Juni 2015 op 11.21

waf..

Reactie van john bruininga op 18 Juni 2015 op 15.43

andaag 18e juni 2015 bezoek gehad van si Bart voor een maritieme bespreking,

nou ja, maritiem uit Hollandia -Haven.. maar we kwamen toch op een schematisch mini schema.

op 13 juli 2015 te 16.00 embarkeren a/b zb. "Zuidwester""aan de marine jachthaven te Ymuiden.

gevolg door theewater,avondschaften, sterke verhalen, en kooien af ten 21.00.

14e julli 2015 07.00 overal, 08.00 breekfest, 9.00 baksgewijs....schoonschip en klaar maken voor trossen los..opvaren richting Nieuwe Diep.....richting Texel waar wij hopen aan te meren in Oudenschild Aldaar. waar de Nacht zal worden doorgesnurkt.... Dit alles overigens onder voorbehoud dat de weergoden ons gunstig is gesteld anders treedt artikel 2 in werking (moet nog uitgewerkt worden) ..........Daarna varen we via de breedte graad  langs de lengte graad naar Katwoude ergens in het Hoge Noorden..hopen dan de 16e juli weer op Hollandse bodem te zijn.... nogmaals dit alles onder voorbehoud.!! Jij weet het nooit bij expeditie's.....maar dat het een belevenis voor ons is das zeker....ik ga nu mijn noordwester inpakken, en voor 3 dagen onderbroeken,........want dat wordt veel verschonen, dit is een grappje van de bovenste tree...hahahaa

Reactie van bartkoopmans op 18 Juni 2015 op 17.02

er is eens kans Paatje

dat wij uit ons ondergoed waaien

dus beter 7 onderbroeken

drie voor gebruik

en vier voor de schrik..

Reactie van john bruininga op 18 Juni 2015 op 17.35


Reactie van bartkoopmans op 18 Juni 2015 op 18.31

hmmm...

geen remsporen Paatje

eerder opsporing verzocht

Reactie van Ton Ravestijn op 18 Juni 2015 op 18.43

Reactie wissen

Vergeet niet de plastic emmers...voor alsdat ik over mijn nek gaat...

dit ten gevolge van de zeeslag..niet tussen de Ruyter en ons slagschip

maar ik bedoel de deining die je maag doet omdraaien..blij dat ik geen 

schaap bent...anders mati....maar goed advies over pillen tegen zeeziekte is

nooit verkeerd....dus Kapitein Bart...wat raad uwes deses aan.. geen bruine

boterhammen met vet spek of gebakken eieren....ga ik zo wie zo van over

mijn nek....is het ook verstandig om een slaapzak als barang mee te nemen???

Nadere bespreking op de BB ?????

Reactie van bartkoopmans op 18 Juni 2015 op 18.53
Reactie wissen

Tonne ik weet niets over pillen

van zeeziekte...

omdat ik nog nooit zeeziek geweest ben

asdat er ieman over zijn nek gaat

en wat beraakneigingen vertoont

gooien we over het restant van het

feestelijk dinér gewoon een puts water...

zeewater wel te verstaan waarvan het zout

jodide bevat en meteen het dek omtsmette..

Reactie van bartkoopmans op 18 Juni 2015 op 18.56
Reactie wissen

een slaapzak

is een welkome

aanvulling op de slaap

die in een zak gaat slapen Tonne

die zou ik zeker meenemen

en als ik jou om 03.00 wek om de wacht over te nemen

hoop ik wel dat jij jouw slaap intie zak laat zitten

en snel op het brugdek komp..

Reactie van john bruininga op 18 Juni 2015 op 21.31
Reactie wissen

Het beste middel tegen zeeziekte is een slok zeewater te nemen ,

en dan door de smaak in een keer alles uitkotst, en vooral niet

naar de horizon kijken ,daardoor word je door de deining helemaal kiedewiet

daar heb je in Nieuwdiep geen problemen mee...Geen horizon te zien..

dan de slaapzak , dat heb ik al jaren maar daar schenk weinig aandacht aan,

 echte slaapzak is onontbeerlijk voor warmte en een doorlopende slaap voor de boerenNacht

tenzij je prostaat niet meer zo best zijn werk doe...verder de Honden, de Platvoet,

en de Dagwacht, zijn wachten om de wacht te houden, maar dat is vers 2;3;1..

Verder moet de boot wel voor en achter vast zitten en een spring soms moet bij vieren...

gelukkig hebben wij in het zeewater Jodiumtinctuur.dat scheelt een slok op een borell

en vooral veel Brood met Boterhammen, spekvet en eieren, gebakken dat wel en alles

vaart het zeegat in en over de nek.. maar een goede vaart dat zit in onze genen, dacht ik...

Goede Vaart....kan niet missen..en o, ja, het wasgoed in een zak achter het schip mee slepen,

je krijgt bij het binnen halen het schoon terug, of er zit een haai in, die Hai is van het wasgoed...

Reactie van bartkoopmans op 18 Juni 2015 op 22.22
Reactie wissen

ik heb soon gevoel

dat van ziekte

geen sprake zal zijn

mishien wel van buikpijn

buikpijn van het lache

als Tonne naas de pot pis

Paatje zijn laase oorlam versnoep

en ikke dag dat ik moes piesse...maar plasse

int mijne  unterhosen die tijdes het hoose

van beneede naar boove was geschoove..

Reactie van Ton Ravestijn op 19 Juni 2015 op 7.14
Reactie wissen

Een hele geruststelling vrienden.....goede adviezen als ze werken...

en lachen..om de moed er in te houden...maar varen zullen we...

zo waarlijk helpe mij Neptunes en zijn schone nimfen....en de zeemanskunst

van onze kapitein Bart die het klappen van de zeilen kent...en driemaal is...precies..

Reactie van john bruininga op 19 Juni 2015 op 11.03
Reactie wissen

SiTon vrees niet bang

Kapitein siBart Plakt alles achter het behang.....

Reactie van bartkoopmans op 19 Juni 2015 op 11.07
Reactie wissen

jep...

as is er

plaksel..

Reactie van Patty Stein op 19 Juni 2015 op 11.15
Reactie wissen

met recht de avonturen van

drie scheepsjongens,

de drie dappere dodo's 

('k hoop dat jullie bootje sneller gaat dan het filmpje)

leuk hoor, ik volg jullie verhalen

op de en te voet, dat welle... x

Reactie van Nicole Bruininga op 19 Juni 2015 op 12.20
Reactie wissen

Pap... Katwoude ligt niet bij den Oever hoor,

gelukkig maar want anders was het toch nog een eindje

zwemmen :) 


Reactie van john bruininga op 19 Juni 2015 op 12.44


Kon me herinneren dat ik ooit in Katzwijn lag of het was in Katwoude of Den Oever..

wist ik veel lag toch in Katzwijn...het was ook zeer mistig...hik,hik,

apropos waar ligt ie dan....??

Reactie van john bruininga op 19 Juni 2015 op 12.50

Heb vandaag mijn slaapzak wakker geschud en wat denk je,

kwam mijn ouwe sokken tegen, genummerd en wel met rood garen, ankersteek

nr: 12332...de tranen schoten in mijn ogen....

.....van de B.O. die rook je niet allen maar je proef het zelf... gek,hé.. na 32 jaar...

Reactie van john bruininga op 19 Juni 2015 op 12.51

Effe mijn geodinges bijwerken....

Reactie van bartkoopmans op 19 Juni 2015 op 18.44
Reactie wissen

mooi

van die sokken

van die oude sokken

straks op de Zuidwester

één paar oude sokken

en één oude sok

maakt drie oude sokken..

Reactie van bartkoopmans op 19 Juni 2015 op 18.47

namelijk

si Paatje

si Ton

en sisi Bartsi..

Reactie van john bruininga op 19 Juni 2015 op 23.32

Ik kijk soms even
in mijn kast.
Mijn blouses en mijn
sokken.
Ze zullen er straks nog wel zijn.
Al ben ik dan vertrokken..

Maar eerst nog het zeegat uit

met zuidwester en drie ouwe sokken...

zonder brokken......

Reactie van Peggy Stein op 22 Juni 2015 op 19.17

.....durf het bijna niet te vragen maar mag er een GOPRO mee aan boord... zodat we kunnen intunen?... zo nu en dan dan he...

xx

Reactie van john bruininga op 22 Juni 2015 op 22.12

Wat ie een GOPRO...?? Whe Go for Progress.. ??

Natuurlijk mag dat Wat het ook is

en... wat schuif het..??

Dese natirliek, grapje van de bofenste Trede...

Wei hebben niks te ferbergen ,  siTon..

of si Bart en siPaatje seker niet..

dus fan harte welkom, wat het ook is.

alteid plaats in de mast......

Reactie van john bruininga op 6 Juli 2015 op 21.30

Vandaag 06 juli , mijn slaapzak die ik voor jaren  bij het korps heb mogen gebruiken

en die me steeds warme voeten heeft gegeven,ingeschoren d.w.z. opgerold en in zijn plunje-zak

gepropt, viel niet mee met de warmte. Daarna mijn pack in de volksmond rugzak ingepakt,

Nu afwachten op verdere informatie die SiBart aan Nicole ,mijn dochter zou doorgeven.

o.ja ik heb nog van het verleden een pakje noodrantsoen, voor onvoorziene omstandigheden, en daarbij ook een tube norit erbij, ook voor onvoorziene omstandigheden.

Spannend hoor een zeereis , niet zo heel groot maar wel op het water en het is zout...

zullen het proberen droog te houden...

Reactie van john bruininga op 16 Juli 2015 op 17.15

Ik wil U even verwittigen dat wij heelhuids in goede gezondheid

van lijf en leden, vol van prachtige herinneringen en bijbehorende foto's ,

Vandaag 16 juli 2015, thuis zijn aangekomen.

wij gaan eerst onze rust benutten en de was doen,

en de zeemansbenen weer om te vormen tot landbenen,

en onze taal aan te passen.....

  Daarna kunt u van alles verwachten.....

Hou ons in de Patrijspoort,.....

Goejen dag...

Opmerking

Reactie van john bruininga op 17 Juli 2015 op 12.20 Reactie wissen

MIJN WELGEMEENDE DANK GAAT UIT NAAR ……

 

Nicole en Herman die ons hebben gebracht naar IJmuiden en hebben opgehaald in Katwoude

 En weer veilig thuis hebben gebracht, zonder dit groots gebaar hebben we nooit de prachtige en voor ons vol belevenissen  zeevaart onder bezielde leiding van Bart Koopmans kunnen meemaken.

Lieve kinderen bedankt.

Bart Koopmans, nog niet in de verste verste heb ik kunnen indenken hoe een zeereis onder vrienden met de zelfde gemeenschappelijke verleden kan verlopen, nou ik moet je zeggen, zoals bij het Korps Mariniers ons uitdrukken,”” Zeer goed 9”” de 10 krijgt alleen de beste Marinier achter de Marinier ..

“”Zijn Vrouw.!”’ Ik moet bekennen dat jij het bijna evenaart, hoe jij met (1) doorbloede ogen een vaart van een grote container-schip probeer te doorkruisen, en de paniekerige kapitein zijn scheepstoeter liet horen, schep niet alleen mijn bewondering maar ook remsporen in mijn ondergoed, en jouw beslissing om de resterende 9 uurtjes naar Texel in de woelige zee een tegenover liggende koers te volgen, daar kan ik je alleen voor waarderen. Jouw Stuurmanskunst en jou kijk op de Platte zeevaart kunde, heeft mij verbaas, en iedereen die jou aan bakboordzijde passeerde kende jou, en ook aan stuurboord  , met slechts je Genuazeil op, passeerde, stonden je enthousiast te groeten, Jij was een echte Schipper, en soms leek het of God naast je Stond. Jou  “”Een gangs Captains – Diner” uit de culinaire potjes van Hak was uitmuntend, de Kapucijner waren voortreffelijk, maar de gas ontwikkeling die zij veroorzaken waren minder.

Het was een grote belevenis voor mij, waarbij onze vriendschap een betekenis kreeg waarvoor het was. En als laatste, mocht jou verlangens naar mij groot zijn, duikt dan in mijn slaapzak, die ik jou hebt gegeven en ruikt mijn aanwezigheid , Bedankt Bart Je hebt een toegevoegde waarde gegeven aan mijn Leven..!!

Ton Ravenstijn, Als je het woorden “”SemperFi”” leest dan weet je de strekking hiervan.

Mijn diepe respect voor jou, dat jij het water durfde op te gaan, vooral omdat jij de schoolslag , de vlinderslag, de rugslag ,enfin, laat me kort zij helemaal niet kan zwemmen en dat moet toch een bewonder waarlijk worden genoemd, en tijde de zware zeegang richting Texel, je op bevel van de schipper Bart, dit moest halen en dat moest doen, wat het was ben ik vergeten, maar ik niet vergeten was de druk van je lichaam toen je op mijn schoot wilde zitten, waarlijk Ton, jij wist wel toen je mond vol had het uit te spuwen aan lijzijden, voor mij was het een uiting van zeemanskunst, en verder zonder enig ervaring het aanleggen en afmeren van de boot zonder je ogen te knipperen deed.

En tijdens dat geknipperd de trap van Nicole en Herman een zeemansgraf gaf..

Wij hebben samen met Bart afgesproken weer eens naar Texel te gaan, maar dan zetten we je op de Tesso(De Veerboot) en op Texel wachten we je op.

Ton je was Grandioos..!!!

Nogmaals Iedereen, Banjak Trima Kashi.

John.”Paatje” Bruininga