OOM GEO .HAKKENBERG
                         DE  TROTSE  INDO


 
 
Geboren in het mooie Indie
werd ik oud in Nederland
Terugkeer was niet mogelijk
want Indie is nu een ander land.
 
Ondanks een nederlands paspoort
blijft je hart verankerd in je geboorteland.
Na de vakantie moet je weer vertrekken
want Indonesie is nu een buitenland.
 
Als indo ben je gespleten
en bekijk je het van elke kant
Je wortels liggen in Indie
maar oud worden doe je in een ander land.
 
Als ik sterf zal de waringinboom
mij geen schaduw geven
dan verdwijn ik in de kille grond.
Van een lnd waar ik mijn leven heb
gesleten, helaas niet mijn geboorteland.   
 
 

 

  
 

xxxxxxxxxx

MET STILLE TROM BEN IK HIER GEKOMEN

WEG, UIT HET LAND VAN MIJN DROMEN

JAREN LANG HEB IK HIER GEWOOND

MIJN ASSIMILATIE IS NOOIT BEKROOND

MIJN VERHAAL IS NOOIT GEHOORD

GEEN INTRESSE IN MIJN WOORD

ALLEEN BEKEND EN GELIEFD OM ONS ETEN

DE MUZIEK, PASSAR MALAM EN GOD ZAL HET WETEN

MET STILLE TROM VERTREK IK WEER

NAAR MIJN LAATSTE RUSTPLAATS OM TE DROMEN VAN WELEER.

VOOR MIJN KOMST HEEFT NIEMAND MIJ GEMIST

NA MIJN VERTREK ZAL HET NIET ANDERS WEZEN

xxxxxxxxxx

Honny soit Qui mal y pense...

xxxxxxxxxx

Niemand spreekt zonder gevaar

als hij niet op tijd weet te zwijgen....

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Als je je zelf eens zag zoals  anderen je zien..

.Dan schoot je in de lach of door je kop mischien...

xxxxxxxxxx

Tranen als dikke regendruppels
biggelen over mijn wangen
Ik wil ze niet en stop ze weg
Ik wil me niet meer laten hangen
Accepteren…
Wat is dat dan?
Acceptatie…
Hoe moet dat dan?
Het komt zo als het komt
Ja, dat weet ik ondertussen
En ik wil me ook niet aanstellen
maar mijn tranen zijn niet te sussen
Eenzaam en verloren
en zoveel om van te houden
Gevangen door gedachtes
Durf te voelen, niet van dat benauwde
Laat toe die gevoelens
verdriet is er, het is echt
Het zijn enkel je gedachtes
waar je zo hard tegen vecht

xxxxxxxxxx

Leuk om te weten..!!
Leuk om te weten..!!

xxxxxxxxx

Retirement
My nookie days are over
My pilot light is out
What used to be my Sex Appeal
Is now my waterspout
 
It used to be embarrashing
The way it would behave
For every single morning
It would stand and watch me shave 
 
Once it was when of his own accord
From my trousers it would spring
But now I've a fulltime job
To find the blasted thing
 
Now my old age approached
It sure gives me the blues
To see it hang it's little head
And watch my tie my shoes
 
By Mac....
 
xxxxxxxxxx
 
 

Gebed op mijn 80ste Verjaardag. 24 Maart 2013

 

xxxxxxxxxx

15 augustus 1945 - het einde, het begin… (Edwin Linders)

De Indo, Indische Nederlander, een vreemde eend in iedere bijt,
Levert strijd en ondertussen raakt z’n land kwijt.
Maar dat land was dan ook nooit van hem, het was geleende grond,
Waar hij slechts met één been op stond.
Als het kind van de blanke kolonisator, was de Indo bij voorbaat een verrader
in de ogen van ibu Indonesia, vaak minderwaardig behandeld door die Belanda.
Dus ja, iedereen die vocht voor en stond aan de kant van de vijand,
Die wás ook de vijand, dus niet langer gewenst in het land.
Ook al was je daar geboren en lagen daar je Indische roots,
Indië was niet meer, het was verdwenen voorgoed…
Indonesië greep vastberaden naar haar zelfstandigheid en vrijheid,
Geholpen door de Jap, was het na de oorlog tijd voor een puur Aziatische wind.
Van de rekening, werd de Indo het kind.

De ene oorlog, WO2, niet de minste, eindelijk voorbij,
Mannen na jaren terug uit Jappenkampen, ja voor even was men vrij.
Maar de vrede was slechts van korte duur,
een nieuwe oorlog kwam eraan, ditmaal met Indonesisch vuur.
Het uur van de waarheid aangebroken,
Overal werd je op je afkomst aangesproken,
afgerekend, mishandeld, vermoord, sommigen zelfs onthoofd
Maar in het zogenaamde vaderland amper geloofd
Rood wit en blauw voor wie je trouw bijna 5 jaar had gestreden en geleden
Sloot haar ogen voor wat de Indonesiërs met je deden
Want NL was overtuigd: Ja, die Indo’s horen daar,
Laat ze liever niet komen, ze vormen vast een gevaar.
We zijn zelf nog in opbouw, dus we kunnen ze niet gebruiken,
Laat ze blijven in de Oost en daar naar die vreemde geuren ruiken.
Daar is waar ze thuishoren, ze passen beter in de tropen.
Maar als ze toch willen komen storen, moeten ze hun eigen overtocht maar kopen…
Tegelijkertijd was Indonesië het zat, beu en ontevreden,
dus voor hen was het duidelijk en dit was de reden:
“Weg met die Belanda’s, Indo’s en Molukkers, die horen niet bij mij!
Ze stonden al die jaren tegenover ons, zij-aan-zij”
Genoeg van de koloniale onderdrukking, keerden ze zelf het tij.
Ondanks “politionele acties” werd Indonesia vrij.

Ongelijk kun je ze niet geven, maar je staat met lege handen
als kind van beide kanten, hoor je bij beide en tegelijk bij geen van beide landen…
Tussen wal en schip, kiezen tussen twee slechten,
Wat je ook doet, met beide kanten moet je vechten.
Indonesia wil je niet en dat is heel goed te merken,
Je verliest je positie en mag nu hooguit voor hén werken.
En Nederland doet net of het je niet kent,
Tenzij je aan kunt tonen dat je grotendeels blank bent.
Erkend door je blanke voorvader? Nou dan mocht je in je handen wrijven
Want een Indo zónder die papieren moest gewoon blijven.

Maar Indonesia wilde ons net zo min; niet langer te vertrouwen.
Tja wat wil je, “Dan wit, dan bruin, loh, moeilijk toch die blauwen.”
Uiteindelijk gaf Soekarno ons de keuze, om voor altijd te beslissen ya,
“Wil je echt horen bij die Belanda’s, of kies je voor ibu Indonesia?”
Lastig, moeilijk, welke kant wil je op?
Kiezen voor de kou, of hangen in een strop?
Ja de keuze lijkt zo simpel, maar het was gecompliceerd,
Niemand was meer te vertrouwen, dat had de Indo wel geleerd.
Al met al hebben velen voor Nederland ‘gekozen’
En nooit meer teruggekeken, de foto albums bleven in dozen.

Ook al voel je je daar thuis, heb je er geen woorden voor behalve ‘senang’
In Holland staat je huis, ook al ben je daar maar een katjang.
Onze grootouders hebben gekozen, voor ons welzijn en geluk
Want in tanah air kita, ging al het Indische stuk.
Al met al denk ik “Al, het heeft zo moeten zijn."
En op een dag als vandaag vind ik het reuze fijn,
Dat we een volk zijn van volharders, strijders met kracht,
Een mix van blanke ondernemingszin en Oosterse rust en pracht,
Rust zacht, iedereen die is heengegaan
Maar weet dat jullie voortleven zolang wij bestaan!

Want ook al is er weinig eenheid, we zijn er nog steeds,
Pukul terus, satu bangsa, vier het leven ‘tis een feest!

Edwin Linders (Edwiño do Sinyo / Indisch Edje / Indo-Eddy)

xxxxxxxxxx