https://youqjjqu5qShbctu.be/

MON GENERAL. R.I.P.

Corpo Nostra Patria, Het Korps is ons Vaderland .........


(Uitspraak van Hannes MacMootry)

They often say killing doesn't solve anything. That's a mistake. No people, no problems."

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

HULDE AAN ONZE WAPENBROEDERS VAN DE PVK.

XXXXXXXXXX

Generaal-Majoor Roy Spiekerman van wezelenburg (R)

Heb net niet onder Hem mogen dienen, maar Badminton kan hij wel....

XXXXXXXXXXX

.Generaals van het Korps Mariniers waaronder ik heb mogen dienen.


41. Generaal-majoor der mariniers H.O. Romswinckel 23 sep 1954 – 17 jul 1958: “Commandant van het Korps Mariniers”

42. Generaal-majoor der mariniers H. Lieftinck 17 jul 1958 – 1 jul 1960: “Commandant van het Korps Mariniers”

43. Generaal-majoor der mariniers J.G.M. van Nass 1 jul 1960 – 17 feb 1967: “Commandant van het Korps Mariniers”

44. Generaal-majoor der mariniers A.M. Luijk 17 feb 1967 – 10 apr 1970: “Commandant van het Korps Mariniers”

45. Generaal-majoor der mariniers C.C. Schoenzetter 10 apr 1970 – 19 apr 1973: “Commandant van het Korps Mariniers”

46. Generaal-majoor der mariniers A.C. Lamers 19 apr 1973 – 1 feb 1977: “Commandant van het Korps Mariniers”

47. Generaal-majoor der mariniers A.J. Romijn 1 feb 1977 – 10 jan 1980: “Commandant van het Korps Mariniers”

48. Generaal-majoor der mariniers J.J.A. den Haan 10 jan 1980 – 7 jan 1983: “Commandant van het Korps Mariniers”

49. Generaal-majoor der mariniers T. Rudolphie 7 jan 1983 – 18 sep 1987: “Commandant van het Korps Mariniers”

XXXXXXXXXX

Kapitein Der Mariniers B.O.B Giese

Marinier, Collega, Vriend en Mens.

Veteranendag in de ""Kampong""

XXXXXXXXXX

Mijn Wapenbroeder...Marinier in hart en ziel..

.maar bovenal Mens... Sgtmaj.Der Mariniers Hans Slijkhuis. R.I.P.

XXXXXXXXXX

Qua Patet Orbis

Qua Patet Orbis - Zo wijd de wereld strekt.

 Dit is  de lijfspreuk van het Korps Mariniers..!!!

Onze Vaandel.
Onze Vaandel.
Me ,Meself,and I.....
Me ,Meself,and I.....

Willem Pullapessy

Madioen(Ind) 1949
Madioen(Ind) 1949

Madioen Oost-Java 1949

Bij Het KNIL.....
Bij Het KNIL.....
De Bren in actie
De Bren in actie
Mariniers in 1956, hadden geen uniform voor ons, en wij werden voor de warmte maar in Matrozen uniform gekleed...
Mariniers in 1956, hadden geen uniform voor ons, en wij werden voor de warmte maar in Matrozen uniform gekleed...

Fragment uit De KotaBaroe Site...

door john bruininga » zo 8 feb 2009 11:05:47

Het was een zeer koude winterdag....
13 januari 1956.... zo koud dat zelfs
de Oievaar verstek lieten gaan....
de Baby's werden gebracht door Pinguins

daar kwamen 23 Indische jongens in
Holland... Tropische verassingen verpakt
in Matrozenkleding.....uit het warme
Nieuw-Guinea......iedereen dachten;
daar komen ze aan de Papua's....

we hadden het zo koud.. dat we het van dien tijd af
nooit meer warm hebben gehad....

gelukkig was er .....erwtensoep.....met rijst..!!!!

anders waren we allang naar elders vertrokken...EG!!
er waren zelfs geen Mariniers-uniformen voorradig
daarom kregen we Matrozenpakjes... maar dat
werd wel gauw anders...!!!!

Geen verleden,geen heden, geen toekomst.....

Afbeelding

rechts(Voor de kijkers links..net als si Nappie.met
zijn hand in de buste Ikke, Boogaart Meulenhof, Genen,
Jim Wolterbeek, Henkie Muller, Frans Wijnhamer.
ondergetekende)

XXXXXXXXXX

Wim Elgers drager van de Bronzen Kruis


Koninklijke onderscheiding voor de heer W.F.J. Elgers


De heer W.F.J. Elgers, (08-11-1941) Kapitein der mariniers b.d. heeft op donderdag 26 april 2012 een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Hij werd bij Koninklijk Besluit van 5 april 2012, nr. 12.000878 door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot “Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd hem namens de Burgemeester van Helmond Drs. A.A.M. (Fons) Jacobs, door Wethouder (Loco-burgemeester) F.P.C.J.G. (Frans) Stienen na de algemene vergadering van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderschedingen op een meer dan verrassende wijze in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in het bijzijn van zijn echtgenote Annemie en zoon Edwin uitgereikt.
Hieronder ziet u een overzicht van de verdiensten van de heer Elgers:

1980 – heden: Penningmeester Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Vanaf 1980 is de heer Elgers actief als penningmeester van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.
Zelf is hij in 1963 begiftigd met het Bronzen Kruis, toegekend bij KB van 27 maart 1963, nr. 98.
Tot begin jaren negentig heeft hij deze vrijwilligersfunctie gecombineerd met een officiersfunctie bij het Korps Mariniers.

Eind jaren tachtig is hij nog uitgezonden voor een missie in Beiroet. De inzet als penningmeester heeft hij ook gecombineerd met de zorg voor de begeleiding van de jonge en actief diende militairen, die een Dapperheidonderscheiding hebben ontvangen.
Mede door zijn inzet zijn jong en oud door elkaar verweven en bestaat er een goede saamhorigheid binnen de vereniging.
Veel aandacht heeft hij ook gegeven aan de veteranenzorg aan oud-strijders.

1997-heden: Secretaris Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

In 1997 volgde de benoeming van de heer Elgers tot secretaris van de “Vereniging Dragers van Militaire Dapperheidsonderscheidingen”.
In die functie heeft hij zich sterk kunnen ontplooien als motor van de vereniging.
Hij is betrokken bij de periodieke uitgave van het blad Brons, houdt de website bij, verzorgt mailings en is betrokken bij de organisatie van ledenvergaderingen en reünies.

Naast deze formele taken die horen bij het secretarisschap is hij bij veel gelegenheden het gezicht van de vereniging naar buiten.
Zo is hij vaak aanwezig namens het bestuur bij herdenkingen en uitvaarten van overleden leden.
Voor de leden en hun weduwen is hij het herkenbare gezicht van de vereniging. Waar mogelijk steunt hij hen of verwijst hij hen gericht door naar hulpverlenende instanties.

1993-heden: Veteranenhelper Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen
Na zijn functioneel leeftijdsontslag is de heer Elgers aan de slag gegaan als officiële veteranenhelper van de vereniging.
In feite zette hij daarmee de activiteiten voort die hij naast zijn penningmeesterschap ontplooide.
Zijn activiteiten als secretaris van de vereniging liggen deels in dezelfde lijn.

1996-2006: Penningmeester Veteranen Platform
In de periode 1996 tot 2006 heeft de heer Elgers gedurende twee bestuursperioden het penningmeesterschap vervuld van het Veteranen Platform.
Dit platform fungeerde in die periode als gesprekspartner voor de Minister van Defensie bij het vormgeven van het veteranenbeleid.
Als lid van het dagelijks bestuur heeft hij aan de beleidsvorming hierover een belangrijke bijdrage geleverd.

Bron: Gemeente Helmond, Lintjesregen,
Fotografie: Pressvisuals.com en geactualiseerd door Wim Elgers alleen voor wat betreft de eerste alinea.


<<  terug

Passagierskaartjes Hoekje eraf Minderjarig..

Hoekje er niet af Meerderjarig..Nachtpassagieren..

Marinier 3e kl. John Bruininga

Marno: 12332

Korps Mariniers

Biak 24 februari 1956

Nederlands Nieuw-Guinea 1956-1962
Nederlands Nieuw-Guinea 1956-1962
Sorong N.N.G
Sorong N.N.G
Parang.1962
Parang.1962
""Op varkens-jacht""
""Op varkens-jacht""
Sorong..
Sorong..
op andere "varkens"Jagen
op andere "varkens"Jagen
Barney Giese met krijgsgevangen
Barney Giese met krijgsgevangen
Kayzer en de Beer..
Kayzer en de Beer..
Para's in krijgsgevang....
Para's in krijgsgevang....
no commed....
no commed....
Klas 56... de Deta Peleton
Klas 56... de Deta Peleton

Onze Opleiding in Biak en in Nederland...1956

 

Naar Nieuw-Guinea..1957
Naar Nieuw-Guinea..1957

Mijn Uitzending in 1957/1959 Nederlands Nieuw-Guinea

Paatje Kokkeling Ridder M.W.O.
Paatje Kokkeling Ridder M.W.O.
Ok Hamton (Eng)
Ok Hamton (Eng)

Archief: http://www.korpsmariniersforum.nl/
De eerste keer Alarm voor de BBE meer als 40 jaar geleden.

Nazomerdag in Den Haag

Schoten in de Franse ambassade

Het is vrijdag dertien september 1974, achtentwintig minuten over vier, bij de politiealarmcentrale komt een telefoontje binnen. Een vrouw met een Frans accent vraagt de politie snel te komen naar de Franse ambassade op het Smidsplein, omdat daar 'gekke Japanse mannen met pistolen rondlopen'.

Een kleine vier en een halve minuut na deze melding zit de 21-jarige agente Hanke Remmerswaal zwaargewond in het trappenhuis op de derde verdieping van het ambassadegebouw. Ze kan moeilijk ademen omdat de kogel, die door een onbekende man in haar rug is geschoten, haar long heeft doorboord. Een andere agent, die in zijn arm is geraakt, zit naast haar. Terwijl Remmerswaal door bloedverlies even bewusteloos raakt, rent de derde agent die betrokken is bij het vuurgevecht naar zijn patrouilleauto. Hij meldt om twee over half vijf aan de centrale: 'Twee man neergeschoten in de Franse ambassade door een onbekende man. Ik heb hem in zijn klauw geschoten, assistentie. Over'. Deze vier en een halve minuut markeren het gewelddadige begin van de eerste grote gijzeling in de Nederlandse geschiedenis. De gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag zal vier dagen en nachten duren en uiteindelijk, weliswaar zonder verder bloedvergieten, in de brandende hitte van het vliegveld van Damascus zeer onbevredigend eindigen.

Het is een prachtige nazomerdag. De agenten Piet Springer en Hanke Remmerswaal rijden in hun volkswagen Golf ambassadebewaking in Den Haag. Het is de eerste keer dat ze samenwerken. Remmerswaal rijdt. Hun dienst is pas een uur oud als de centrale meldt dat er problemen zijn bij de Franse ambassade en dat voorzichtigheid geboden is. Op het Smidsplein worden ze opgewacht door een jonge agent; Otto Koster. Met zijn drieën volgen ze een hevig transpirerende en gesticulerende Fransman naar de vierde verdieping. Pas op de tweede verdieping trekken ze hun pistolen, want dan wordt duidelijk dat diegene die zich boven verschuilt gewapend is. De Fransman maakt zich uit de voeten.

Achter de deur aan het eind van de kleine gang op de vierde verdieping horen de agenten gestommel. Piet Springer: "Otto Koster stond midden in de hal. Ik stond tegen de muur en Remmerswaal stond nog op de trap. Toen ging die deur open en kwam er een hand met pistool naar buiten en die begon gelijk te schieten, een keer of vijf." Hanke Remmerswaal: "Het was heel angstig om in zo'n kleine ruimte schoten te horen. Je realiseert je dat hij eigenlijk niet kan missen en het enige wat ik op dat moment wilde, was wegwezen. Ik kon niet op hem schieten, voelde een blokkade. Ik wist dat ik hartstikke in gevaar was maar kon gewoon niet op hem schieten. Ik bleef maar denken: hij is ook een mens en ik schiet niet op hem. Daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik me omgedraaid en wilde van de trap afspringen en op dat moment raakte hij me in mijn rug."

Springer: "Zwaargewond strompelde Remmerswaal de trap af naar de derde verdieping en ging op de trap zitten waar ze even later gezelschap kreeg van Otto Koster, die een schot door de arm had gekregen. Toen kwam die man iets verder naar buiten en hij zag me staan. Ik denk dat hij verrast was dat ik daar nog stond en ik realiseerde me dat ik nu aan de beurt was. 'Als ik hem nu niet uitschakel schiet hij me zeker dood', dacht ik en laadde mijn pistool. Het was een oude FN 765, die dingen weigerden nogal eens en ik weet nog dat ik dacht 'alsjeblieft weiger nu niet' en toen drukte ik af. Ik kon de man niet missen, zijn arm was tien centimeter van me af. Ik zag dat ik hem raakte en toen ging de deur dicht. Ik ben naar beneden gegaan om Hanke en Otto te helpen en om hulp te roepen."

Remmerswaal zat op de trap en had het benauwd: "De kogel was er in mijn rug ingegaan en er onder mijn borst uitgekomen, dwars door mijn long heen. Op dat moment voel je dat wel, maar de pijn viel eigenlijk wel mee. Ik bloedde heel erg. Toen Piet hulp ging halen ben ik even buiten westen geraak. Op dat moment realiseerde ik me dat ik er slecht aan toe was en dat deze situatie niet al te lang moest duren, anders zou ik het niet redden."

Uit het vreemde telefoongesprek tussen politie en ambassade werd duidelijk dat het hier een actie van het Japanse Rode Leger ging. In de jaren '70 bevond deze organisatie wat gewelddadigheid betreft op hetzelfde niveau als de Duitse Rote Armee Fraktion en de Italiaanse Rode Brigades. Het doel was het verwezenlijken van de wereldrevolutie, daarnaast was het omgooien van de Japanse regering een belangrijk doel. Het Rode Leger waarschuwde na de gijzeling in Den Haag 'de kapitalisten van de wereld': "Zolang jullie doorgaan met onderdrukken van onze revolutionaire kameraden en volkeren van de wereld, zal onze revolutionaire instelling en moreel, dat door deze operatie niet is uitgeput, ons leiden tot de bevrijding van alle onderdrukte volken van de wereld bereikt is." Acties in de jaren '70 waren onder andere het kapen van twee Japanse vliegtuigen en een schip in de haven van Singapore. Maar het gewelddadige hoogtepunt vond in 1972 plaats, toen het leger 25 mensen in koelen bloede vermoordde en 75 anderen verwondde op vliegveld Lod in Israël. Over de bereidheid van de terroristen om ook in Den Haag geweld te gebruiken, bestaat na het neerschieten van de agenten geen twijfel. Het beleidsteam staat voor de moeilijke keuze hoe de gijzeling te beëindigen: vreedzaam of met geweld.

foto van Rinus Isken.

XXXXXXXXXX

met Jim Wolterbeek
met Jim Wolterbeek
Woendi
Woendi
Kapper in de Bush....
Kapper in de Bush....
HondenWacht VGKAZ.1957
HondenWacht VGKAZ.1957
KSK V.G.Kaz...
KSK V.G.Kaz...

Mariniers van de BBE die de bevrijding van de gijzeling

uit de Strafgevangenins Scheveningen in 1974 hebben volbracht..

The Few ..The Proud. 40 jaar na dato  en op 1 Nov.20114 de mannen weer bij

elkaar, niet iedereen vele zij vertrokken naar het ""Mariniers-Walhalla""

anderen naar het buitenland.

Mariniers van de BBE die mee hebben gedaan  aan de Bevrijding

'van de gijzeling uit de Strafgevangenis te Scheveningen 1974

Bij Hare Majesteit Koningin Juliana

Reunie  1974-2014  Strafgevangenis Scheveningen.

Rinus Iskens Marinier, BBEer,Para commando, maar Bovenal Vriend.

veteranendag,.... met ouwe maten.

oud Leergoed nr 2
oud Leergoed nr 2
Met Vlopje...
Met Vlopje...
Oud leergoed..!!
Oud leergoed..!!
oud leergoed nr3
oud leergoed nr3
Met de Fam.Matjan...
Met de Fam.Matjan...

Met Jack (Spirow) Mus

Hans Slijkhuis
Hans Slijkhuis
Lucas Kastelein
Lucas Kastelein
Op weg naar de Maten
Op weg naar de Maten
Defilé kijken....en bekeken worden.
Defilé kijken....en bekeken worden.
Met Dick Dooms,achter, met brede Glimlach, Lou Kierkels....
Met Dick Dooms,achter, met brede Glimlach, Lou Kierkels....
Barney en Boris..
Barney en Boris..
The King,...en allemaal paniek..
The King,...en allemaal paniek..
Boris met zijn Ipod..ijskoud..
Boris met zijn Ipod..ijskoud..
Ouwe "Kikkers"" Legendes "' Boeng"'Frans Kemper en Ben Schierboom.
Ouwe "Kikkers"" Legendes "' Boeng"'Frans Kemper en Ben Schierboom.
Oud Leergoed..
Oud Leergoed..
De "Ruggegraat"" Van Ons Korps
De "Ruggegraat"" Van Ons Korps
Met de Baas van het Korps
Met de Baas van het Korps
Met Dapper Boon..
Met Dapper Boon..
Barney Giese
Barney Giese
Barney Giese  Veteraan
Barney Giese Veteraan
Barney in gevecht met de Sambal
Barney in gevecht met de Sambal
Mwo Drager Geo Hakkenberg.R.I.P.
Mwo Drager Geo Hakkenberg.R.I.P.

Ridder MWO. Geovanni Hakkenberg

R.I.P.

Ome Geo Ridder MWO.(RIP)
Ome Geo Ridder MWO.(RIP)
Ridder MWO Geo Hakkenberg RIP.
Ridder MWO Geo Hakkenberg RIP.
Nu 2013 John en Jim samen 160 Jaar..!!
Nu 2013 John en Jim samen 160 Jaar..!!
Jan (Boeboer) Pap
Jan (Boeboer) Pap
Ton Ravenstijn oud NG.Veteraan
Ton Ravenstijn oud NG.Veteraan
Veteranen met een Big Smile
Veteranen met een Big Smile
Veteranen...Old Marines....!!
Veteranen...Old Marines....!!
Het verleden in het Heden
Het verleden in het Heden
Stille Tocht
Stille Tocht
Wil Barkey....
Wil Barkey....
John kenbeek..
John kenbeek..
Buddy v. Loon...
Buddy v. Loon...
Jan Postma...
Jan Postma...

Hannes MacMootry  en Frans "' Boeng"" Kemper..

Hannes Mac Mootry
Hannes Mac Mootry
Rinus met zijn Meisje..Miranda
Rinus met zijn Meisje..Miranda

Met Schout bij Nacht Henk ItzigHeine.jr.

"Stille Willem""
"Stille Willem""
NIEUW-GUINEA HERINNERINGKRUIS MET GEPS 1962   De dragers van deze onderscheiding  zijn door het oog van de naald gekropen  en dat maakt deze kruis zo belangrijk !!   1960 bracht Hrms:Karel Doorman  on
Een Generaal op Aruba...