Komt Spoedig...!

Een samen spraak van Indo's uit het voormalig Nederlands Nieuw- Guinea in de jaren 50e.. in fonetisch geluid, lees dit met je Hart en niet met de Grijze massa Boven in je Canis....Helaas Jim en Lou zijn er niet meer , die zitten  nu in het INDO WALHALLA...maar nu je dit leest zijn ze Aanwezig in hun volle Indische glorie........

De dato...Vandaag

 

Het verhaal van Si Ventje en Si Nono en vele andere zoals siPakMen R.I.P, siTon, siDjungel Jim R.I.P,  Winnie-Wan,en Winnie-too

etsetra,etsetra,zal zo spoedig mogenlijk worden geplubiceerd dus "" wees heduldig"'

en dat wil ik zeggen...Ja ..wat ?? oja ...hedul is een sgone saak.....

...(Pos Sgrotum:behin maar alvas te wennen aan de taal..)

ik weet dat een Neerlandicus de oren sullen tuiten....maar als je het verhaal leest moet je het niet doen met je Hersenen ...maar met je Hart...oordeel niet te hard...en vooral niet zeuren...as jei het niet befal...ghewoon ofer  slaan..denken aan Nieuw-Guinea zal dat het enig zijn dat ons verbindt...ik weet het niet..maar het voelt wel zo aan..Diengene die het ooit mee hebben gemaakt kunnen het beamen...verder respecteren wij ook die dit leven niet hebben meegemaakt.. hoop op wederzijdse begrip dit is slechts een uiting van gevoelens.. die wij in stand proberen te houden en we zijn er heel zuinig op...Want dit is Geschiedenis...dat wij hebben gemaakt ..in Ons Nieuw-Guinea ..samen met de mensen die daar hebben geleefd.

Tot so dan al je wil......en met dankie wel

De Gang uit Orange Lane.

 

 

 

 

Ajo  dan Hier efen Foorstellen SiNono....

 

 

 

Nono is enkele jaren na de oorlog geboren in de mooiste plaats van Java: Soerabaja.

Dan is het 1950, en de familie vaart uit. Eerst met de SS Plancius, en vanaf Ambon met de MS Reaal. Bestemming: Hollandia. Als Steurtje verbleef vader en gezin in het Steurtjesbarak op de hoek van de Panteiweg en de Jautefaweg.  

Na een jaar kreeg het gezin een twee-onder-één-kap woning, opgetrokken uit zink, hardboard en met bamboe gewapende cementblokken. 

En zo begon het leven van de katjoeng Nono dus, op het grote eiland aan de Grote Oceaan, waar hij leerde relativeren door middel van uitroepen als “Enak loh Pim” en “Kom terecht…dese! “. Ja, relativeren was een must om het primitieve leven aan te kunnen. Een levenskunst! En dat hand in hand samengaat met knokken  om er het beste van te maken. Nono herinnert zich de letters ZIGO: Zonder Inspanning Geen Overwinning.   Mooi of niet…dese?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dese Hele ferhaal...... tjobah jei klik hierop....!!

SiNono nog klein,,,
SiNono nog klein,,,
si Ventje ook Nog Klein...
si Ventje ook Nog Klein...

 

 


 

 

En dan De seefee fan si Ventje......

Effe dengken... solang heleden..!!

Ventje is geboren voor de 2eWO. in 1933.. goeje bouw-jaar deze..toen hadden we nog houten sgepen en mannen fan staal...En..ook in de plaats waar nono het levenslicht zag...Soero-ing- Bojo..Na een prachtige jeugd . .en de meest twee mooie jaren  bij Juf.De Kruis(La Croix) in de 2eklas HCSte hebben doorgebracht...waar hij totaal niets van begreep en steevast dach dat het was..""De vlieg en de Hollander"' brak de Oorlog uit...en nog een ..daarna nog een..hij dacht dat er geen eind aan kwam..

maar dat zijn andere verhalen...Ging hij ook richting het beloofd land Nieuw-Guinea... en werd contractant bij De DETA voor Fl.1.50-, pd...na 6 jaar gewerkt te hebben aan de Infrastructuur van het land werd hij Marinier ... en daarna werd hij oud....en toen kwamen de verhalen .. verhalen die zijn weerga niet kennen..in al zijn verhalen zijn op fonetische wijze geschreven en daarom moet men het lezen met het hart en niet met het conjectieve brein.. dan raak je in de war... IndoWar...Hoe je ook went of keert..Taal is Taal en zonder vooroordeel lezen...en verder geen gramaticale verbintenissen leggen... Want deze inverband met maandverband en verbandwatten is ter inleiding van de waterleiding.. is al moeilijk genoeg.....   men moet zich verplaatsen in de Jaren 50 in het prachtige romantische Nieuw-Guinea waar geluk nog gewoon was...waar iedereen dacht "'Dese alles kom Teregt..Morgen ander koek.. kwe Lapis..."" Maar helaas het liep anders dan wij hadden verwacht onder druk van de Wereldpolitiek werd Nederland een verrader, maar dat is een andere verhaal.

Dan wensen we jullie veel leesplezier...En het begon zo......in .de Kali Mozes ergens in Hollandia.....

 

 

 

 


Effe een voorproefje, om erin te komen......om de smaak van het Indo Petjok te ervaren....

 

Kattekwaad Verhalen van Indo’s

 

 

 

Ik ken alleen dese twee ferhaalen fan si ome Joop uit zijn jeugdjaren in Ned. Indië. Toh te weinig foor een appart onderwerp Lou?? Boofen dien is ome Joop in dec 1986 helaas ooferleeden en is de bron droog. Weet wel dat sijn jongere broer ook leuke anekdotes met kattekwaad (awàs dese oude spelling lóh!!) heeft verteld. Of misschien ipv Ome Jopie zoiets als "Kattekwaadferhaalen" ?? Kan over Indonesië-NNG-Nederland gaan en iedereen van het forum kan ook zijn/haar anekdotes vertellen. Wat denk jij Lou?? lou

 

  •  

 

lou
Daar sla je de pakoe op de kepala!! Want het komt me voor dat de kattekwaadheden in NNG zowat evenwijdig lopen aan die, welke de "oudere" garde van Indie als hun deel kon/kan noemen. Maar ja, zoals je reeds hebt aangehaald (waar het Ome Joop betreft), ik geloofd dat je de leden van de oude garde met pijn en moeite op 2 handen kunt tellen. Jammer eigenlijk........ hadden ze de internet maar toen al in NNG moeten uitvinden. Dan hadden we op dit forum boekdelen kunnen lezen en misschien meemaken.....

 

john bruininga

 

Do 21 Sep 2006 14:20:30

 

NNG zowat evenwijdig lopen aan die, welke de "oudere" garde van Indie als hun deel

Zeker te weten...
ik ben nog wat jong maar als "anak Krembangan"
van onze Soeroingbojo in ghansop met zak voor
d'rin knèkker foor kattepul om de ghals en plaatjes
van Tarsan en si Djeen foor in de lug hooien
als op de rug hevallen,plaatjenja  koeweit !!!
en nog meer fooral lajangan als pedot ghei
kilapkilap in de lug en jei met sengeh desnood door ieman zijn ghuis
en dan............. toen vrhoeger........ik kreig van mein Mamma
één sen, halfe sen voor grivvel ander ghalve sen voor in een hrote zwarte pop met rode lippen en als dat erin hooit hij mantoek
er onder staat"Voor de arme kinderen in Afrika"
nu ik ben 73 jaar en aan de deur ze kloppen met een bus
en er staat..... juist 65 jaar arm hoe ken? Vholgens mei die ghalve sen
is in iemands anders beurs terecht gekomen ja.of ja
ik gheloov direk......

 

Jim Raat

 

Do 21 Sep 2006 15:44:03

 

Ajó Paatje ramé u beleefenissen in hansop!! Persíes kaja fan mij met sak foor en d'rin knikkers foor kattepult (oude spelling!) of sout foor bliembing eeten. U open nieuw onderwerp "Kattekwaadferhaalen" en wij ghaan bij u gontjèng....mahwèl ja?? U halfe sèn folghens mij 'per ongheluk' in andere kantong ghefallenn...

 

john bruininga
Do 21 Sep 2006 16:08:59

 

onderwerp "Kattekwaadferhaalen" en wij ghaan bij u gontjèng....mahwèl ja?? U halfe sèn folghens mij 'per ongheluk' in andere kantong ghefallenn... zegt Jim


Natuurlijk Ook ik heb in een hansop ghelopen
en mijn benen altoos met "Tjankok"(fan de wontjes)
dese van keteboh pisang(hedroog) omdat
ister heen verbant (anders dan maan...)

en mijn sgieten met katepul namaja "tie-ties (sgerpsgutter)
en natuurliek tjankohnja van djamboe kloetoek gebakar
en dan helijk maken met een stukje ghlas(krabben)

en danje naam in branden.. JB
karet van otoban helijk knippen
en net zo lang met linker gestrekte
arm met karetnja strekken
tot regtergan t.h van regtersgouder
Wan als je regterghand setrek
ghalve meter ferder
inslagnja dooodeleik.......

en toen mijn friend hij
maakt kneker van lood
wah dese nog dooder dan dood
voor empriet sgieten

en toen oppassen voor je
loden soldaatjes
die milik elke keer

mijn broer hei keik
altijd sip zijn soldaatjes
alteid op in zein dooz......

Ik ha er fandoor
kepiting eten.......
osu

 

Jim Raat
Do 21 Sep 2006 17:03:49

 

Paatje : en danje naam in branden.. JB
karet van otoban helijk knippen
en net zo lang met linker gestrekte
arm met karetnja strekken
tot regtergan t.h van regtersgouder
Wan als je regterghand setrek
ghalve meter ferder
inslagnja dooodeleik.......Kattepult fan mij ook fan autoban ghemaak
Die knikker hj ghaat tot fèrrrr kenniet sien
Op een keer ik trèk té hàrd.....karèt-nja pedòt!!
Mijn hot!! Ik krrijgg terughslàgh in mijn snoet
Drie daagen laang mijn neus..........pèssèkkk!!

 

 

john bruininga
Do 21 Sep 2006 17:39:45

 

Drie daagen laang mijn neus..........pèssèkkk!!Drie daaaagen maar
ik heb er nu nog last van.......
je voelt die fler je noemt
het vroeger Pèlèsh...
en Jim waar die knèkker toen ???

 

Bericht: #11110 Jim Raat
Vr 22 Sep 2006 10:26:01

 

Wááh Paatje, die knikker heb ik uit boosheid met een hamer fijngestampt. Die hamer ik fergheet terugh te leggen in gereedschapkist fan mijn pa en hij-nja is suinig op sijn gereedschap... Folghende ochtend lig die hamer nog in de tuin....verroestt....!! Foor straf ik moet alle onkruid in de tuin babàt met een arit.....dat duurt laaaang en mijn rugh soo mooeoeoe tot ik-nja helemaal klèpèk-klèpèk-kan....

 

john bruininga
Vr 22 Sep 2006 11:04:09

 

onkruid in de tuin babàt met een arit....

Jei met Arit....
ikke met de bloteghand
en dan djonkoh sampai
haat griengiennan je foet
twaalv uur sgaften
reis met corened beev
ajo ik ha nu ook sgaften
reis met corened beev
zee you later (engeland:wezten fan)

 

 

 

Jim Raat
Vr 22 Sep 2006 14:45:33

 

Wááh Paatje met bloote ghan ikke koerang kangkoeng foor gheele tuin, messchien na peipf minuten ikke al KO...

 

 

 

Een samen spraak in fonetisch geluid, lees dit met je Hart en niet met de Grijze massa Boven in je Canis....Helaas Jim en Lou zijn er niet meer , die zitten  nu in het INDO WALHALLA...maar nu je dit leest zijn ze Aanwezig in hun volle Indische glorie........Vandaag 4 April 2016

 

XXXXXXXXXX

Si No.....Jij hoe?
Ach, bolih; alleen die rug ja....
Waarom die rug?
Gisteren gezwommen, in de kali Moses; je weet die kali?
Iejaah, ik weet.... maar waarom dan, die rug? "

Ventje en Nono zijn dikke vrienden.
Nog uit Soerabaja. <we schrijven 1953>
Beiden wonen in een jongensbarak, in Motorpool.

si Vent hei seg.....en dan bij zwemmen de rugkrol
ik vergeet de grote steen in de kali
het stond er al lang. ik srampang die steen...
zo mijn gehele rug gebabas...
Nono Hij smeer toen zijn rug in
met konstiestenvet dese vet voor lagers
en toen zijn rug weer goed ..
.normale kleur licht zwart.....
Nono is een grote Nimrod in
het aangezicht van de schepper;
als hij zijn tjies richt op iets ,
geef nèks wat altijd raak ..
Vorige keer we gaan s'nacht Jagen
achter de motorpool.Jagen
niet op Tjeleng Gondè nee echte tjeleng...
toen we zaten in de boom
en wachten en wachten...
toen opeens twee rode ogen kilap in de bush..
Nono hij richt en Tjíiiééééés bladoer
ogennja worden flauw rosé..
Hij zeg; Geraak dese. en ja hóór
percies tussen de ogen....
maar dese de Kat van Si Loos.......
en de volgende ochtend si Loos
hij roep zich een ongeluk... poesje, poesje
en si Nono hij zegt; Voorlopig wan sjot

 

 

Si Nono....

En niet alleen één schot, maar ook KOPschot loh, roept de net 20 jaar oud geworden Nono trots.
Emiel was helemaal niet blij. Zijn koetjieng dood, en deze vent is er nog trots over ook. :evil:
Eigenlijk hij wil wel gelijk uithalen met rechtse directe.
Gelukkig roept Zus: luidjes, eten halen!
Gedèng gedong slaat zij met de soetiel tegelijkertijd op een hele grote pannedeksel,
je kan zeggen pèjot dese van alle kanten.
Nu moeten jelui weten dat als Emiel hoort: "eten", hij ogenblikkelijk met alles stopt,
ook als hij in zijn jeep, opgekalefaterd uit de dump van Motorpool, op de Sentaniweg rijdt
met 60 kilometer, hij remt ogenblik--ke--lijk.
Bij Emiel gaat de liefde door de maag, zegt Zus altijd.

Si Ventje...

En si Nono hij lach in zijn vuistje..
nou vuistje zo groot als kolenschop
en ook zo vuil.....
hij zeg tegen Si Ventje de huid van de kat
ik gebruik voor hoed kaja David Kroket
hij bedoel Crocket maar Ventje hij weet al.
zo hij zeg jij moet dat huid drogen
als al droog ik naai een hoed
met als koetjoek de staart....net echt
twee weken gedroog op het zinken dak
van de badkamer en toen ze gaan kijken
ister alleen maar vel de haren alles móloh
in de lucht, en vel vol met mieren...
soedah gewoon weer petje gekocht bij Ong Ak....

Tussen haakjes: OngAk is net begonnen
met de uitbreiding van "vleeswaren",
zoals ikan asin, gerèh, corned beef en dendeng.
Ook kan je err nu kopen opgezette krokodil,
paradijsvogel en kroonduif.
Een kostganger van mevrouw Maud
heeft dat opzetten van dieren als hobby.
Mevrouw Maud heeft vreemde kostgangers,
maar de meesten hebben als hobby "lekker eten".

Vleesnja si Nono hij breng naar mevrouw Maud
en zei vraag; dese wat voor vlees ???
Si Nono hij zegt: wah,dese Babi Roesak..
klein van stuk
en toen mevrouw Maud zij maakt
boemboe roedjak van die babi.. ze denk.......
En Nono en Ventje ze gaan rijst koken
en ze gaan naar Emil en vragen hem
of hij boemboe roedjak lust en
Si Emil hij knippert niet eens met zijn ogen
want alles wat hij onder zijn neus kan stoppen is welkom..
en samen met si Nono en Ventje
si Emil hij gantem Kromo die Boemboe Roedjak
en si Ventje en Si Nono .....
met ogen dicht ze eten ook mee alles op.......
katanja honger maak rauwe bonen zoet....
Dese ter inleiding....dit is dus wat jullie kunnen verwachten...zin om te Lezen ?? schrijf in het gastenboek...
Nieuw-Guinea...vorige Eeuw..
Nieuw-Guinea...vorige Eeuw..

Si Nono en de anderen hebben nog nooit soooo lekker gegeten.
Intussen voelt Nono weer zijn rug. Hij denkt, hoe kan dat ja, al gepidjit door Zus,
met obat matjan en gouden ring, en toch nog ....., misschien masuk angin daar op die plek ja?
Zus heeft een leuke vriendin, heb je die gezien, vraagt hij aan zijn beste vriend.
Bedoel je Meiske? Hij grinnikt alleen maar, want in zijn stoutste droom ziet
Nono zichzelf al met Meiske duiken in Pantei ketjil. Natuurlijk met niemand d'rbij... :lol: :lol:

si Ventje....Si Nono hij is in de wolken die pidjit door Zus
En praten over Meiske wadoeh hebat dese
Maar zijn rug voel helemaal niet lekker en..
Die obat Matjan wel goed en gouden ring ook
Vroeger zijn oma gaat kerók met een stuiver
Dus hij gaat maar naar de dokter in Hollandia –Haven
Op de hoek van de Oranje-laan
Dese vrouwen-dokter zogenaamde dokteres
Ze zeg tegen si Nono ajo je Bloes eruit….
Si Nono hij laat zien zijn torso…..
Stiekum hij span aan, zijn pektoralis major
De dokter ziet zijn rug en ze vraag….
Ben jij geslagen ik zie allemaal striemen
Nee..! zeg si Nono dese gekerok vroeger
Noemen zij het aader-laating
Voor als jij hebt ‘’Goederen rivier binnen wind””
Dese in het maleis;Barang kali Masoek angin….
En toen hij krijg parasetemol 3x daags één……..

En toen Si Ton hei kom op de proppen....

SiTon hei kom uit Hoogevliet.Hei is een folbloet....

Vrienden, effe een vraagje van een domme :shock: belanda. Waar hebben jullie het in hemelsnaam over!!!!!!!!!!!! :wink: :wink:

En toe de boot is aangemeert.. siWinnie uit Limlant

se doet ook een poghing...

Ton, ik ben niet echt een balanda, maar ik snap jouw vraag aan onze vrienden.

En toen siPakMen uit Down-Under Below..

hei gaat roeren in de pap (Si PakMen Nu R.I.P)

 

Da's een verhaal waarbij iedereen wat kan aanvullen; of het nu waar is of niet het maakt niets uit. Dus laat je fantasie maar de vrije loop. Het moet zich wel in KB of Hollandia e.o. afspelen. Op deze manier wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk forummers aan het "spel" te laten deelnemen. Was reeds met eerdere verhaaltjes gedaan.
Dus djangan maloe en geef ze maar van katoen!!! :wink:

SiVentje Hei Klaart Op...

si Lou met jou kan ik op en neer......
ajo sluit maar aan...!!!!

En si Nono en Ventje ze lachen
in hun vuistje... nou vuistje
lijken wel.......
en wat te zeggen over Meiske
si Jim hij denk ik zal maar
stilzwijgen mijn tijd kom nog wel....
en als si Ton ook nog mee doe
dan hebben we ook een
""Domme blanda'' :roll: erbij
maar dese blanda hij lijk
op een indo... en dan si Winnie-Too
ook al van de partij... leuk toch
daarnaast onze aanjager si Bud
met Wing erbij die met onze
filosoof si Bartus de zaak kom
filosoferen. waarbij si Otto die
momenteel zit te behangen
zijn aanwezighei laat blijken
met de grote Ateng die lekker
papeda zit te eten aan tafel met aan
de ander kant si Jakkie
met haar tekeningen
en si Ronny in de looppas erbij komt
en si Jerry uit Down-Under hoef ik
niks meer te vertelen... die weten het wel
en si Rob en Theo kijken met
Argus-ogen of alles goed gaat
als niet dan die Gambar.. wij
(voor si Ton erger dan een tik)
heb ik iemand vergeten niet boos zijn
deze ouwe man kan ook niet alles weten

dus beste forumers :lol: :roll: :idea: :!: :!:

SAMBONG....Voor si ton; rijg er wat aan....

snapé fou......

 

siNono gaat ook blei sien...

Nono en Ventje wandelen op de Sorongweg, ongeveer ter hoogte van de RK-kerk.
Ken je die ven die daar aankomt?
Weet je, ik geloof hij kan goed voetballen.
Heb je gezien?
Kijk naar zijn kuiten, boekanmain die!
Weet je hoe hij heet?
Zullen we hem vragen?

Maar voor ze dat konden was hij al de kerk in gelopen.
En ja hoor, ze zien hem bij de pater.
Misschien is hij hier in de kost ja?
Kèn wel....

siPakMen hei gooit nog een Kei bei...

Si Nono en Ventje zij gluren om de hoek de kerk in. Ze zien de pater met wilde gebaren met een knaap praten. “Eeeeh, itoe worom , ja?” vraagt si-Nono aan Ventje.
“Ik weet nieieieiet,” antwooordt Ventje, en ingespannen luisteren de twee naar de gesticulerende conversatie in de kerk. Zal wel niets met Jezus te maken hebben...... of toch wel??
“Wel L,” vraagt de pater, “wees maar eerlijk en vertel mij dat je gisteren na de mis van de wijn had gedronken!” “Nieieieiet paterrrrrr!” antwoordt L zeer verontwaardigd. “Ik drink niet wijnnnn. Alleen maar koffie of thee en op zondagafon wij krijgen sjokola!” “Nou goed,” antwoord pater, “maar als ik erachter kom dat jij niet zooooo onschuldig ben, dan zwaait er wat voor je. “Ja paterr,” is het timide antwoord. “Goed, ga nu naar je orgel en speel me een deuntje.” Zo gezegd, zo gedaan en als een concert pianist zet L zich achter het gevaarte, kraakt eerst met zijn vingers zoals dat een pianist betaamt, en geeft een renditie van “Largo” van Haendel uit “Xerxes”. “Adoeoeoeh!!!” hoor je de uitroep van si Nono buiten, “die fen hij kan kitik-kitik (kietelen) op de pianoooo.” En Ventje: “Ja-ilah, dat is een orgelll, niet een piano, dong! Als piano je hoor ‘ting-tang-ting-tang’ maar orgel je hoor ‘ngèk-ngôk-ngèk-ngôk’. Ajo, wij gaan maar weer. Misschien wij kunnen gluren in een badkamer....” en met dit vooruitzicht vervolgen Ventje en Nono hun weg op zoek naar andere “gelegenheden”.
 

si ventje tril fan eemosie

.en toen se gaan bijden
naar restuarant van si Ong
aan de Panteiweg
en gaan daar bami eten......
en ook sjinese wein drinken......
tot sluitings tijd...
en si Ong hij kom met de rekening
en toen kreeg jij gelazer in de glazen

beiden hebben zogenaam
hun beurs vergeten.....
wat daarna gebeurd
je kan wel nagaan

borden wasse in de keuken
en al dis meer.....
dan lopen naar de Motorpool
en daar op hun veld bed
in de Samba-barak
slapen zij de slaap der gerechten
die Ventje en Si Nono
een paar apart......
tot de volgende morgen......

si Nono ook niet onberoert...

 

Bericht

Maar voordat onze vrienden de slaap der gerechten ingingen gebeurden er die nacht
vreemde dingen. 8)
Als de tjodots piepend en hoorbaar fladderend over de barak op zoek zijn naar rijpe papaja stoot Nono Ventje wakker. Seg, die ven in de kerrek ja, geweldig hij ja?
Watte? geweldig? Ven?
Hij kan ook orregel ketak ketoek... en klinkt mooi.
Weet je wat ik ga hem vragen of hij mee doet in onze band.

Ventje wordt nu pas echt wakker. :shock:
Ben je gek seg, jij met je djoekolilih, ik met mijn gitaar, en hij seker met sijn
orregel... Welterusten No!

Loeloe aan de andere kant van KotaBaroe, kon ook niet de slaap vatten.
Want hij piekert en piekert zich rot:
..... hoe weet de pater dat ja? Alleen Meiske weet dat. Ze zou toch niet ....

Einde 1st deel fan siVentje en siNono,

si Pakmen,siTon en Winnie-too...

siWinni-wan kom nog....

Si Ventje hei deng;..Loeloe aan de andere kant van KotaBaroe,in Down-Under-Below.. kon ook niet de slaap vatten.
Want hij piekert en piekert zich rot:


maar mischien hij is al in slaap
ghefallen......
door al dat rot ghepiekerd.....

Si Nono....:De volgende morgen.
Het zal een uur of halfzeven geweest zijn.
Ruw wordt er op de gammele zinken deur gebonkt.
Nono schrikt zich rot.
Met zijn slaapdronken kop strompelt hij naar de deur.
Hij opent de deur, en wie staat daar?
Ong Ak in hoogst eigen persoon.
Met een rood van kwaadheid gezicht, en bijna in de aanvalshouding. :evil:
Hij briest: jullie sonteklojoos, jullie hebben gisteren....

Si Ventje:......Si OngAk hei lispel..

""gistelen bij mijn doghter
Sou Lin telwee plaar jungel boots
die gloene met telwee metel vleters

ghehaal en so maal de toko uitgelope
en die sgeitregter vluit ook niet betaal ""

Loh zei si Nono ik dag si Ventje heb
betaald...
want Si Nono is sgijtregter en
Si Ventje Toekan keboet (hrensregter)
Bij de foetbalklub ZIGO

Ong Ak kwaad van woede
sampai zijn kolor pedot (voor si Ton; veter van zijn broek)
en zijn piejamabroek
melorot...... en si Ventje (afzakken)
mentiet.....waarnaar toe dese...(Smere''m)

en toen si Winnie-too ze raak in ekstase....

Héé, Paatje John, nu wordt het spannend, vertel door.......

Maar sei verspreekse...se bedoel si Ventje..

bedoeling hoet maar bedil loepoet..(.Foor si Ton ;Mis)

Si Nono..ja, die broek van Nono (of van Ong, of van Ventje), <is voor de schrijver ook niet duidelijk meer>,
die zakte af, verder en verder en verder. :oops:
Uit de hiervoor geplaatste reactie is te merken dat het nu echt spannend aan het worden is.
Nono, een jongeman in de kracht van zijn leven, maar nog onervaren als het om de liefde gaat,
hij is immers jager op groot wild, ter grootte van een koetjieng, had het niet meer.
Vooral omdat het lawaai op de zinken deur de halve buurt tot publiek heeft gemaakt.
En weten jelui wat Nono zo errug vindt?
Het meisje van zijn dromen (zie vorige aflevering) stond er ook bij, en keek ernaar......... :roll:
(wordt vervolgd)
Afbeelding

en dan kom si Balt...op de proppen..

Nhu,
vraah ik mij af,
dat ik denk, dat die
ventje, dat sijn naam
of sijn roepnaam ferkeer
heartikuleer wordt, jij spreek
die niet uit als ventje, mhaar als ...........Phentje.

si Ventje..Héé, Paatje John, nu wordt het spannend, vertel door.......alz sepannend ik moet effe teim out......
dese gaat nog soeken naar si ventje of Phentje
elk wat wils..........
en si Nono hei word was bleek
als hei Ong Ak tehegen kom.......

saterdag hij moet gaan fluiten
als sgijtregter bij het voetbal
tussen Ifar en Sentani..
op het voetbal veld tussen Kota Baru
en Motorpool.......dat word spannend

en si Ventje je weet.. toekan keboet
met rode flag aan de sei lein......
maar eerst vinden.. die Ventje

volgens si Nono si Ventje in Kloofkamp
bij de soldaten en mischien hij verstop
zich tussen hun.........wat ja..??

SiBalt hei wor lieris..:Hoe kan die nnou
dat, dat die Nono
sgeitsregter heworden is
die had, toh niet die ballen
perstands van die voetballen.

pandaar ook,
dat Pentje hem as die
kelere hepiep is naar die kloofkam
om niet sellef uithefloten te worden, aan die zijlijn.

Dese twee,
die dhoen mij wel
denken aan Hyper en Super
van die oliebbommel.

Fijn stel hool
maar hout se in die gaten.

si Nono....:Omdat het nu wel errug spannend wordt met die afzakkende broek even een time-out daarover.
Maar niet getreurd, aan de Sorongweg is ook een en ander aan het gebeuren.
Het geval wil dat miss dienaar of alcoholliet op de zondag daarna moest voetballen. In Berg en Dal.
Tegen een samengeraapte ploeg van de Kaloekoe. Loeloe stond tussen de palen, want
met zijn kuiten kon hij wel drie meter springen. Hij had niet zoveel te doen want de back
van WIK hield 99% van de aanvallen tegen.
Alleen die ene ja, Ventje was ook zóó snel, aangemoedigd door Zus en Lies, die aan
de Biakstraat woont. Bovendien was de scheids, ene N te K, op dat moment wel errug
partijdig want hij zag de handsbal van Ventje zogenaamd niet. :roll:
En ja hoor, Loeloe, helemaal beduusd, want hij had 50 minuten staan dromen (over wie ja?).
Goaaaaaaaaaaaaaaaalllllllll.
De Wikkers gingen met 2-1 naar huis,

SiPakMen...gelemaal uit Down Under...

In het oosten van de stad tussen zink en hardboard lag een misdienaar midden in de nacht op zijn veldbed het geluid van een Triumph (of was het een BSA) in zijn slaap na te bootsen, todat........... “Eeeeeh mentjong,” werd er hard tegen hem gefluisterd, en met de rochel van een vermoorde werd de misdienaar wakker. Met half-gesloten ogen keek hij de spreker aan en vroeg toen: “Loh, worom jij wek mij...?”
“Wel, wij horen jij heb fan de wijn gedronkennnn. En hoe, lekker of niet?”
“Ja ik weet nieieieiet want ik heb niet gedronkennnn. Wie heef jou fertelt..?”
“Oh, ister een leuke meisje zij heeft mij vertelt en si Nono en Ventje seggen sij hebben jou met de pater in de kerrek gehoort!”
“Doeoeoeoeggggghhhhhh, pajah dese ja. Je kan niemand vertrouwen eeeh? Maar wie sijn Nono en Ventje? Maar de wijn hij smaak naar druifensappp en je word nieteens dronkennn!”
“Als die pater hij weet jij mag niet meer misdienen en meschien jij mag ook niet meer op de orgel spelen.”
“Daarom jij moet niet fertellen. Anders wij sijn niet meer frienden....!”
Op een gegeven moment, zonder wat te zeggen verdween hij naar zijn eigen tampatje en si mentjong hij denk “Loh worom??” totdat de deur van de slaapzaal opengegooid werd en pater P in al zijn Limburgse glorie in de deuropening stond.
Hij knipte het licht aan en met argus ogen keek hij de zaal rond, langzaam van veldbed naar veldbed lopend, totdat hij bij Loeloe stil bleef staan die nog steeds verbouwereerd op zijn tampatje zat.
“En wat doe jij op?” vroeg de “cipier” op strenge toon.
“U-u-u-u-u-h paterrr ik droom ik word geboeroe (achterna gezet) door een tjeleng
(wilde varken). Ik dach eerst echt onderwijl nieieieieiet.....”
Argwanend keek hij Loeloe aan en met wat gemompel verdween pater P, knipte het licht uit en sloot de deur achter zich.
Doch wij waren ook niet van gisteren, wetende wat een argwanende natuur onze vriend P bezat. En ja hoor, hij wachtte geduldig in het donkere gedeelte van een van de klaslokalen doch ook hier bleek, dat zelfs de knapste koppen ook nalatig kodnen zijn: we zagen pater P in het donkere gedeelte heel duidelijk....... omdat hij zijn witte pij aan had!
Als Doppie dat zag, dan zou hij uitroepen: “Dat is soewaaaarrrrrr fan de gondoroekem!!!”

Doeoeoeogggghhhh!!! Jullie zijn een beetje snel zeg. Deze aflevering van mij moet eigenlijk voor die van siNono komen. :shock:
 

Si Ventje oreert...dese even terzijde.....
Si Nono en si Ventje eigelijk
van Franse kom af ....
hun namen eigelijk....

Van si Nono is Agustinus Herman L'Bretonairè de Monet
maar al dadelijk word hij
"Die Labrak Monjet"" Genoemd (Door een aap geramd)

En si Ventje is Ferdinand Gerarduss L'Prud"Home de Lodder
je krijg een kronkel in je tong
als je het uitspreek en deze werd
direct "" Verdomde Loeder"" vernoemd

Zo makkelijker
Si Nono en Ventje pur sang
Straatslijpers van Kota Baroe....
dit even Terzijde.....

en si Loeloe altijd de snelle keeper
van Wik maar hij verhgeet
het moet nog tegen Ifar spelen
en dat is ander Djadjan....(Koek njang lekker)
wat denk je van de watervluge
center-keep van Ifar;
Tjoh v/d Laar...?????
en vooral als Meiske kijkt....

Afbeelding

Si Nono ook niet fan Jesterdee;..Pater A komt bij pater P op bezoek.
Zeg, die miss dienaar van jou, hij is wel kundig met ....
Ja, ik heb hem zien keepen, talent heeft ie.
Maar, heb je gemerkt dat hij tegenwoordig vaak in gedachten verzonken is?
Nou, ik geloof wel te weten waarom.
Trouwens, wat hoorde ik dat jou onlangs is overkomen?
Je bedoelt van dat touw, dat lawaai en die drum 's nachts?
Ik vertel je wel eerwaarde, wanneer de tijd daar rijp voor is.

Pater, pater, mag ik u wat vragen?

Ventje staat eerbiedig in de deuropening....

SiVentje...Loeloe aan de andere kant van KotaBaroe, kon ook niet de slaap vatten.
Want hij piekert en piekert zich rot:
hij blijft piekeren...hoe tog dese.....????

SiBalt sgrijf in hehijmsgrift..:Het geval wil dat miss dienaar of alcoholliet op de zondag daarna moest voetballen. In Berg en Dal.
Tegen een samengeraapte

Watis eigenlijk een Alcoholliet,
is die Alkoholliet, nonobuitensorg,
of pentje, of mishien wel de scgrijver self.

Einde 2e Hedeelte fan de Reeks....!!

Ha maar eers lunsen.....en...als henoeg..

ze haan ferder

So buikje fol....glaasje met Tjendol Leegh,...

dan gaan we ferder je Luitjes...

siVentje...Loh.. Si Nono en Si ventje
lusten ook nog een drankje
en als ze elke dag drinken
is dat ook een gheregheld lefen......

Voor al in de Meerpaal....
kijken over het Sentani- meer
denken over de wedstrijd
in Berg en Dal.......

en siBalt hei wauwel maar door....

Ik ben wel
benieuwd, naar die van
die Alcoholowiet.

siVentje sein neus bloei...So af en toe nemen
ze een flinke sedot uit hun Krètèk
die smaak niet naar wiet
maar naar Tjèngkhè
jij weet wel die uit Banda

ziet er uit als een komma
Soms si Nono gebruik voor
als hij kiespijn heeft......
en als teveel hij in een koma.....

siBalt hei raaskalk maar door....Van die woord
alkolowiet, heb ik
nog steeds niets vernomen.

siVentje sein neus.....als zeer warm
si Nono en Si Ventje
gaan naar Ong Ak en daar
kopen ze een fles Alkolade

en dan ze smeren hun lichaam ermee
lekker koel....

en misgien als ze gebruiken
alkoholwiet ze worden cool....dese

siBalt hout maar niet ob,....Jaah,
so ken ik er nog
wel een paar.

siVentje geef si Balt Helijk...Je heb gelijk....
si Nono en si Ventje
een paar apart.........

SiBalt steifkop....Maar nog
geen antwoord.

SiVentje heef respek voor de steifheit fan siBalt..

si Nono en si Ventje :?:
vraag :?: wat was de vraag :?:..siBalt..???

siBalt sein steifeheit ferstart..Die vraag,
is die beantwoorden
van die vraag.

siVentje hei wor moederloos...

Loh wei seggen....
Vragen staat vrij....
maar of je een antwoord krijgt.. :roll: dat is de vraag

Jammer dese...alteit maar helijk willen hebben....

siBalt Steifhooft....

En Toen siNono hei gooit over een andere boeg...

Pater, pater, mag ik u wat vragen?
Ventje staat eerbiedig in de deuropening....
Ja, jongeman.
Pater kan ik bij u biechten.

Nono zat geduldig te wachten aan de andere kant van het zink.

Pater, ik heb psssshpsshh @#$%^&* psh *&^%$#@! en Meiske en Clara pssshpshh @#$%^&* en Hennie en Micky en pssshhhh @#$%^&* en Lies en Beebs en Sonja en @#$%^&&.............$#@%$^&&..

Wel wel jongeman, dat is toch niet zo erg, dat is één weesgegroetje.


Nono heeft er niet veel van kunnen verstaan.
Ventje komt opgelucht weer naar buten.
En nu naar kali Moses voor een frisse duik.
(wordt vervolgd)

en ook siOtto hei kom op de proppen...

nu naar kali Moses voor een frisse duik
Ajo,siNono..., ik wil ook mee naar kali Moses, of liever naar de "bron" ! Misschien met kleine kumpulan ? Doei.
siotto
 

si Ventje sgerpe blik...

tijdens het zwemmen in de kali Moses
si Nono hij voel zich niet happy...
tijdense een duik in het zilte nat

si Otto hij kom opdagen..
helemaal met lijm en papier
aan zijn voeten... hoe kom jij zo

wadoeh si Otto hij moet zijn huis verven
maar inplaats van verf heeft hij
Kapoer met lijm voor hechten gebruik

en nu hij wil alles afspoelen...
in de kali Moses.....
en si Nono voel zich nog steeds
niet Happy.. want die Ventje....
hé wat is dat.....??? wie kom er aan.....??

siVentje,,,...dus si Nono hij zet zijn
zonnebril af en vraagt likkenbaaren
éh..éh wie die bie-oetie naast jou

en si Ventje met in zijn hand die Kah
voor roefoe zijn vliegertouw
lach geheimzinnig...

en si Otto begin gelijk te lijmen.....
of ngiler.....of zo

en wie is daar??... SiTeng...En toeeeeeeeeen
wie is die bie-oetie :o :o??????????

Si Nono hei ferklaart voor siTeng...

zij is net aangekomen, vanmorgen, uit China! Is een nichtje van Albert! :shock:
De jongeluitjes lijken verstomd. siOtto was toch al in de mood met lijm, dus met
die kah kan hij nog een poosje doorgaan.
Intussen kon je de harten van de jongens horen bonken. Van wat ja?

Met Loeloe had pater Pau grootse plannen: hij zag in hem een serieuze opvolger.
Dus toen hij acoholiet werd zag pater dat als een geschenk van de lieve Heer.
Echter....... wat kan de carierre van een pater in spé in de weg staan, natuurlijk: .......... :roll:

SiTon hei raak in de ban....Het nichtje van Albert, sprak natuurlijk geen Nederlands of Maleis he, net uit China. Niet dat het erg was hoor, de boys stonden toch met hun mond vol tanden, enne konden met uitpuilende ogen geen zinnig woord uitbrengen. siOtto besloot met zijn charmante lach en als hulp wat gezwaai met zijn armen, het nichtje van Albert te verleiden om een avondje met hem uit te gaan. Helaas vatte het lieve kind het helemaal verkeerd op. Ze begon van schrik te huilen en siOtto, hij kijkt verschrikt naar siVentje, hoe zal dese reageren?

SiNono orreert..De bron van de kali Moses bevindt zich achter de kangkoengtuin van Nicolaas, ongeveer ter hoogte van het postkantoor, maar dan aan de andere kant (sorry: zijde) van de Sentaniweg.
Bij die bron woont de oude baas, laten we hem Moses noemen; siOtto kent zijn ware naam.
Pater Pau is goed bevriend met Moses, want het verhaal gaat dat Moses door pater Pau tot geloof is gekomen. Sinds dat moment had pater Pau een privilege: hij mocht in adamskostuum zwemmen in Moses' kali. Uiteraard doet pater Pau dat alleen als niemand, of alleen Moses, er is. Zeker niet nu Mei-Lin er is.......... :oops:
Maar......... hoe zit het met Meiske?

siPakMen hei doet weer een kij in de zak...

Plotseling hoorden allen een bevende stem van de tjot rond mata aer, een stem die beeft en trilt door.......
wat ja? A-a-a-a-ach, natuuuuuuurlijk.......ZIJ was daar!!!! En allen hoorden we nu duidelijk, zij het dat de juiste toon nog niet was gevonden.....
”Leedie of speen ai edoor joe, rait from de furst nait ai sô joe
Mai hart hes bien jurning for joe, wot els koet ennie hart doeoeoeoeoeoe…..!!!
Leedie of speen aim epieling, wai sjoet mai lips bie kensieling
Ol det mai ais aar refieling,
Leedie of speen ai laf joe-oe-oe-oe-oe!!!!!”
En met een laatste uithaal verdween de onbekende in de bush-bush.
“Wie zou dat geweest kunnen zijn?” vroegen de aanwezigen zich af:
siOtto? Neen, kanniet, hij zit beneden in het water zijn kaki doea schoon te maken.
siAteng? Kanookniet, hij is nog te prientilig, dus hij telt niet mee........ of toch wel?? Je weet toch immers.. wij kenden toen het spreekwoord “Stil, stil, waterdiep”? Dus je weet maar nooit!
“Ooooh, wij weten al, da’s si-Loe, want soms wij horen hem singen de de badkamer daar... tussen zink en hardbord. Maar nee, kan ook niet want hij zit in die katholieke “gevangenis” en druit gaan katanja moeljek.”
Toen kreeg iemand het snode idee om het kringetje bij mata aer of kali mozes of kali movijf rond te gaan en te kijken wie er aanwerzig zijn.
Aha, siNono is missing en ook si-Jim. Ja, wie van de twee was “de zanger zonder naam”???

SiVentje hei dengk..misgien si sjakeline met de bokkepoot......
maar kan ook si Nono of si DjungelJim sein
jou nefer now........
als se een keer singen dese word
de sogenaamde karé-oké
jongelui fan Kota Baroe...
jei weet nooit......

ajo met z'n alleen keiken
naar fliegwedstrijd op het
foetbalfeld bij Motorpoel......

en siNono....Zondagmiddag vier uur.
Ze zijn er allemaal. Ventje met zijn nieuwe vriendin, Nono, Pater Pau, Meiske, Loeloe, Otto, Ateng, Emiel, noem maar op!
Ventje heeft door Nono Missoorten een super vechtvlieger laten maken. Je hoeft maar zó te doen, en hij gaat al duiken. Eigenlijk een beetje sintieng dese, maar gelukkig ister grassprietjes in de buurt, voetbalveld toch?!
En om een blik van BlueBand wel drie klossen garen nummer 8, natuurlijk glasdraad. En de vlieger heet: Lady Killer, compleet met doodskop.
Tegenstanders uit de Haven en Ifar zijn ook gekomen. Ik zie die jongen van Gout, en die andere, die later gitarist zal worden bij OrangeLane, ene Olivier B. Bommel.
Dan klinkt door de loudspeaker de stem dat de wedstrijd gaat beginnen.
Ventje en de andere jongelui die bij kali Moses waren kregen terstond kippevel bij het horen van de stem. Want die stem was dezelfde als van dat liedje dat ze ergens uit de goenoeng hoorden, je weet wel dat van Leedie of speen......... :shock: :oops:

en dan..siDjungel Jim helemaal uit Limlant...meng sig in het hesprek.......

Inderdaad, die Leedie of Speen klinkt over de allang-allang-prairie en je denkt:
Lóh, dese toh niet Les Paul & Mary Ford?? Nei-nei, dese stem is fan siRonny uit de Wackdestraat!! Met froolijke snoet komt hij uit de allang-allang tevoorschijn met een paar vechtvliegers en een lege Pelcoblik als goeloengan voor zijn glastouw. Náá dat wordt spànnend, hij zal die luitjes wel effe blaassenn met zijn vliegerkunsten. Affijn de hele meute op het veld volgt Ronny’s bewegingen met argusogen. Ventje hij kijkt en si Nootje iedem. Eus Tjaplàk hij maak schijnbeweging, siLou hij ontwijkt en zet een tegenaanval in………..net mìs! De Haven-jongens sijn eefen mlotròk maar al gauw weer bij de les. Roy Pfeelix hij gebaart sóó en sóó maar zijn vlieger mentjong. Opééns siRonny hij siekat de vlieger van siEus en dese waggelt kaja een aangeschoten bèbèk. Ventje’s vlieger heeft hem in het vizier terwijl si Nootje senèl sijn glastouw gaat goeloeng, want anders keboelit. De hele kluit langs het veld sij roepen luid: “Ajó bláás hem!” De spanning stijgt en ondertussen siBud hij graait in sijn rantang. Wat ja ister d’rin, priekandellen of wàt-wàt….??? :roll:

siTon wor lieris....De heerlijke geur die uit de rantang van siNono opstijgt , doen alle ogen zich wenden tot deze lekkernij. Allen laten de vliegers vliegen en spoedden
zich naar siNono. Wat daarin siNo, PG? Bud slaat beschermend zijn armen rond de rantang, maar er is geen ontkomen aan, hij zal moeten delen. Geen probleem voor onze No. Allen zitten gezellig op het gras te genieten van een werkelijk lekker stukje PG. En de vliegerwedstrijd dan....

siNono.soals alteit ..nugter..... de hele wedstrijd in de soep....
De ene vlieger na de ander in de toerieboom, allemaal afgeleid door de peegees...
Alleen die van Ventje met de doodskop vliegt nog. Weet je waarom?
Hij is stiekem de alang-alang in gegaan samen met zijn vriendin. Wat ja doen ze daar, ik denk alleen maar naar de doodskop kijken.
Opeens Ventje hij roept: auuuuwww, mijn vinger .... :?

siDjungelJim Hei kom Los....Ventje’s woorden waren amper koud of er klonk dezelfde kreet, maar niet van hèm….. Zo’n meter of 5 verderop verrijst Ronny’s gelaat uit de allàng-allàng met een bezorgde blik terwijl zijn haren koetjír-katjír of door elkaar. Ventje, enigszins malo omdat hij zich betrapt voelt, vraagt: “Eééh fanwáár jij dáárr??” Ronny antwoordt:
“Ik zocht mijn zakmes njang gefallen hier ergens, toen ik hem vond en wilde oprapen werd ik in mijn vinger gestoken door een of ander beest, misschien een klabang of slang”. Metéén veert Ventje overeind en naast hem ister ook enige activiteit, getuige het geritsel in het gebladerte. Inderdaad zijn vriendin duikt op en verlaat met een angstige blik deze plek op enige afstand gevolgd door Ventje in zijn slòf-slòf-pas. De vliegeraars verdringen zich inmiddels rond Bud’s rantang terwijl hij vertwijfeld probeert om de inhoud te beschermen, maar helaas, de priekandellen, klepon’s, wadji, pg's en andere heerlijkheden verdwijnen in diverse buikjes. Si Lou zit een eindje verderop en aan zijn blije snoet te zien zit hij ook niet met lege handen….. Hij zegt tegen Ronny : “Ik geloof jouw zakmesverhaal niet hoor, volgens mij ben je gebeten door een wezen in een pettycoat!!” “Nnííéét echt waar!!” antwoordt Ron ontkennend, maar hij bloost... Vanuit de verte klinkt bekend motorgeronk, gevangenisopziener menìr Werdmuller von Elgg verschijnt op zijn Horex dienstmotor. Hij is net terug van een rit naar de haven. Zijn blikken zijn quasi onschuldig op siNono rantang gericht. Hij vertelt verhalen uit zijn jeugd in Ned. Indië, ja die luitjes van froeger díe konden pas goede vliegers maken!! Si Lou, Ronny en de andere luitjes werpen elkaar veelzeggende blikken toe en verlaten stilletjes deze plek waar weldra geen kip was te zien, nou ja op één na… :roll:

siPakmen kan het niet meer houden..en sgreewt..

 

Bericht

Op een afstand si-Loe hij zit met si-Ron te praten en hij (si-loe) heeft inderdaad zijn handen vol want zijn lajang zit nog hoog en droog in de lucht terwijl Ron er met bewondering naar kijkt.
“Adoeh Loe, hoe ja koh jou flieger hij is mantep....... gaat niet ngloejoer maar hij is stillll???”
En met trots antwoordt Loe: “Ja Ron, itoe dat is de geheim van si-Smit.”
“O ja, welke Smit? Si-Totok....of wie?”
“Loh, hoe toh jij, niet DIE smit maar je weet toh spreekwoordjna “Het heheim fan de smit”?
“Ooooo, dieieieie.....!”
“Eeeeh Ron, tjoba jij houd mijn golongan fast want ister een andere flieger in de luch. Meschien wij kunnen ghantem hem.”
“Okeeee....!” stemt Ron vol vuur toe en staat op om de Vitello-golongan (3kg inhoud) van Loe over te nemen.. “Doeoeoeggggghhhhh!!!” roept Ron uit en met verbazing neemt hij de golongan van Loe over en kijkt met ontzag naar de 3 klossen garen (tjap gadjah, 1000m elk) die – na te zijn behandeld met kah en ijzer vijzel en eiwit, dese foor lijmnja soepel te houden – deel uitmaken van dit speelgoed.
En ja hoor.... het schijnt dat de nieuw aangekomene van plan is om de uitdaging aan te nemen, want zienderogen komt hij dichter bij de vlieger van Loe en Ron.
Op een gegeven moment – Ron schrikt zich het apelazarus – de opdracht: “Ajo Ronnnnnn, oeloer, oeloer,ajo oeloer!!” En verbaast vraagt Ron "Waar oelernja??"
"Gaat hij so! Niet oeler maar oeloer.....fieren.... fieren en niet fijfen of sessen maar fieren...!"
"Ooooh, dat.... ja okeee!"
En Loe voelt aan het draad dat de twee vliegers in een hechte omarming zijn betrokken, dus blijft de opdracht nog steeds “Oeloer, Ron, oeloer!!” en toen zowat de helft van de golongan leeg is, neemt Loe een resoluut besluit en haalt ineens zijn vlieger in waardoor zijn vingers zowat doorgesneden zijn. Maar met bebloede handen horen de anderen ineens de uitroep van zowel Loe als Ron: “Jaaaaaa, kenak die fen. Dêlllllllllll, poetoes, hoereeeeee!!!” De anderen kijken van hun PG’s, ondé-ondé, peujeum of wat maar ook op en zien dat een vlieger aan het ngloejoeren was. Opeens zijn de lekernijen vergeten en grijpt een ieder zijn vlieger en golongan om van de partij te zijn.
Maar te laat, want na deze overwinning op een onbekende vindt Loe het welletjes voor vandaag en vraagt aan Ron om op te rollen. Ja, wie is die onbekende vlieger? Alweeeeeer een onbekende.
Toen de anderen zien wat er gebeurt, maken ze hun ontevredenheid zeer duidelijk kenbaar door als in koor uit te roepen:
"GAAAAAAT HIJ SOOOOOOO!!!!"

en si Noo sluit de Nag....het begint al te schemeren als de jongelui hun vliegers, als ze niet in de toerie vastzitten, hun blikken Pelco, BlueBand, en ister één bescheiden rond makreelblikje, oppakken en huiswaarts gaan. Eten hoeven de jongelui niet meer want de rantang bood ruim vulling aan ieders maag. Alleen de besengèk was wel errug pedis.

Toch ister nog één, ergens in de alang-alang.
Die kon niet weg, zó niet, want alleen in de Baliem zijn ze gewend om zo te verschijnen. Door de consternatie dese, siRon weer zijn schuld, weg dat ding! :shock:
Mei-Lin huilt en snikt zachtjes in de wind. Ze is ten einde raad. :(
Zó kan ze niet bij oom thuis komen, en al helemaal niet over de Sentaniweg lopen.
Dan komt de prins op zijn witte paard....

En dan gaat de hele Bubs onder seil... tot

folgende keer.. maar weer

Si Nono storm de Barak in en roep....

Ahjo Efrie bodie week up...en redi for teek of.....

en iedereen kom onderuit sein klamboe ..

en wreif de oghen uit..!!!

Si Ventje heleik aktief ...keteplok,keteploh dese prins
op djaran kepang , lang haar
en neus kajak havik, rode sjaal
om zijn nek. kijk met veel bravour
links en recht ...volgens si Nono ...
dese de HPB....
zijn naam is net als die Mannetjes kip
en als hij kouden poten krijg
hij klim op een vrouwtjes kip
en si Ventje hij kijk veelbetekend
naar si Meiske..........

siNono ook niet fan yesterdee...Nee nee nee, zegt Ventje tegen zichzelf.
Ik moet niet naar Meiske kijken, ik moet bij Mei-Lin blijven!
Dus gaat hij spoorslags terug naar de alang-alang waar hij Mei-Lin heeft achtergelaten. Net op tijd, want de mustang van Kukelekuu staat op het punt zijn ruiter af te laten stappen.
Ventje is klein, maar door de bodybuilding en Charles Atlas is hij voorzien van een indrukwekkende torso.
Kukelekuu schrikt ervan, en mompelt: nou dan ga ik maar weer, en geeft mustang de sporen.

siVentje....

oei,oei, kraam si Ventje uit
gered door Tjalie Atlas...
Si Kukkuleku kies gauw telor asin
voor zijn geld....
Si Ventje hei seg teghen si Mei-Lin
ajo we gaan wat drinken in de Zigo-tent

achter de bar staat si Boetje
opil te draaien..Néks te doen
Ventje hij zeg: Tjobah, Boetje
Foor mei een pils en foor dese
bi-joetoe een tjendol.. maar niet
tefeel goela djawa,... en neem
selfs maar ook wat...

si Boetje denkende aan zijn omzet
zeg gelijk.. also ik neem een Wiskey
en een sigaar om in te roeren en een
Biefstuk om mijn mond aftevegen.....

si Ventje hij wordt licht bleek
want zoveel geld heeft hij niet
Hij zeg; "" Mag opschrijven""
Mag wel zegt si Boetje

en net als si Ventje een intiem
gesprek met Mei-Lin wil beginnen\
si Nono met een vlieger in zijn hand
Komt binnen............

Afbeelding

 

En dan siNono hei wor ofermoedig..:Hoef niet opschrijven! Ik trakteeeeerr!
Loeloe komt binnen.
Ik ben vandaag jarig, en jelui , ik trakteeeerrr.........
Boetje is errug blij, want hij ziet zijn omzet á contant stijgen.
Gelukkig heeft Dolly, zijn vrouw, voor voorraad gezorgd. Wel 10 djajan-djajan in huis!
Als kèn peegee roept Loeloe royaal. Want ik verwacht die peegee vreter
seteraks ook hier als hij ruikt de geur van peegee.


Loh, jij heb verlof? Loe vraagt dit aan siJohn, want siJohn heeft zich bij de mariniers aangemeld
en nou hij wacht op vooruitzichten, misschien 1e klas of korporaal, je weet nooit toch?

SiVentje hei wor melig..:whadoe si John ziet er heweldig uit
Marinierspak kaaki met muts
kompleet mat klitikan (Rommel)
op sein bors......
zwarte laarsen met kopspijkers

en een koppel met ghaten...
dese wordt een eghte Marionier...
sonder vooruitsigten..niemand weet...
Mie-Lan hij keik fol bewondering
en Si Ventje hei loens......
gelijk hij beghin over wat anders

Hij zegt tegen Mei-Lin; Heb jei die
Gado gado van si Tante Nel
al geproef,?? Taugé nja so Lèmès
ghelemaal niet Krstj, Krstj...
en die loempia siet eruit
alz een zlappe Dodol....

en tegen si Boetje..
Tjobah jou musiek
en si Boetje zet een plaat op
van Leedie ov speen....

si Loeloe hei kijk si Ventje aan
en seg: die PG van si Bud
steif.......

SiDjungelJim...hei vertel..:Gééf nèks pg een beetje stijf, hij kompt pas uit de koeling seg Bud. Jij vrij van dienst ja? vraagt hij aan marinier John met battledress. Iejáá seg John, ik gheb ferlof ghefraagd foor dese bijsondere dag fan siLou. Zijn pretoogjes twinkelen van (ondeugende??) pret. Lou heeft het goed voor elkaar, soofeels lekkernijen op tafel kijken ons uitnodigend tegemoet. De hele gang zet zich in beweging richting daarheen. SiTjoek komt binnen met laaaaang lip. Hij mopper over die fèn die sijn vlieger heeft gesiekat tot pedòt en wègh. Wíe ja hij?? Aáách seg siJim gééf nèks, dese is toh maar spel. Ajó aanschuiven seg siLou en op Tjoek's gelaat verschijnt een glimlach als hij al dat lekkers ziet. Eééh waar sijn de leedies?? vraagt Nootje. Inderdaad, de dames siWin, Loekie, Inge, Toby, Dale, Charlotte, Elvira zijn er nog niet. Wat spoken zij uit ja...??

SiDjungelJim...hei vertel..:Gééf nèks pg een beetje stijf, hij kompt pas uit de koeling seg Bud. Jij vrij van dienst ja? vraagt hij aan marinier John met battledress. Iejáá seg John, ik gheb ferlof ghefraagd foor dese bijsondere dag fan siLou. Zijn pretoogjes twinkelen van (ondeugende??) pret. Lou heeft het goed voor elkaar, soofeels lekkernijen op tafel kijken ons uitnodigend tegemoet. De hele gang zet zich in beweging richting daarheen. SiTjoek komt binnen met laaaaang lip. Hij mopper over die fèn die sijn vlieger heeft gesiekat tot pedòt en wègh. Wíe ja hij?? Aáách seg siJim gééf nèks, dese is toh maar spel. Ajó aanschuiven seg siLou en op Tjoek's gelaat verschijnt een glimlach als hij al dat lekkers ziet. Eééh waar sijn de leedies?? vraagt Nootje. Inderdaad, de dames siWin, Loekie, Inge, Toby, Dale, Charlotte, Elvira zijn er nog niet. Wat spoken zij uit ja...??

siVentje hei degnk..:vholgens de besgeiden mening
van si Nono se gaan samen
met si Djakkie,.. sjeu de boelen....
op de alloon alloon voor
het Postkantoor..........

si Djakkie sorg voor de ballen......
en si Winnie voor de kleine bal....

SiVentje hei deng .dag hei....

siNono hei weet wel meer..:Jullie herinneren je nog die stem bij de kali Moses toch? Die opeens een lied
ten gehore bracht van Leedie of Speen?
Die heeft van de manager van Zigo een contract gekregen om de avond op te treden.
Zijn naam is: Les Ronaldos. In cognito natuurlijk, want hij heet eigenlijk Ronaldo van L,
woonachtig aan de W'straat. Hij treedt op met de Pantai-boys: een violist, een
trekharmonicist, en een gitarist, eigenlijk djoekolilist.
Een dameskoortje onder leiding van D.F. te Cycloopstraat, en twee Jordaanzusjes
zingen de noot-onvaste stukjes bij. Gelukkig maar, anders zou de dansavond
maar kort duren. Nu niet. Loeloe is dus begonnen met te trakteren. Nou wachten op
de tweede die toevallig ook jarig is..... :lol:

en siNono hei haat maar door...De volgende morgen, halfzeven, staat de vrachtauto weer op het plekje voor Motorpool
waar ook de schoolbus zijn halte heeft.
Ventje en Nono stappen in. Mogge lui! Mogge! Samen met nog tien andere
DETA jongens rijdt de bus weer verder. Richting De Haven. Ter hoogte van het postkantoor
bij de benzinepomp van Monteiro stopt de vrachtauto nog even om siOt en een
zekere Buis, in te laten stappen.
Dan rijdt de truck weer verder. Ter hoogte van Entrop en Berg en Dal, bij de groentewinkel
(van wie ja dese?) zal de truck ook nog stoppen, en dan rechtdoor naar Dock II.
Daar worden nieuwe gouvernementskantoren gebouwd. En deze jongelui gaan samen
met enkele luidjes van de RWD het nieuwe kantoor van DOW afbouwen. Maar midden
op de helling bij Skyline, waarom ja, de GMC hij stopt? en iedereen moet uitstappen..

siDjungelJim...raak ook in de ban...

Bericht

Dooooeeggh de radiatòr van de GMC-truck hij kookt en klèppert kaja gillende keukenmeid!! "Ajó eefen water halen daar beneden!!" zegt menìr Roumemper, hij-nja de oudste van het stel. Toewee jonge boedjangs si Pieters en Niborg lopen slòf-slòf naar beneden richting Jotefa baai om hun lege jerrycans te vullen. Pieters vraagt: "Is dat zeewater niet funest voor de motor??". Niborg beaamt dit maar zegt dat dit de enige oplossing is voor de GMC-truck. In de tussentijd gaan Ventje, Ot, Buis en Nootje even de benen strekken in het gras, beter gezegd ze gaan languit liggen en genieten van het mooie uitzicht op de Skyline. Een motor klimt tegen de Pim-helling en weldra zien ze wie het is. "Aáh dat is opziener Werdmuller von Elgg op sijn Horex" zegt Nootje. Als al dichtbij vraagt Werdmuller: "Lóh waaròm dese.....moggòh ja??" Na wat heen en weer gebabbel vervolgt hij weer zijn weg naar de haven. De tassen aan weerszijden van zijn buggyseat puilen uit en het ruikt verdacht naar makanàns..... Opééns komt een Vespascooter de helling op en de bestuurder is direkt te herkennen aan zijn show-stijl. Gekleed in zijn witte bloes met hoge 'Elvis'-kraag en sawapoten aan weerszijden van de treeplank sjeest si Walter met wapperende krullen. Hij stopt "Háááii mèk kaj appa dese??" vraagt hij. Hij praat alleen maar over één onderwerp......tjèwèh ofwel meisjess.... Hoe ja die twee, hebben ze al de jerrycans met zeewater gevuld....?? SiBud jaagt met een vangnet achter mooie vlinders aan......

siNono..Ventje en Nono zitten in het gras te kijken naar die mooie Jautefa.
Weet je Ven, ik denk dat ik maar op vakantie ga.
Nou dan ga ik ook. Als jij naar West, ik naar Oost. Wat denk je.
Ik denk dat heeft een voordeel.
Ja, want elk nadeel hep een voordeel, of niet soms?
Ja, weet je, misschien zijn we wel moe ja.
En dan, je weet niet meer hoe hoe, en dan tempo keloear.
Maar jij beloof je kom terug?
Iejaa, maar wanneer en hoe, weet niet ja.
Ja, poosje ilang, misschien krijg weer honger toch?
Iejaa, itoe van die voordeel en die nadeel. Zeg jij het of zeg ik het?
Okay luitjes, wij gaan op vakantie, Ventje en Nono!!!.

De chauffeur van de truck roept: allemaal instappen, we gaan weer verder.
Iedereen sjokt zich weer de truck in, vermoeid van alle dingen die geweest zijn.
De twee vriendjes niet, die maken zich klaar om uit te waaien. Jautefa, tot ziens!
De truck rijdt verder.

en een fette sgreeuw.uit de reiden de truk

fan .si Nono en si Ventje
sgorre sgreeuwen ... uit de bus......

wie wil bie bek......!!!!!

som taim...!!

siDjungelJim weet nog te fertellen..:Bij de haarspeldbocht fan Hollandia-haven moet de chauffeur terug schakelen op toeren maar te láát!! De bus hij begint te bokken en maak een zwieper tot bijna hij vlieg uit de bocht. Alle luitjes beginnen te bidden maar gelukkig komt de bus weer recht en vervolgt zijn weg langs de GWH-werkplaatsen, toko Makassar..... "Aaaaamen" seg siNootje met grote opluchting en sijn snoet siet wat witjes.... Allemaal eigenlijk, maar dankzij de stuurmanskunsten fan siPaul Westerink komt er weer een kleurtje.

Nieuws berhigten...:volgens de laatste inside berichten zijn Ventje en Nono in Kansas.
Afbeelding

En siVentje Sugt...

dese uit bron fan de  eerste ghand
fan mein neef in Olathe Kansas
si Ventje en Si Nono te paard
om koeijen bei elkaar te dreifen

als kouwboy, en singen in de prerie

ia m a lonsom kouwboyfolgens mein neef sei gaan
hun dollar buidels beifullen
dan als se ghenoeg fan die
groene Jeffersons ghebben

dese wan dollar bil....

 

ghaan ze naar Arizona..

wan in Kotta Djagoeng..Cornville..

se kunnen kotten plukken

leik op Kapas aan de tree,,,

en dan......

loh...? wie ghebben we daaar nou Weer...???

SiNono... hei wor wakker...
.........loh...? wie ghebben we daaar nou Weer...???.....

Jullie kennen toch een Jonkie?
Naaaa, itoe! Deze boedjang van in de dertig is ook in Kansas.
Hij zegt altijd: later, ik wil een meisje uit Amerika hebben, zo één met cowboylaarzen
aan, en een Stetson op. Sportief, kan een ranch runnen, en ik, the boss, geef
aanwijzingen en opdrachten, en drink mijn tequila.
En ik eet elke dag satih kambing, maar van de echte kambing, en niet van schaap
of lam. Ventje ontmoet Jonkie, die nu Jonky heet. Hij wil ook een timpihfabriek
beginnen, net als zijn ouwe vrienden Kolle, waarvan hij gehoord heeft dat Cora ook
een tahoefabriek heeft in Brisbane.
Dát is Jonky's ideaal en dream, ik bedoel die timpihfabriek.....

 

Berichtsi Ventje..

en si Jonky hei weet dat Ook si Nono
van plan is een Kedeléplantage
te beginnen nu hij maak een diel
met si Nono om Këdelé van hem te
krijgenen si Ventje hij ziet prespektief

gaat gelijk bij een Real Estate een grond
klémen brookernja si Ontjom van de Spook-
kasteel zo alles in Nieuw-Guinea beheer

en nu maar wachten tot de temphé
gaat fregmannteren......

BerichtSi Nono....

een miljonair uit Texas,
een seker Djim, rijk geworden van de olie,
Afbeelding
komt toevallig langs de warong van Nono,
Afbeelding
Hij zegt: You've cold cold coke?
Dan ziet hij van de goudbruine plakken op een pisangblad op een schaal..
Afbeelding
Hij zegt: give me one of this.
Hij doet een hap,
en wat dach je?
Laatst bijgewerkt door bud op zo 26 aug 2007 22:05:14, in totaal 2 keer bewerkt.
 

Berichtsi bart ».....

Haat
hij over sijn nek ???????????????
Wat ene stomme opmerking,
die kom seker van die, die .. eeh,
nou ja weet niet meer hoor.
 

BerichtSiBalt haat de Kok uithangen....

Nasi, Bami en sate zijn inmiddels zo ingeburgerd in Nederland, dat zij het exotische feitelijk zijn kwijtgeraakt. Ook zijn zij veelal aan de Nederlandse smaak aangepast. Bijna iedereen kent ze. Minder bekend is de Indische zoete keuken. Natuurlijk zijn de spekkoek en pisang goreng al bekend, maar wie weet nog wat kelepon of kwee lapis is? Om de kennis van de recepten niet verloren te laten gaan en voor een breder publiek open te stellen, heb ik enkele hier verzameld.Boeboer ketan item (pap van zwarte kleefrijst)
200 gram zwarte kleefrijst
100 gram goela djawa (of bruine basterdsuiker)
700 ml water
pandanbladeren
zout
250 ml dunne santen


De ketan goed wassen en een nacht laten weken in een liter water.
Breng de ketan, in het weekwater, samen met de pandanbladeren en de goela djawa, aan de kook.
Kook de rijst in 1 tot 2 uur tot pap op een zacht vuur. Let op dat de ketan niet aanbrandt door af en toe te roeren en wat water te te voegen.
Als de pap niet zoet genoeg is kunt nog wat extra goela djawa toevoegen.
Verwijder de pandanbladeren.
De kokossaus maakt u door de santen met wat zout op te warmen.
Doe de pap in een diep bord en giet de kokossaus erover.

dese kom uit
die reseptenboek
van Nono.
 

BerichtsiNono...

dilissiessssssss, give me 200 of these timpih goreng.
End also that cookbook;
en hij krijgt het kookboek waarin het recept hierboven staat.
Nono is nu een rijk man.
De miljonair is namelijk Jim Carter, de ex-president.
Afbeelding
Hij zegt: ik ben ook pindafarmer, so you can get my farm and my peanuts, en I get your kedelih fields, okay?

Bericht

 

BerichtSiVentje....

En daar staan ze weer
de grote Nimrods der aarde
si Nono en Ventje...
op Haai-wee 15 richting
Santa Fé ...
plots niegeniege, wau wau..

Met zwaailichten de Scheriff
van Santa-Fé;
Wat joe ar doeing on mei Haai-Wee??
si Ventje hei spreek al aardig
Slang. hij seg;Haai Djaking

hei bedoel natuurleik Hitch-Djaken
de scherff maakt korte metten
gelijk hei hand -cap ze allebei
zet ze in de wagen,en si Nono
hei seg; dese vreien rit naar
Sant-Fé.. onder het rijden

si Ventje vraag aan de scherff
jou now wai president Kennedy
never go to Hamburg ??
de scheriff hei seg
he better a Berliner
dan a Hamburger

in de scheriff office si No en Si Ventje
worden ondervraag;' Waar jou kom from
allebei seggen from Kota Baroe in NG

"Mirakelus "!! de scheriff hei seg
Mei grandpa was der cipier in de djeel
on te Panteiroot
wat is jou naam si No hei vraag ??
A'em the jong James Sibald

en toen was het eis van de dam
(eis gebroken en hek van de dam)
en toen de scheriff hei trakteer
op Hamburger en root-Beer

hei beld de Djuds op en praat
met hem en seg tegen de beidde jongens
tomorow ai bring jou foor te Djuds

en de twee vrienden slapen de slaap......
wel achter tralies

Morgen vroeg se gaan naar de Djuds
deze vraag waar jou kom from
weer het antwoord; Kota Baru

"Mirakelus" zeg de Djuds
mei vader is daar een Laujer
wat is jou naam vraag si Ventje
mein naam is Sjors de Rijken

en toen weer het eis van de dam
de Djuds geef en lel met de hamer
en seg "Dismiss" dont do het again

even later staan de boeaja's
weer op Haai-wee 15.....

niege nie waau wau....
weer een scheriff maar des keer een andere
wat jou doeing on mei haaiwee???

Si Nono seg nog ;als een keer ..normaal
als twee keer word gewoonte
en hei voel de handcaps om zijn
polsen sluite......

BerichtSiNono...

yesssssss, that was that fat strong judo fighter mij father fought against...

He was a sumo fighter is n't? Nono en Ventje trekken meteen hun bovenkleren uit, en geven een demonstratie....... doeggggghhh

Afbeelding

BerichtSVentje...

de mensen in de Mall
ze gaan om de fegtersbazen staan
maar ze begrijpen Nul
van deze Pentjak Lontong

maar na afloop de pet van si Ventje
vol met dollars...

niejeng.. niejeng.. wau..wau (blauw/rood swaailig)
wat denk je......


Afbeelding

Berichtsi Nono...

hééé Ventje, die siBald, die toch ook sambo?
Nono: nee samba.
Ventje: ach, jij in de war met samba samba itoe van die barak.
Nono: sssssssttttttt, niet weer beginnen jij ja. seteraks dese vliegt uit de lugt....... :lol: :lol: :lol:

De twee dikke vrienden gaan weer verder melantjong tot zij zien een ranch waar je kan
doedoek, tidoer, gojang kaki en........ mangan...
Afbeelding

En tot hun grote verbazing ze zien een ouwe bekende uit ...

Sorry lui, dese sooo groot.. Afbeelding
Afbeelding
 
Si Djungel Jim
Moooi plaatje vanaf toko Makassar Bud, je siet persíes waar die koffiemok heeft gestaan.....!!! :lol: Lóh, wòrròm ga hem niet eerst JPEGGENNN.....???
Dan past ie wel op dit blad...... :wink:
 

Berichtsi Nono....

Jonkie boert het goed daar in de vee-es.
Hij heeft de katjangtanah velden gekocht van Jimmy.
Er is nog genoeg voor de kedelih (sojabonen); zeker 2 hectare groot is het nu.
Het valt hem op dat er steeds meer klanten komen voor de endok asin
(zoute ei: voor Ton en de niet-jowoh). Dus wat doet Jonki? Hij gaat eenden fokken,
en de vrouwtjes geeft hij gezouten mais. Daar krijg je zoute eieren van.
De mannetjes geeft hij laaron, want dat is goed voor hun.
Meiske, Jonkies prin6 is intussen begonnen om home-made timpih cakejes te
exporteren. Afbeelding

Naar waar? Naar een sjinees in Abepura. De studenten aan de
Sentaniweg zijn er dol op, en aan die levert hij bij honderden tegelijk..
Wie ja die sjinees? :lol: :lol:
Afbeelding

Bericht

si Ventje...

dese sjinees zoon van si Ong Ak
teghenwoordig senator van Alabama
nu ghaan si Ventje en Si Nono

daar hun gheluk beproeven....
se ghaan per trein niet in een egte.....
maar ghoederentrein..net als Hobo's
...............hun laarzen ook al versleten

BerichtSi Nono..snel terug..

eigenlijk is de zoon van de echte OngAk al in de eeuwige jachtvelden.
Maar zijn kleinzoon die is in de vee-es, senator of ambassadeur of wat ja;
katanja hij verkoopt net als zijn overgrootvader katjang golleng en katjang goddok.
Over-opa is er rijk mee geworden, want zijn zoon is toen een toko
begonnen op de hoek van de Panteiweg en de Biakstraat.
De jongste telg is dus ambassador, senator of moderator, weet niet ja.. :lol:
Afbeelding

En dan De gang gaat weer sig terug trekken

en gaan musieseren...

foorlopig rus bij de stukken.....

en si Nono haat sonnebajen...

gereed maken foor de 7e episode

En dan weer wagten op de folgende episode....

als je wil....??? Dese infoorberijding.....!!

Si Ventje met een geew hei wor wakker...

Na besoek aan de kleinsoon fan
van si Ong Ak se trekken ferder
nu pakken se de Bus de Greyhound

en reisen naar Palm Spring Californie
Wahdoe.. dese stad allemaal reike Stars
wonen in fila's en se hebben
ook ghuis gezien

van si Bruce Willes en alle die
kale kopppen ....

se komen langs ghuis van Rita
en si Ventje hei seg geleik'
Dese als Rita Heet wor
en si Ali Kan Niet meer
dan doet Orrson 't Welis

en Si Nono sgiet in de lag.....
hei sgiet so hard....
in de verte...loh wie ja....

 

 

Si Nono ook niet fan Jesterdee,,,

Jelui weten toch
PalmSprings is eigenlijk een oase midden in de woestijn
kunstmatig koel gehouden met veel aacee
Ventje zegt: ajoo Nono, wij doen mee met de tour,
langs de paleizen van de sterren,
van siEl ister ook nog, zijn eerste bescheiden goeboek
Nono lacht, want misschien maar hij ziet Djina.
En dan gebeurt er wat hierboven staat,

Nono schiet in de lacht.
Hij ziet haar, zijn droom, zijn engel, zijn star!
Hij ziet Mientje, zijn jeugdvriendin van de Hospitaalweg,
vroeger nog in zo'n sober huisje aan een kangkoengsloot,
nu: een multimillionhome met palmen en een Jag.
En zij: geen jaar ouder, geen millimeter rimpel.
Dan stokt zijn adem.
Dat is Mientje niet, dat kan alleen haar dochter zijn.. :shock:

Alweer een Episode agter de Rug..

.weer wagten dus..

ik deng dat ik heel lang moet wagten

Wan folgens mein besgijden mening...

Mog ik dat hebben.... de Site matjèt.(Fashelopen)

ik sal mein best doen so gauw moghenlijk..

 alles weer op sein benen te kreigen....

so niet dan moet ik me destansjieren...of so iets...

zo sie Ventje ga in kongklaaf.....

Si Ventje oferpeins

keteplok,keteploh dese prins 
op djaran kepang , lang haar 
en neus kajak havik, rode sjaal 
om zijn nek. kijk met veel bravour 
links en recht ...volgens si Nono ... 
dese de HPB.... 
zijn naam is net als die Mannetjes kip 
en als hij kouden poten krijg 
hij klim op een vrouwtjes kip 
en si Ventje hij kijk veelbetekend 
naar si Meiske..........

Si Nono Hei deng

 

Nee nee nee, zegt Ventje tegen zichzelf. 
Ik moet niet naar Meiske kijken, ik moet bij Mei-Lin blijven! 
Dus gaat hij spoorslags terug naar de alang-alang waar hij Mei-Lin heeft achtergelaten. Net op tijd, want de mustang van Kukelekuu staat op het punt zijn ruiter af te laten stappen. 
Ventje is klein, maar door de bodybuilding en Charles Atlas is hij voorzien van een indrukwekkende torso. 
Kukelekuu schrikt ervan, en mompelt: nou dan ga ik maar weer, en geeft mustang de sporen.

Si Ventje..:

oei,oei, kraam si Ventje uit 
gered door Tjalie Atlas... 
Si Kukkuleku kies gauw telor asin 
voor zijn geld.... 
Si Ventje hei seg teghen si Mei-Lin 
ajo we gaan wat drinken in de Zigo-tent 

achter de bar staat si Boetje 
opil te draaien..Néks te doen 
Ventje hij zeg: Tjobah, Boetje 
Foor mei een pils en foor dese 
bi-joetoe een tjendol.. maar niet 
tefeel goela djawa,... en neem 
selfs maar ook wat... 

si Boetje denkende aan zijn omzet 
zeg gelijk.. also ik neem een Wiskey 
en een sigaar om in te roeren en een 
Biefstuk om mijn mond aftevegen..... 

si Ventje hij wordt licht bleek 
want zoveel geld heeft hij niet 
Hij zeg; "" Mag opschrijven"" 
Mag wel zegt si Boetje 

en net als si Ventje een intiem 
gesprek met Mei-Lin wil beginnen\ 
si Nono met een vlieger in zijn hand 
Komt binnen............ 

Afbeelding
 

Si Nono..

Hoef niet opschrijven! Ik trakteeeeerr! 
Loeloe komt binnen. 
Ik ben vandaag jarig, en jelui , ik trakteeeerrr......... 
Boetje is errug blij, want hij ziet zijn omzet á contant stijgen. 
Gelukkig heeft Dolly, zijn vrouw, voor voorraad gezorgd. Wel 10 djajan-djajan in huis! 
Als kèn peegee roept Loeloe royaal. Want ik verwacht die peegee vreter 
seteraks ook hier als hij ruikt de geur van peegee.
 

Loh, jij heb verlof? Loe vraagt dit aan siJohn, want siJohn heeft zich bij de mariniers aangemeld 
en nou hij wacht op vooruitzichten, misschien 1e klas of korporaal, je weet nooit toch?

Si Ventje.....

whadoe si John ziet er heweldig uit 
Marinierspak kaaki met muts 
kompleet mat klitikan (Rommel) 
op sein bors...... 
zwarte laarsen met kopspijkers 

en een koppel met ghaten... 
dese wordt een eghte Marionier... 
sonder vooruitsigten..niemand weet... 
Mie-Lan hij keik fol bewondering 
en Si Ventje hei loens...... 
gelijk hij beghin over wat anders 

Hij zegt tegen Mei-Lin; Heb jei die 
Gado gado van si Tante Nel 
al geproef,?? Taugé nja so Lèmès 
ghelemaal niet Krstj, Krstj... 
en die loempia siet eruit 
alz een zlappe Dodol.... 

en tegen si Boetje.. 
Tjobah jou musiek 
en si Boetje zet een plaat op 
van Leedie ov speen.... 

si Loeloe hei kijk si Ventje aan 
en seg: die PG van si Bud 
steif.......

Si Djungel Jim hei meng sig ....

Gééf nèks pg een beetje stijf, hij kompt pas uit de koeling seg Bud
Jij vrij van dienst ja? vraagt hij aan marinier John met battledress.
Iejáá seg John, ik gheb ferlof ghefraagd foor dese bijsondere dag
fan siLou. Zijn pretoogjes twinkelen van (ondeugende??) pret.
Lou heeft het goed voor elkaar, soofeels lekkernijen op tafel kijken
ons uitnodigend tegemoet.
De hele gang zet zich in beweging richting daarheen.
SiTjoek komt binnen met laaaaang lip.
Hij mopper over die fèn die sijn vlieger heeft gesiekat tot pedòt en
wègh. Wíe ja hij?? Aáách seg siJim gééf nèks, dese is toh maar spel.
Ajó aanschuiven seg siLou en op Tjoek's gelaat verschijnt
een glimlach als hij al dat lekkers ziet. Eééh waar sijn de leedies??
vraagt Nootje. Inderdaad, de dames siWin, Loekie, Inge,
Toby, Dale, Charlotte, Elvira zijn er nog niet. Wat spoken zij uit ja...??
 
 
 
\

 Si Ventje

vholgens de besgeiden mening 
van si Nono se gaan samen 
met si Djakkie,.. sjeu de boelen.... 
op de alloon alloon voor 
het Postkantoor.......... 

si Djakkie sorg voor de ballen...... 
en si Winnie voor de kleine bal....

Si Nono

Jullie herinneren je nog die stem bij de kali Moses toch? Die opeens een lied 
ten gehore bracht van Leedie of Speen? 
Die heeft van de manager van Zigo een contract gekregen om de avond op te treden. 
Zijn naam is: Les Ronaldos. In cognito natuurlijk, want hij heet eigenlijk Ronaldo van L, 
woonachtig aan de W'straat. Hij treedt op met de Pantai-boys: een violist, een 
trekharmonicist, en een gitarist, eigenlijk djoekolilist. 
Een dameskoortje onder leiding van D.F. te Cycloopstraat, en twee Jordaanzusjes 
zingen de noot-onvaste stukjes bij. Gelukkig maar, anders zou de dansavond 
maar kort duren. Nu niet. Loeloe is dus begonnen met te trakteren. Nou wachten op 
de tweede die toevallig ook jarig is..... :lol:

De volgende morgen, halfzeven, staat de vrachtauto weer op het plekje voor Motorpool 
waar ook de schoolbus zijn halte heeft. 
Ventje en Nono stappen in. Mogge lui! Mogge! Samen met nog tien andere 
DETA jongens rijdt de bus weer verder. Richting De Haven. Ter hoogte van het postkantoor 
bij de benzinepomp van Monteiro stopt de vrachtauto nog even om siOt en een 
zekere Buis, in te laten stappen. 
Dan rijdt de truck weer verder. Ter hoogte van Entrop en Berg en Dal, bij de groentewinkel 
(van wie ja dese?) zal de truck ook nog stoppen, en dan rechtdoor naar Dock II. 
Daar worden nieuwe gouvernementskantoren gebouwd. En deze jongelui gaan samen 
met enkele luidjes van de RWD het nieuwe kantoor van DOW afbouwen. Maar midden 
op de helling bij Skyline, waarom ja, de GMC hij stopt? en iedereen moet uitstappen..

si Djungel Jim....

Dooooeeggh de radiatòr van de GMC-truck hij kookt en klèppert kaja gillende keukenmeid!! "Ajó eefen water halen daar beneden!!" zegt menìr Roumemper, hij-nja de oudste van het stel. Toewee jonge boedjangs si Pieters en Niborg lopen slòf-slòf naar beneden richting Jotefa baai om hun lege jerrycans te vullen. Pieters vraagt: "Is dat zeewater niet funest voor de motor??". Niborg beaamt dit maar zegt dat dit de enige oplossing is voor de GMC-truck. In de tussentijd gaan Ventje, Ot, Buis en Nootje even de benen strekken in het gras, beter gezegd ze gaan languit liggen en genieten van het mooie uitzicht op de Skyline. Een motor klimt tegen de Pim-helling en weldra zien ze wie het is. "Aáh dat is opziener Werdmuller von Elgg op sijn Horex" zegt Nootje. Als al dichtbij vraagt Werdmuller: "Lóh waaròm dese.....moggòh ja??" Na wat heen en weer gebabbel vervolgt hij weer zijn weg naar de haven. De tassen aan weerszijden van zijn buggyseat puilen uit en het ruikt verdacht naar makanàns..... Opééns komt een Vespascooter de helling op en de bestuurder is direkt te herkennen aan zijn show-stijl. Gekleed in zijn witte bloes met hoge 'Elvis'-kraag en sawapoten aan weerszijden van de treeplank sjeest si Walter met wapperende krullen. Hij stopt "Háááii mèk kaj appa dese??" vraagt hij. Hij praat alleen maar over één onderwerp......tjèwèh ofwel meisjess.... Hoe ja die twee, hebben ze al de jerrycans met zeewater gevuld....?? SiBud jaagt met een vangnet achter mooie vlinders aan......

si Nono..

Ventje en Nono zitten in het gras te kijken naar die mooie Jautefa. 
Weet je Ven, ik denk dat ik maar op vakantie ga.
Nou dan ga ik ook. Als jij naar West, ik naar Oost. Wat denk je.
Ik denk dat heeft een voordeel.
Ja, want elk nadeel hep een voordeel, of niet soms?
Ja, weet je, misschien zijn we wel moe ja.
En dan, je weet niet meer hoe hoe, en dan tempo keloear.
Maar jij beloof je kom terug?
Iejaa, maar wanneer en hoe, weet niet ja.
Ja, poosje ilang, misschien krijg weer honger toch?
Iejaa, itoe van die voordeel en die nadeel. Zeg jij het of zeg ik het?
Okay luitjes, wij gaan op vakantie, Ventje en Nono!!!.
 
De chauffeur van de truck roept: allemaal instappen, we gaan weer verder. 
Iedereen sjokt zich weer de truck in, vermoeid van alle dingen die geweest zijn. 
De twee vriendjes niet, die maken zich klaar om uit te waaien. Jautefa, tot ziens! 
De truck rijdt verder.

si Ventje...

si Nono en si Ventje 
sgreeuwen nog uit de bus...... 

wie wil bie bek.

si Djungel Jim...

Bij de haarspeldbocht fan Hollandia-haven moet de chauffeur terug schakelen op toeren maar te láát!! De bus hij begint te bokken en maak een zwieper tot bijna hij vlieg uit de bocht. Alle luitjes beginnen te bidden maar gelukkig komt de bus weer recht en vervolgt zijn weg langs de GWH-werkplaatsen, toko Makassar..... "Aaaaamen" seg siNootje met grote opluchting en sijn snoet siet wat witjes.... Allemaal eigenlijk, maar dankzij de stuurmanskunsten fan siPaul Westerink komt er weer een kleurtje.

si Ventje..

dese bron eerste ghant
fan mein neef in Olathe Kansas 
si Ventje en Si Nono te paard 
om koeijen bei elkaar te dreifen 

folgens mein neef sei gaan 
hun dollar buidels beifullen 
dan alz se ghenoeg fan die 
groene Jeffersons ghebben 

ghaan ze naar Arizona 
loh...? wie ghebben we daaar nou Weer...???

si Nono

volgens de laatste inside berichten zijn Ventje en Nono in Kansas. 
Afbeelding

Effe Wagten tot de folgende Epizoden nummero 6