John Me, Himself,and I....
John Me, Himself,and I....
 

VOORWOORD

John Bruininga is in het voormalig Nieuw Guinea bij het Korps Mariniers

in dienst getreden in de loop van de jaren vijftig.

Hij was toen woonachtig in het romantische Manokwari

alwaar hij deel uit maakte van de groep Deta-jongens.

Deze groep had een z.g. haat liefde verhouding met het Korps Mariniers

welke dikwijls resulteerde in een flinke knokpartij.

De liefde voor het Korps heeft het echter bij John,

en vele leden van die groep, gewonnen  waarbij ze maar

één doel voor ogen hadden en dat was; “Ik wil Marinier worden”.

Ik kan U verzekeren dat ze dat ook allemaal zijn geworden

en dat ze een respectabele staat van dienst op hun conto

hebben geschreven.

Nagenoeg allen zijn tot aan hun pensioen gebleven

en zijn als onderofficier met FLO gegaan.

Velen van hen is een Koninklijke onderscheiding toegekend

in de Orde van Oranje Nassau en allen zijn in het bezit

van de medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe militairendienst.
John heb ik in loop van mijn langdurige dienstperiode leren kennen

als een buitengewoon goed marinier,

collega en mens, evenals zijn trouwe dienstmakker Jimmy Wolterbeek.

Zij waren veelal onafscheidelijk bij elkaar en zijn dat tot de dag van vandaag.

Ik wil de aandacht op deze groep vestigen omdat daar een verhaal achter zit.

Een verhaal dat John U zelf gaat vertellen

op de pagina’s “DETA-jongens” en “DETA Vervolg.
Lees ook John’s meest recente pagina “
Veteranen in Beeld”.

Ik ben er trots op dat ik, John en Jimmy, en velen van hen,

tot mijn persoonlijke vrienden mag rekenen

en zal ze ook altijd met respect behandelen.
Het verhaal is in de komische, doch niet minder ernstige sfeer

geschreven waarbij U niet alleen een goed gevoel voor humor

moet hebben, maar ook kunt proberen de tropen te ruiken

en te proeven en de Indisch accenten en termen

in de juiste context weet te plaatsen.

Zijn relaas is de moeite waard om te lezen

en ik kan het U van harte aanbevelen waarbij ik U veel leesplezier toewenst.

 

Hans

 
 
DETA Vervolg
Veteranen in Beeld
   

Hier een verhaal over Ben Kafiar...

Ben ken ik helemaal niet. wel weet ik dat Ben Uit Nieuw-Guinea Kwam..

en is ook daar geboren,helaas is Ben er niet meer , heeft het gevecht

met Het Fenomeen verloren, ik wil de nagedachtenis aan Hem behouden,

 door dit verhaal te vertellen, hoe we Hem hebben beleefd...en gezien

hoe hij zich tegen het Fenomeen heeft verzet,en heeft vastgeklamp

aan het leven die hij zo graag had willen volvoeren, heelaas het

mocht niet baten...maar zolang je over hem spreek ,is hij niet dood.

Hij zal steeds in onze gedachten zijn....Slamat Djalan Ben..!!

Hier de woorden gesproken door een Vriend bij zijn begrafenis...

Een man van weinig woorden, maar groot in daden
Een uitzonderlijke man, gelijk een parel tussen de sieraden
Daarom bemind en omringd door zovele fans.
Dat was onze Ben Kafiar, een heel bijzonder mens.


Ben Kafiar zoals wij hem voor het laats zagen in het UMC..
Ben Kafiar zoals wij hem voor het laats zagen in het UMC..

Onze  Belevenissen van het  Ziekte verloop van Ben....

 

Zo Begon het...

 

 

Hallo luitjes,
Voor degenen die Ben Kafiar direct of indirect kennen heb ik hier nieuws m.b.t. zijn ziekenhuisopname. Onderstaande tekst is van Humphrey Trouwerbach die hem heel goed kent. Zelf hebben Leona en ik hem afgelopen zondag bezocht.
Waar het nu nog steeds op neer komt is dat zij niet weten wat de oorzaak is van zijn problemen, daarom volgen onderzoek op onderzoek.
Omdat hij alleen is is het misschien leuk dat jullie hem een kaartje sturen. Hij zal dat heel fijn vinden.

Het adres luidt:
Ben Kafiar
Medisch Cenrum Zaandam "de Heel"
Kamer 112
Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam


Hallo Norman,
Het gaat niet goed met Ben. Hij ligt al vanaf 9 juli in ziekenhuis en we werd toen gezegd, dat de opname in het ziekenhuis maar voor enkele dagen zou zijn. Inmiddels ligt hij daar bijna 3 weken!!!!!
Tot nu toe weten de dokters nog niet exact wat hij heeft. Hij heeft wel in het ziekenhuis een longontsteking opgelopen. Ik ben dagelijks bij Ben, maar zowel Ninja als ik vinden dat het met de dag slechter wordt.
Hij heeft verschillende bloed- en vochtinfusen, een beenmergpunctie (erg pijnlijk!) en malariaonderzoek gehad. Gisteren las (en vroeg het ook aan de zuster) ik in zijn zorgdossier, dat Ben nog een zware malaria onderzoek krijgt, tevens wordt er binnenkort vanuit zijn lies wat lymfeklierweefsel weggehaald en wordt er een kweek van zjn ontlasting gemaakt. Bovendien heeft hij dagelijks een gemiddelde koorts van ruim 39 graden. Gisteren kreeg hij via infusen zowel bloed als vocht toegediend.

m.vr.gr.
Humphrey

Dit bericht stuurde Ninja MacMootry over Ben Kafiar

Situatie Ben 10-08-2006

Lieve allemaal,

Vanmorgen om half negen werd ik gebeld door een verpleegkundige van het ziekenhuis te Zaandam over Ben.
De verpleegkundige vertelde dat de toestand van Ben 's nachts verslechterd was.
Hij was verward, had het erg benauwd en terwijl hij naar het toilet liep was hij gevallen.

Direct daarna zijn ze Ben gaan onderzoeken en hebben een afspraak gemaakt met het A.M.C.

Ik zou op de hoogte gehouden worden door de behandelend arts.
Zo-even kreeg ik bericht van de arts dat Ben vanmiddag om drie uur met de ambulance naar het A.M.C. wordt overgeplaatst.
De toestand van Ben is t.o.v. vannacht verbeterd. Hij is nu weer aanspreekbaar en van vannacht weet hij niets meer.
Dus zijn toestand t.o.v. vannacht is beter, maar zijn algehele toestand is niet beter.
In het AMC gaan ze verder onderzoek doen m.b.t. infectie.
Hij gaat naar Afd. F 6 noord.

Ik hoop jullie volgende keer een beter bericht te kunnen geven.

Een warme groet, ook van Don

Ninja

Bericht van Rob Griët.....

 

Gisteren, maandag bericht gehad van Ninja Mac Mootry, die samen met Ben de stichting runt voor de kleinschalige projecten op Nieuw-Guinea.
Juist ja, Ninja is de vrouw van Don Mac Mootry uit de Biakstraat en de zoon van de familie die met de Neutron verongelukte op Biak.

Dank voor je mail.
Ik zal je vertellen hoe het nu met Ben is.
Een echte uitslag is er helaas nog niet.
Ben heeft nog steeds die stekende pijn aan (of in) zijn milt.
De steken krijgt hij als hij bijvoorbeeld opstaat uit zijn stoel. Of als hij wil gaan zitten in zijn bed terwijl hij ligt. Dus als hij van houding verandert.
Hij heeft allerlei, om niet te zeggen heel erg veel, onderzoeken gehad waar niet echt iets is uitgekomen.
Er is een bacterie gevonden in zijn bloed en zijn merg waarvoor hij antibiotica krijgt.
……………………..
Hij vertelde me vorige week dat de zuster had gezegd dat hij uitdrogingsverschijnselen had. Ik zei dus direct dat hij moest drinken en schonk een glas sap voor hem in. Hij zei steeds ja straks drink ik het. Ja straks, ja straks. Ik werd boos en heb toen gezegd als je niet drinkt ga ik weg.
En ja hoor de volgende dag kreeg hij vocht via een infuus.
Ik heb aan de zuster gevraagd of hij mag lopen, nou dat mag ie, maar hij doet het niet.
………………………….
Ik heb gezegd als je in je bed blijft liggen moet je straks weer leren lopen man, kom op eruit dan gaan we beneden in het restaurantje koffie drinken. Dat hebben we gedaan en hebben gezellig met z'n viertjes zitten kletsen. Je hoeft natuurlijk niet te vragen waarover hè? Juist, over Nieuw Guinea. Toen we hem weer naar boven naar zijn bed hebben gebracht zei hij dat hij het gezellig vond en bedankte ons.
…………………………..
Ik hoop zo dat er snel een uitslag komt.
Zij gaan nu een ander Malaria-onderzoek doen.
Ben heeft me beloofd dat hij me zou bellen als er een uitslag is.
Dan mail ik je natuurlijk direct.

Rob...

nmiddels is Loekie bij Ben op bezoek geweest in het AMC.
Iedere keer weer schrikt ze ervan hoe hij vermagerd is.
Ben was wel aanspreekbaar en verhaalt dan hoeveel pijn hij heeft als ze weer stukjes uit zijn lichaam nemen voor onderzoek.
De antibiotica die hij in Amsterdam krijgt heeft hem in ieder geval vrij van de koorts(waar hij al langer als een maand mee te maken heeft) gemaakt, maar helaas zijn ze nog steeds niet achter de oorzaak van Ben's ziekte.

Rob

Paatje ...
Gek hé hoe jij je eigenlijk verbonden voel
met iemand die je helemaal niet ken
maar met een gemeenschappelijk afkomst
Ben heb ik ontmoet op een passar malam
in Zeist maar toen wist ik nog niet wie hij was
Samen met Bart hebben we nog gsproken met
Macmootry en Ben stond er bij
ik ben heel blij dat ik weet hoe hij eruit ziet
heb hem ook een kaartje gestuurd uit de USA
Ik hoop dat alles met hem goed gaat
ga even naar de kapel in Wijk en kaarsje
branden voor zijn welzijn.....
en nog een voor jullie omdat
de medeleven zo groot is
groter kan mijn respect daarvoor niet zijn
13 Aug.2006 een belangrijke dag voor mij en Grace

Lou en Fran Mensingh....

Met mij is het eveneens het geval, namelijk dat ik Ben Kafiar niet ken. Als ik me niet vergis, had ik hem een keer gezien op de PM in Nieuwe Gein.
Fran en ik zijn gedachten bij hem en we hopen van harte, dat een verbetering in zijn toestand niet al te ver is.
In mijn leven heb ik vaak genoeg mensen zien wegkwijnen en het doet me altijd zeer - en het maakt niemendal uit wie die persoon is - om met eigen ogen te zien hoe zij lijden.
En voor iemand, die eveneens met de moeilijkheden in Papoea heeft te kampen, geldt dat dubbel zo zwaar.
Ben, we hopen met heel ons hart, dat we in de niet al te verre toekomst mogen vernemen, dat je lichamelijke toestand zodanig vergeterd is, dat je de toekomst alsnog met heel veel hoop tegemoet kunt zien.
Het allerbeste, sobat.
Lou en Fran Mensingh

Loekie de Vijver..
Ja luitjes, ik probeer samen met Rex om Ben zo vaak als het maar mogelijk is op te zoeken. Ik merk aan hem dat hij het heel leuk vind om bezoek zoals hij het noemt "van zover" te krijgen. Ach mensen, wat is nou een uurtje rijden toch?
Ondanks de pijn die Ben afgelopen vrijdag had konden we toch weer samen lachen en dat houdt hem op de been, Ik probeer hem ook iedere keer weer op te beuren en te zeggen dat papoea hem heel hard nodig heeft en wij hem ook. We mogen blij zijn dat er mensen zijn op de wereld die om anderen bekommeren. Als ik zo naar al die verhalen luister neem ik mijn petje af voor de activiteiten die hij samen met Ninja (Dons vrouw) op poten zet en nog zoveel plannen hebben. In oktober vertrekt Don naar Biak om daar zijn project te starten nl de papoeas daar de techniek bij te brengen voor wat betreft het reparen vd motor voor de boot. Hij is er druk mee bezig. Samen met de broer van Ben moet er nog eea vertaald worden en dan in technisch maleis..... Wens Don en natuurlijk Ninja en Ben heel veel succes met alle volgende projecten.


Loekie

situatie Ben 10-08-2006

Otto en Gonny.
Alhoewel ook ik Ben niet persoonlijk ken, wens ik hem spoedig herstel en dat we hem nog zo lang als mogelijk in ons steeds kleiner wordende kring mogen hebben.

mogelijk in ons steeds kleiner wordende kring mogen hebben. Otto en Gonny.

Maar in onze Nieuw-Guinea Walhalla
wordt de kring steeds groter
wat een feest......
wat zullen we het druk hebben met handjes schudden.!
ik verheugd me er reeds op
paatje John

Norman Franken.

Voor degenen die Ben niet kennen hierbij 2 foto's.
Ben deze zomer op de Pasar in Zeist
Afbeelding

Paatje John...

 

ik heb een droom...
ik heb een droom met iemand......
ik heb een droom met iemand naar Ben Kafiar te gaan....
ik heb geen droom wij gaan gewoon.....
Ben heeft het recht om te weten.....
Ben heeft het recht om te weten dat er nog vrienden zijn
die om hem geven.....
Gewone vrienden...
Gewone vrienden met het zelfde.....
Gewone vrienden met het zelfde gevoel voor vriendschap
gemeenschappelijke vriendschap dat voortuikomt.....
uit ons droomland........ Nieuw -Guinea...
Ben; ik heb een droom..... en jij zit erin.

Djungel Jim....

Paatje en Bart, ik sluit me helemaal aan bij u, Ron en Charlotte en wens Ben een spoedig beterschap en gezondheid toe. :wink:

Otto

nog vrienden zijn
die om hem geven.....


John en Bart,
ik ken Ben wel niet, maar wens hem hierbij spoedig beterschap. Wij, ex-NGers, zijn voor eeuwig aan elkaar verbonden.

Paatje John..

Ik heb dit gedeelte gekopieerd en zal het
morgen aan Ben Overhandigen
hij zal weten dat er nog vrienden zijn
op deze wereld en de kracht krijgen
zich te herstellen weest morgen om 12.00
sterk in gedachten aan Ben Kafiar
hij heeft het verdiend
Paatje

Einde deel 1

Rob..Dank U wel Paatje,
Doe Ben de hartelijke groeten van een oude Sobat van de HBS en de FIAT pickup van mijn Pa waarmee we Ben nog wel eens naar de PMS in KotaRadja reden.
Rij voorzichtig en ook veel liefs voor Ma Grace,
Rob

Ook ik wens Ben heel veel sterkte toe.
Gr. Ateng
Wolatolu2
 

 

Paatje John

Beste Forum leden
Persoonlijk ken ik Ben ook niet
maar dat is minder belangrijk
ik voel door te gaan, de verbondenheid
met Ben gewoon omdat het iemand
is met een gezamelijke "afkomst"
en jullie reactie's zijn fenominaal
dat zal hem moeten sterken
in zijn heelproces.
Zo'n Forum dat pal achter iets staat
daar kan je alleen maar trots over zijn.
en ik denk dat Bart er percies
zo overdenkt; ik weet het zeker....

wij gaan met z'n "Mini" en jullie
weten wat voor moed er voor nodig
is om erin te stappen
(ik hoop dat ik er ook uit kan stappen)
Nee,hoor het is maar een grapje
zijn mini heeft hij helemaal gerenoveerd
je weet wel si Bart; stuur eruit.. remmen weg
een stoel maar erin (ik moet waarschijnlijk op de Impriaal
liggen) die Bart toch.....

dag lieve mensen
paatjeaatje;

Otto...

mini heeft hij helemaal gerenoveerd

John,
si Bart heeft misschien TE VEEL gerenoveerd, maar hopelijk het stuur en rem- en gaspedaal laten zitten. Maar de voorstoelen eruit en beiden op de achterbank zitten en Bart sturen en John gaspedaal en rem bedienen en zo naar zieke Ben. Word vast een bizarre tocht en hopen geen politie op de weg. Maar alle gekheid op een stokkie : Ben zal jullie met open armen ontvangen en ik weet zeker, dat het hem goed zal doen te weten, dat ex- NGers aan hem blijven denken. Wens hem het allerbeste toe en hopelijk wordt hij gauw weer gezond. Doei.
otto
 

Paatje.......IK moet even bijkomen van de rit
naar en van Amsterdam
Ik wacht even met mijn relaas
eerst zal ik Bart de gelegenheid
geven wat erover te vertellen...
ik zal je het wel zeggen het was
grandioos om Ben te zien...
hij glom hewoonweg.....
van de six-pack van si Bart.....

Bart....Afbeelding


Afbeelding

Tijdens die eertste foto
vraagt paatje John aan Ben
of hij nog weet van die kaart die
hij uit Texas verstuur heef

Volgens mij kwam die kaart uit
Arizona segt Ben en ik vroeg mij af
van wie toch dese kaart, maar nu ik je
zie weet ik het weer, segt Ben tegen paatje John

Als ik so naar Ben kijk
en ik kijk hem in die ogen
dan sie ik die blik die was soals
altijd vrolijk, blij en ondeugend

mischien heeft ene gemene
rotsak van een bacterie in sijn lichaam
tekeer gegaan
maar die geest is ongebroken

Paatje heeft voor Ben
copieen gemaakt van al die
hem het beste wensen
en dat in een rolletje papier

aan hem gegeven.
Ik heb hem een sixpack
gegeven, so van als jij straks
weer ietsje beter ben

Neem er dan eentje
soals wij altijd deden op
die pasar mallems
Nou seg Ben, die passar

in Zeewolde, denk niet dat dat lukt
maar die van Nieuwegein
misschien wel.

 

Bart...
Die reis naar Ben
was voor Paatje wel
avontuurlijk, hij was niet hewend
om in so ene seepkist soals die mini is

vervoert te worden
Die paatje hij rijdt wel mee
hoor, elke keer hij wijs met sijn finger
daar en daar moet je rijden

die stoplig staat op rood
sie je dat en daar een heuvel in de weg
sie je dat.
Ik seh ik heb niet die goeied bril op

Ik sie neks.
Je hoef niet so hard te rijden hoor
bart, seh paatje.
Ik seh ik rij tagtig

Nou dat is hoed hoor
seh paatje John
Dan geef ok beetje has
en halen wij een vrachtauto in

Die paatje John,
hij kijk uit die raamje van
die mini en seg, ik sie die wielen
naas mijn raam en die sijn hoger dan

Jouw mini. Ik seg tehen
paatje John. Als hij te dichtbij kom
ram ik hem.
Paatje John kijk meteen niet vrolijk meer.

 

Nog steeds Bart...Ach dan komen wij daar aan
in die AMC
dan moet paatje maar verder
vertellen hoor.

Jim...Prràchtig ferhaal Bartus en mooie fotoos heb je gemaakt!!! :wink: Ja ik ghelooff si Ben weet niet wat hem overkomt met deze NG-invasie op sijn kamer. Gewèldig gedaan met paatje John!! Dat zal Ben heel goed doen. Ik hoop vurig dat Ben spoedig herstelt en zijn leven weer kan oppakken. Houd moed Ben, wij steunen jou!! :wink:

en Paatje Vertel....en dan na een pitstop
van si Bart en riviernja in sein broek
ghij steig naar ghoge waterpijl

van de AMC si Bart parkeer
zein mini ghaal zein stuur d'ruit
en zeg wahgen hoef niet opslod

so we haan melden bei een
ghele bhelanreike meingheer
sogenaamde porté de toekang boeka pintoe

en si Bert haat vrhagen of is bezoek
de man seg Gheren ,gheren kan niet
heen besoekuurtje en ik heloof

daar waar Ben Selaap gheel streng
en Si Bart ghij set een masker van sielighgeid

en seg ghij weis naar mei; " dese mijngeer
hei kom uit Indonesië en ik moed naar
London haan...en we willen gheel graag
si Ben sien ;

Nou okee segt die belanglose man
maar ik heef jullie heen kans
wei naar 6 e noord met de liv

Bart hei wil al d'ruit als de liv stop
ik zeg Bart effe whagten dese pas 3 e zuid
en si Bart hij Glimlag besgeiden,maar zein
sgaamdeel word hroot

dus wei komen op 6e noord en dan een ghele boel
mensen in wid met veel pennen in de bors sak
en steteskoop noselant in de sak; hesig als

een artz in oblijding....

weer si Bart ghei lieg als of het gedrukstaat
en weer se heloven si Bart met uithestreken fees
hei seg ha maar naar binnen si Ben hei lig daar

en we zien Ben liggen onder de deken heeft
het koud maar toen hij Bart zag werden zijn ogen
glinsteren en de lach kwam over zijn gezicht

Si Bart hei heeft hem een siks-pek Gheinekens(ses stuks)
en ik een rolletje helukwezen van de Forum mensen
Si Ben henoot van ons en wei sein blei

dat we een hebaar hebben kunnen maken
aan een vriend!!!

daarna effen kopi toebroek hedronken
en toen met de selfde mini naar ghuis.......

Helukkig heen onheluk en wagenja niet mokoh..

Mooie dag .. een gelukkige dag
voor Ben Kafiar .... maar ook voor ons!!!

Bart jongen ik aai je toch over je koppi

paatje John

Bart...

Afbeelding

Ben is heel ziek
paatje John en ik zijn
zomaar ergens tussendoor
naar hem toegegaan.

Om die Ben
telaten zien, dat hij
daar niet alleen ligt in die
hospitaal die amc heet, maar

dat weet Ben al veel langer dan vandaag
die wordt door sovele vrienden besoek, die Ben
Ik vraag hem over al die vervelende onderzoeken
En hij wijs al die plekken aan.

Hij wijs al die plekken
aan waar die onderzoeken
zijn geweest en ik plaag hem
Ik seg tehen hem, jij ben hier Guineapig
jij kom hier nooit meer weg

Dan seg ik tehen paatje
wij moeten maaar weer weg
wij pakken die hand van Ben
vast, so even als vast als mogelijk

en dan verdwijnen wij
en praten we nog wat na
over Ben
Jah so gaat dat
bart
 

 

En si Jim hei is Blei..

Berichtdoor Jim Raat » wo 16 aug 2006 23:47:18

Paatje John en Bartus, dat was in één woord Hawèldih wat jullie foor onse Ben deden!! :) In ghedachten sijn wij allemaal bij Ben en steunen hem in dese seer moeilijke fase fan sijn leven. Laten wij de hoop uitspreken dat Ben spoedig beter wordt en weer van het leven kan genieten. Ik gheloof Loekie ghaat alvast petjil maken en si Bud pg bakken foor ghroote dag als Ben uit ziekenhuis komt. :wink:

Paatje..en dan verdwijnen wij
en praten we nog wat na
over Ben
Jah so gaat dat.....


En praten over Ben
maar wij doen dat
met fein hevoel
jah so haat dat

praten ofer Ben
praten ofer Bart
praten ofer John
praten over.......

met een pein hevoel
en ook een fein hevoel
jah so haat dat

praten ofer de mensen
in het verleden.....
jah so haat dat

praten ofer de mensen
in het heden....
met een fein hevoel
jah so haat dat

praten ofer het geluk
die het bei ons bragt
die mensen fan het verleden
en fan het heden
jah so haat dat

Die Ben heeft ons
digter bei elkaar hebragt
mensen van het verleden
en vooral die van het gheden

feine dagh voor allemaal
vooral voor Ben
jah so haat dat

Paatje nog een keer..Robert als ik Ben zo zie
Hij ligt alleen in bed
maar zijn gestekracht
is nog steeds aanwezig
toen ik zei;
de Groeten van Rob
trok zijn mondhoeken
ghelemaal naar sijn OOR
Hij zei Oja die Rob.....
en zijn ogen glinsterde
Volghens mei si Ben heev
Malaria.. s'chotend koud
'savond warm
ik denk zo maar hoor...
Vandaag ben ik ook een
beetje sedie...
Kreeg bericht van de dochter
van Mevr.van Genderen (motorpool)
Johnnie ik moest van mijn moeder
jouw bellen...het gaat niet goed met haar
en jij belt haar elke zaterdag op
en ze vroeg mij dat aan
jou te zeggen.... dan....
ik ben met droefenis geslagen..
Mevr. v,Genderen is niet meer
en een NG herinnering is geboren
Dag Robert groeten aan Janny
Paatje en Grace

Jongelui,
Berichtgeving Mevrouw van Genderen en Paatje is ondergebracht bij het nieuwe onderwerp Afscheid nemen.
Groet,
Rob
robertgriet
 

 

Berichtdoor john bruininga »

Wàt een prachtig reisverslag was dat Paatje met de Mini van Bartus!! Ik beleef


Ja si Jim het was inderdaad
een heel inerverend gebeuren
voor ons maar speciaal voor
si Ben je zag hem helemaal
opfleuren toen ik jullie namen
noemde, hij verteld met veel overgave
over zijn onderzoekingen door de artsen
kreeg een lumbaalpunctie en hij
schreeuwde het ui Adoeh,Adoeh,
de zaal stond even stil
en naar het bij huis gaan
hebben we hem een hand gedrukt
en dat was geen gewone handdruk
iets met een gevoel dat wij het haast
niet konden loslaten... Fijn gevoel
die Handdruk...
ik weet het zeker het komt goed
met Ben zijn geestekracht is heel groot
ik wou dat ik hem ieder dag kon bezoeken
maar als je sterk aan hem denkt
dan is het bijna hetzelfde
ik hoop hem nog eens te ontmoeten
bijzondere man....
zo zijn jullie....
john bruininga
 

Berichtdoor robertgriet »

Hallo allemaal,

Via Ninja MacMootry kreeg ik het volgende nieuws over Ben:

Op vrijdag 18/8 is de diagnose, waarschijnlijk Castleman's disease.
Dit is een lymfklier en milt ziekte, die soms ook gepaard gaat met lymfklierkanker (lymfoom).
Behandeling is mogelijk, patiënten knappen daar over het algemeen ook van op.
Welke behandeling het beste is, daar wordt met specialisten overleg over gevoerd.

(Castleman is de naam van de man die deze ziekte heeft ontdekt)

Castleman disease = te snel delende en te veel witte bloedcellen, met name in de lymfklieren/milt.
Ben wordt nu behandeld met Prednison om de ziekte te onderdrukken, later mogelijk intensievere behandeling (eventueel chemotherapie).

Dinsdag 21/8
De hematoloog is langs geweest om Ben uitleg te geven over de bijverschijnselen van de chemotherapie.
A.s. donderdag gaat men met Chemotherapie beginnen.
De chemotherapie duurt 6 weken met 8 weken er tussen of 8 weken met 6 weken ertussen, dat wist Ben niet meer, maar het staat opgeschreven.

Dus Ben is nog wel een tijdje zoet met die narigheid. Maar als het helpt moet dit en Ben wil dit ook want hij wil beter worden. De bijverschijnselen zijn o.a. dat je kaal wordt zei Ben.

Laten we hopen dat Ben sterk genoeg is om de Chemo te doorstaan. Hij is al weer wat aangekomen en begint eetlust te ontwikkelen. Toch een goed teken bij die Biak-er.

Groet,

Rob
 

Berichtdoor Jim Raat »

Bedankt Rob voor de info over Ben, ik hoop van harte dat hij de chemo-kuren goed doorstaat. Welke medicijnen hij bij de chemo-kuren krijgt is nog niet bekend maar het zal in ieder geval beter èn mensvriendelijker zijn dan toen ik ze in 1978 kreeg voor testistumor. Ja, dat was destijds vrij nieuw en nog in een experimenteel stadium. Heel vervelende en pijnlijke bijwerkingen en mijn kepalla ook bòttàk tot nou toe mááárrr.....ik loop nog rond op deze aardkloot hihihi!! Hoe zwaar het ook is Ben moet gewoon doorzetten en daarna ziet hij de zon weer aan de horizon opkomen. Niet opgeven Ben!! :wink:
Jim Raat
 

Berichtdoor ronny van lieshout

Beste/ LIEVE K-Bers,
wat is het ziekenhuis adres van Ben Kafiar in Amsterdam ?
Kunnen we hem tenminste een kaartje en/of brief sturen.
Of als hij al thuis is misschien zijn huisadres.
groetjes RONNY.
ronny van lieshout
 

Berichtdoor robertgriet »16

Ron en anderen,

Zal Loekie vragen waar hij precies in het AMC ligt. Die is al een keer geweest.
Heb bij uitzondering nog geen 10 minuten geleden met Ben gesproken in het ziekenhuis. De verbinding was uitstekend en Ben dacht dat ik ergens om de hoek stond te bellen.
Ja, zo'n ouwe Sobat blijft je bezig houden ook al ben je aan de andere kant van de wereld. Maar hij was blij met het telefoontje en zoals hij ook zei al die aandacht uit onverwachte hoek. Heeft enorm opgekeken van Paatje en Bart die buiten het bezoekuur om naast zijn bed zaten.
Heb hem op het hart gedrukt dat we met hem meeleven, maar dat hij alles zelf moet doen. Hij zegt af en toe inderdaad depri te zijn maar dat mag ook wel na bijna 8 weken ziekenhuis. Wat wel heel positief was is dat hij het over eten heeft en er ook naar verlangt. Er is al een kennis die stiekem papeda zal meenemen en als ik het niet mis heb verwent Loekie hem ook regelmatig met lekkere lemper en zo.
Een goed teken die eetlust! Want hij weegt maar 69,5 kg en dat heeft hij zolang als ik hem ken echt niet meer gewogen.
Alle KB-forummers krijgen de groeten en hij geniet van al die aandacht. Toch het minste wat we voor hem kunnen betekenen.

Groeten, Rob

P.S. Ben blijft bij de 8 Chemokuren die hij moet krijgen lopend patient in het AMC. Zijn Emailadres is: viskaf@dds.nl
Ninja MacMootry (de vrouw van Don) verzorgt zijn Email en print de boodschappen voor Ben uit. Ze is bijna iedere dag bij Ben te vinden.
robertgriet
 

adres AMC

Berichtdoor LoekievdVijver »

Hallo jongelui,

Hier is het adres van Ben Kafiar voor diegenen die hem een kaart willen sturen.

AMC
t.a.v. dhr. B. Kafiar
F 6 Noord
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam


Sorry Rob, het is me toch gelukt om weer op de site te komen!
LoekievdVijver
 

Berichtdoor bart » wo 23 aug 2006 18:47:37

Die rotziekte, daar is geen
antwoord, die is er somaar ineens
Soms heb je geluk en geef je die klootzak
een enorme schop onder zijne reet als jij sterk

genoeg bent. Maar ook dan worden
die bomen geveld, die zo groot en sterk zijn
Waarvan je denk, die boom blijf altijd bestaan
Ik heb so ene reetkijker en die kijk met veel plesier

so in die swarte hat van mij
met so ene pijp die froeher was
als die pijp van waar die rook uit die
staalfabriek van Ymuiden

Maar whaar praat ik over
nergens over, alleen die rot ziekte
halen se soms uit mijn swarte hat en
dan denk ik

Heh net optijd weer weggehaald
Aan die andere kant denk ik, verdomme
die rotziekte die ontwikkel ik zelf in die lichaam
van mij.

Dan word ik weer kalm
en denk ik sijk op jou vuile
gore rotziekte.
mhaar dat helpt niet.

Die Ben heef hoop ik
ene vriendelijke , mhaar
hardnekkige vervelende beestje
in zijn lijf

Die straks zegt
Ik heb jou henoeg geplaag Ben
Ik vlieg weg uit jouw leven
Laten wij dat maar hopen
bart
 

Berichtdoor bart »

djungle djim
was jij toen met al die
ellende
dag Djungle Djim
bart

Berichtdoor Jim Raat » 

Altijd positief denken en doorzetten is mijn motto, hoe moeilijk het ook is.
Als men bij de pakken gaat neerzitten geef je je over en ben je de pisàng.
Aanvallen is soms de beste verdediging, men moet niet te vlug opgeven.
Er zijn Goede Tijden en Slechte Tijden, probeer altijd te relativeren.
Niks moet maar mag, neem het leven zoals het komt en stuur wat bij.
Gedachten zijn dingen, te veel innerlijke onrust is vergif voor ons lijf.
Het positief en negatief denken in balans houden, si Ying en si Yang.
Als wij weer beter zijn eten wij heerlijke babi pang gang!! :wink:

 

Bericht

bart schreef:djungle djim
was jij toen met al die

 

 

Berichtdoor lou » do 24 aug 2006 10:19:33

Als gebeurt weer, tjoba je klik op "Verversen".... je weet toh, pijltje naar links en naar rechts. :wink:
lou
 

 

Berichtdoor Jim Raat » do 24 aug 2006 10:33:03

Eééh terima kassih Lou!! Máárr....wáárr vind ik "Verversen?" :roll: Folghens mij mijn ohen heef bril nodig... :lol:
Jim Raat
 

Berichtdoor lou » do 24 aug 2006 12:14:34

Bovenaan op je werkbalk ister een afbeelding van een pagina met een groen pijltje naar links en naar rechts. En als het goed is, dan is links ervan een afbeelding van een pagina met een X in het midden. :?:
lou
 

Berichtdoor Jim Raat » do 24 aug 2006 13:10:36

Aááááhh!!! Nou ik snap waar ik moet kijken, wah ikke tollòl seh!! Maar gheef nèks, beter láát gheleer dan nooit hihihi!!! :shock: :lol: Nogmaals bedankt Lou !! Sonder jou hulp ikke kom niet fèr, ghelukkig jij bent er nog. :wink: :lol:
Jim Raat
 

Berichtdoor robertgriet » do 24 aug 2006 13:14:29

Hallo jongelui,

Hier weer een berichtje van Ninja MacMootry over Ben, waar ik ondanks zijn ziekte toch een beetje BLIJ mee ben.

Hieronder de laatste berichten over Ben.
Gelukkig is het geen kanker.

Castleman wordt door een virus veroorzaakt is geen kwaadaardige ziekte, maar gedraagt zich wel zo.

Behandelingsvoorstel:
Chemotherapie, zogenaamde CHOP-kuur met antilichaam.
Rituximab kuur duurt 1 à 2 dagen via infuus, 3 middelen,
Bijwerking tijdens de kuur, misselijkheid, soms overgevoeligheid,
later: haaruitval, verhoogde gevoeligheid voor infectie, bloedarmoede, lage bloedplaatjes.

Kuur kan 6 tot 8 keer gegeven worden in totaal met 3 weken tussen de kuren.
Eerste kuur kan eind deze week begin volgende week gepland worden.
Tussen de kuren naar huis, latere kuren kunnen poliklinisch gegeven worden.

Ben vertelde me als eerste dat hij maandag naar huis mag.
Maar dat kan niet, dat begrijpt hij zelf ook wel.
Hij gaat vragen en zeggen dat hij niet in staat is 40 treden naar boven te lopen. Ben woont n.l. drie hoog en er is geen lift.
Ben wil tijdelijk in een verpleegtehuis. Daar kan hij hopelijk ook wat revalidatie krijgen.
Het lopen gaat niet zo goed vandaar.
Ik heb tegen Ben gezegd dat ie wel zijn best moet doen om weer wat te gaan lopen. Dat moet ie n.l. zelf doen!
Ik hoop dat er een plaats voor hem is, in Zaandam zijn verschillende verpleegtehuizen.
Daar wil ie graag heen. Volgens mij ziet hij dat wel zitten. Alles wordt lekker voor je gedaan.......... ha ha ha

Zo, dat is dus even een pak van mijn hart en hopelijk ook van die van jullie.
Ninja is op dit moment zijn steun en toeverlaat. Gelukkig is komende week Humphrey Trouerbach ook weer terug uit Sabah, Noord-Borneo en die woont ook in Zaandam. Ook hij doet heel veel voor Ben.
Jullie zien het, die KB-clan is groot en met z'n allen lukt het echt wel om Ben er weer bovenop te krijgen.

Groet,
Rob

[/b]
robertgriet
 

Berichtdoor Jim Raat » do 24 aug 2006 13:36:24

Bedankt Rob voor het goede nieuws over Ben!! :lol: Nu moeten wij Ben steunen tijdens de chemo-kuren, gelukkig is het géén kanker. Tegenwoordig kunnen ze de misselijkheid tot een minimum beperken met speciale medicijnen. Haaruitval doet geen lichamelijke pijn en de haren komen tegenwoordig weer helemaal terug. Kortom, de zon gloort weer aan de horizon voor Ben. Hij moet alleen even door de zure appel heen bijten en dat lukt hem wel die stoere Biakker!! :wink:
Jim Raat
 
door Ateng» do 24 aug 2006 13:36:31
Ontzettend goed bericht Rob.
Wat een opluchting voor Ben. Nu nog de kuur afmaken en revalideren.
Ik wens Ben heel veel sterkte toe.
Ateng
 

Berichtdoor bud » do 24 aug 2006 14:01:01

voor wie binnenkort naar Ben gaat: doe hem de hartelijke groeten;
wij gaan hem opzoeken, als we minder poesing zijn
bud
 

Ben Kafiar

Berichtdoor LoekievdVijver » zo 27 aug 2006 19:41:19

Hallo luitjes,

Vanmiddag even nog voor onze vakantie bij Ben op bezoek geweest. Ik bracht voor Ben een portie nasi kuning mee voor de rejeki vwb zijn gezondheid. De eerste chemo heeft hij gister gehad en als er in het verpleeghuis een plaats is mag hij uit het ziekenhuis. Hij zal wel naar het ziekenhuis terug moeten om de chemo te ondergaan. Dit moet dan met een tussenpoze van 3 weken. Als het goed is moet hij 8x chemo krijgen. Ik vond Ben er beter uit zien dan de keren daar voor. Ik had ook tjendol meegenomen en samen met Don MacMootry en Ninja en nog een bezoeker hebben we lekker vd tjendol genoten.

Tot zover dit bericht over Ben.

Jongelui, zoals jullie weten vertrekken de King en ik as woensdag naar Bali en op 5-9 vliegen we samen met Rob en Janny door naar NNG.
LoekievdVijver
 

Berichtdoor Jim Raat » zo 27 aug 2006 21:06:09

Hallo Loekie,
Heel veel dank voor je geweldige supporting en de info over Ben. Dankzij jou, de King en andere vrienden heeft Ben een grote steun in deze moeilijke tijd. Ik wens jullie en hele fijne vakantie in Bali en NNG en natuurlijk een behouden thuiskomst in NL. Véél plezier en Blijf Gezond!!
Dag Loekie en King. :lol:


Groetjes van Stany en Jim
Jim Raat
 

Berichtdoor bud » za 2 sep 2006 20:39:37

gaat steeds beter met onze Ben; vanmiddag kon hij zelfs vertellen dat hij maandag
misschien wel naar Henriette RH mag.
En.... luitjes ..... zo leuk ja; hij had belangrijk bezoek gekregen onlangs, rechtstreeks uit
Indonesie (katanja......);
en de tamoe mocht zelfs buiten bezoekuren doorlopen. Wie ja die luitjes.... :P ......
bud
 
l

Berichtdoor Jim Raat » zo 3 sep 2006 2:48:25

B&W...........
Jim Raat
 

Berichtdoor bud » zo 3 sep 2006 8:06:14

niettttttttt, twee heren...........
bud
 

Berichtdoor winnie » zo 3 sep 2006 12:48:46

En die twee heren namen voor
een doodzieke man een aantal
blikjes bier mee...........helemaal
uit "Jakarta", katanja.......!
winnie
 

Berichtdoor Jim Raat » zo 3 sep 2006 13:01:33

BG & BK....??
Jim Raat
door bart » zo 3 sep 2006 13:28:13
Neen Djim

Dese twee reisigers
waren Jee Bee alias Peetje
en Beetje Kaa
Uit ons hoede hart

hebben whij dese gele rakkers
uit onse eihen mond hespaar
En dhaar hebben whij hoed aan hedaan
siBen, sein gesondheid, hij spring voorruit
bart
 


Berichtdoor john bruininga » zo 3 sep 2006 15:19:07

En die twee heren namen voor
een doodzieke man een aantal
blikjes bier mee...........helemaal
uit "Jakarta", katanja.

Maar ook een rol papier
met veel medeleven
en bij het lezen hiervan
de glim en lach
van Ben van oor naar oor ging

kleine liefdes daadjes
woordjes teer en zacht
hebben in Bens Hart
groot geluk gehad.......
john bruininga
 Berichtdoor john bruininga » zo 3 sep 2006 15:36:49

En voor Ben speciaal
nog; De Vlag van Irian Barat
met de volledige tekst van
Het Papoea's Volkslied
met zo'n achterban
moet Ben wel beter worden !!
john bruininga
 

Ben Kafiar

Berichtdoor Jim Raat » zo 3 sep 2006 19:02:05

Gewèldig Paatje en Bartus voor de goede supporting aan Ben!! Ja, Ben mag zich rijk rekenen met zulke goede vrienden! Enne...u Paatje ben niet waaghensiek gheworden in de MiniKinnie fan Bartus?? Soo te leesen viel de rit mee en u niet door elkaar ghesgud...?? Als u weer naar Ben ghaat Paatje wilt u hem mijn hartelijke groeten en spoedig beterschap wensen? Alvast bedankt!!

Dag Paatje en Bartus.

Jim
Jim Raat
 


Berichtdoor john bruininga » zo 3 sep 2006 19:24:19

Haat wel.......
alleen een beetje senuagtig
en mij ghanden nad
en mein broek ligteleik bruin.....
..fan agtèrrèn
john bruininga
 Berichtdoor bart » zo 3 sep 2006 19:37:23

we moeten er maar
niet verder over uitweiden
Paatje John en ik zijn naar Ben
toegegaan.

Gewoon omdat wij er
behoefte aan hadden,
die Ben even een riem
onder die hart te steken

En mischien dacht die Ben
Wie zijn dat nu toch, deze beide heren
uit Djakarta, die ene met van die plezierogen
en die ander met al die praatjes

Maar die Ben was even
afgeleid, mischien geheel tegen
zijn wens in.
Maar dat horen wij nog wel.
bart
 


Berichtdoor john bruininga » zo 3 sep 2006 20:35:22

zo is het Bart
maar ik ging wel met
een voldaan gevoel weg
en ik hoop dat Ben het
ook had.. ....
john bruininga
 Berichtdoor winnie » zo 3 sep 2006 23:41:16

Nou, Beetje Kaa(k) en Peetje Jee,
moet wel gezegd worre dat Benny Kaa
na dat bezoekje van die twee helemaal
uit dat verre verre laand hem heel goed
gedaan heeft, hoor!
Ik weet niet of dat gele vocht ertoe heeft
bijgedragen, maar daarna ging het wel
bergopwaarts richting si-kloop. Hij ziet
er een stuk beter uit dan vóór het bezoek!
winnie
 Berichtdoor winnie » ma 4 sep 2006 6:33:43

En die Ben Kaa hij wil ons niet meteen
vragen wie we zijn....., want net als
de koningin, toch,...
wij kennen haar wel, maar zij weet
echt neks van os.
Ben hij praat en praat, maar ik
zie dat hij intussen denk...wie-ja?
Maar hij vraag niks, die fen.
Ik denk, ik ga hem zeggen en opeens...
ooooo, natúúrlijk, bèn jij W.C., ooo..maar dan..
( niet de normale wc, ja lui, want die kent ie!).
winnie
 Berichtdoor Jim Raat » ma 4 sep 2006 6:42:20

Een heel bijzondere lieve W.C!! :lol:
Jim Raat
 


Berichtdoor john bruininga » ma 4 sep 2006 8:25:02

En een heurige W.C
en verheet niet die B.G
leik op P.G maar anders....
B.G.W,C.P.J .B.K
Si Ben ghij is O.K.....
john bruininga
 
Berichtdoor Jim Raat » ma 4 sep 2006 16:17:51

Ikke woon fèr fan AMC om Ben effe snel te besoeken, heb hem een meel ghestuur. Hij dèng messchíen wíe-nja dese fèn fan Limland?? Mijn wens is dat hij weer beter wordt en kèn ghenieten fan het leefen. :)
Jim Raat
 
door john bruininga» ma 4 sep 2006 16:54:37
Geef neks si Jim hoe ver je maar ook ben
stuur je kracht en je gebeden
tangoeng si Ben hei foel !!!
zeker weten.. ik voel toch ook jullie
aanwezigheid hoe ver ik ook was

zelfs meeghemaak !!!!!
john bruininga
 
door Jim Raat » ma 4 sep 2006 17:42:38

Samen sijn wij stèrk ja Paatje??!!
Jim Raat
 


Berichtdoor john bruininga » ma 4 sep 2006 18:44:34

Samen sijn wij stèrk ja Paatje??!!


Loh katanja Wan foor Wan
maar niet krombolan
 
Al Nummero 6.....

Effe wagten foordat ik ferder ghaat....

de folgende tekst in foorberijding....