Heb samen met MAC In 1956 in het Voormalig Nederlands Nieuw-Guina

voor het Korps Mariniers Getekend,

Wij waren de zg.DETA-Peleton

 Mac is een marinier die zijn weerga niet ken...

 Loyaal , zowel voor zijn meerdere en zijn mindere

achter zijn Marinier zijn schuilt een mens met respect

voor het leven.

Een Marinier te Goed voor het Korps...!!

QPO.Mac...

John Bruininga


 wij zijn onze fysieke vaardigheden kwijt,

maar zeker niet onze Mariniers
mentaliteit en onze rechter wijsvinger is nog steeds

geschapen voor de trekker
en het nemen van drukpunt!

Yes we're uglies, we're Marines
Mean, lean fighting machines!

Korpsgroet, Johan.

 

Ter inleiding

Johan (John)MacMootry is Adjudant Onderofficier der Mariniers bd en geniet

van een wel verdiend pensioen. Van 1956 tot 1985 heeft hij gediend

bij het Korps Mariniers en er zullen er ook maar weinigen zijn die hem niet kennen.

Ik heb hem leren kennen als een uitstekende marinier en een geweldige vriend,

Dat zal hij ook altijd blijven.Door zijn onbegrensde fanatisme, inzet, vakkennis,

kameraadschap en discipline was hij een voorbeeld voor zijn ondergeschiktenen

een grote steun en toeverlaat voor velen van zijn collega’s. Het woord “Dienen” was

voor hem een waardevol begrip met een grote inhoud. John was dienstbaar aan iedere

marinier, ongeacht zijn rang of functie.Zijn overtuiging was en is dat ,

door iedere marinier te dienen, hij het Korps Mariniers diende.

Dat deed hij rechtvaardig doch gestreng, consequent en eerlijk.

John was een marinier van het zuiverste gehalte die wist dat ernst en humor dicht bij

elkaar lagen en daar op de juiste wijze wist mee om te gaan.
Zijn motto “U heeft niet te verzoeken doch te gebieden” geeft al aan dat hij vooral voor

duidelijkheid was en niet voor goedkope populariteit bij een elitekorps in dienst was

getreden. Hij kan met trots op zijn diensttijd terugkijken waar hij veel vrienden heeft

gemaakt. Dit is niet zonder (prettige) gevolgen gebleven want zijn zoon dient

al jaren bij dat zelfde elitekorps en is als Luitenant-kolonel der Mariniers, commandant 

Marinierskazerne Savaneta op Aruba.
Ik verwijs U nog graag naar het boek; “In dienst van het Korps Mariniers” geschreven

door John, die tevens de bronvermelding is van deze pagina, en wil hem verder zelf

aan het woord laten  met enkele fragmenten uit zijn boek en persoonlijke inzendingen.
Mac was, én is een Marinier Pur Sang.

Met groeten van ware vriendschap

 
 
 

Hans

 
 
 

Zo Vader.....

 

..... Zo Zoon

  ZO Zoon....  
   
   
 

Pa. Aoomarns bd.

 

Zoon.

LtKolmarns.

Cdt MSK

Savaneta

 
   
 
 

Marinierskazerne Savaneta Aruba

 
 

Het gezegde is al heel oud, maar de afgebeelde foto’s zijn uniek temeer omdat

Mac Mootry jr. als drie jarige kleuter al mariniertje speelde in de MSKSavaneta

en waar hij thans als Ltkolmarns het commando voert.Beide foto’s zijn

genomen op Aruba bij de zelfde cactus en dateren van vér voor hun huidige l

levensfase. Omdat feiten van algemene bekendheid geen bewijs behoeven en

goede wijn geen krans nodig heeft, lijkt het mij overbodig u te melden wie John

MacMootry is.
Ik wil u echter uitdrukkelijk vermelden dat velen hen zijn voorgegaan die de

Korpsfakkel aan de zoon, zelfs zonen, hebben doorgegeven

 

.

   
 
 

Snel, adequaat, doelgericht en motivatie is hun succes

 
 
 

De sollicitatie.
Een oud marinier wilde na zijn pensioen nog wel een bijbaan hebben en

plaatste de volgende advertentie.
“Marinier biedt zich aan.Lichaam totaal versleten. Hersens splinter

nieuw, nog nooit gebruikt.”
Hij kreeg vele aanbiedingen uit de politiek en bestuurlijke

overheidsinstanties.

 
 
 

MARINIER
Hij was gewoon dienstplichtig Marinier
Toen hij werd opgeroepen tot de strijd
Hij was jong en trots, het stond hem fier
Zijn angsten verborg hij achter ijdelheid
Toen viel hij in een hinderlaag
Zijn dungaree werd plots rood gekleurd
Hij kreeg een salvo in zijn maag
Hij begreep met mij is het gebeurd
Fluitend kwam de verraderlijke dood
Hij kreeg toen een bang vemoeden
De dood sloeg toe met gloeiend lood
Zij Ouders moesten daarvoor bloeden
O God, wie had dat kunnen bevroeden
Niemand had het die dag zo verwacht
Verdriet wou hij zijn Ouders voor behoeden
Zij kregen hem thuis als "dode vracht"
Maar daarboven aan de hemelpoort
Bleef hij stram in de houding staan
Rapporterend zoals het een Marinier behoort
Heer ik heb mijn plicht gedaan
Mac Mootry
Kampong Wey, NNG 1962
Marn 2 ZM Peter Mannie in hinderlaag gevallen.

 
 
 

GRAFSCHRIFT VOOR EEN MARINIER

Een Marinier meldt zich om U te dienen Heer
Ik diende bij mijn leven in een hel
Gegund is mij helaas geen tijd van leven meer
Want het einde kwam voor mij toch nog te snel
Mac Mootry
NNG 1962
 

 
 
 

“Recht door zee”                

 
 
   
 
 

deze jongens kan je beter niet op je weg tegenkomen.                                       

 
 

De middelen zijn moderner, de opdrachten breder, de taken meer

omvattender, maar het begrip Marinier is het zelfde gebleven.

 
 
 

Uit eigen werken
Papoea Soldaat
Jij naïeve man uit rimboeland, jij trouwe kameraad
Mariniers waarderen je, al was je "slechts" 

Papoea Soldaat
Met je zorgeloosheid en jouw steeds spontane lach
Jouw begrip, heeft ons veel vriendschap gebracht
 
Vaak argeloos, zagen wij geen naderend gevaar
Jij waarschuwde en dekte ons, zonder misbaar
Steeds was jij zeer nabij, steeds was jij paraat
Beschermde jij je maat, als iedere goede Soldaat
 
Jij had je leven feil, voor een Vorstin en haar land
Doch zij, schoven jou verraderlijk aan de kant
Mariniers konden daar helaas niets meer aan doen
Ook wij vonden dat verraad, buiten iederd fatsoen
 
Wij hebben verdriet om jou, jij trouwe kameraad
Wij gaan, wij hebben te gehoorzamen als Soldaat
Vergeten zullen we je echter nooit, dat zal blijken
Nieuw Guinea zal voor immer op ons Vaandel prijken.
 Mac Mootry
Verdriet om Vriendschap
Kampong Wey, NNG, 17 augustus 1962
 

 
 
 

Requiem voor een Marinier.
Marinier, met je spreekwoordelijke loyaliteit en trouw
Al namen regering en Korps het met je belangen niet zo

nauw
Heel vaak leed jij fysieke en psychische pijn
Doch ondanks alle teleurstellingen en venijn
Heb ik spijt, noch berouw
Nu mijmer ik, in de avondschemering van mijn relatie

met jou
Heel vaak misbruikt, behielden wij ons fatsoen
Nu ten afscheid, Korps adieu, het was goed bij jou .....

TOEN!
 Mac Mootry
Overpeinzingen bij het afscheid
Leersum, 21 april 1983
 

 
 
 

Marinier zijn
Jij bent geen Marinier door een blauwe broek

met rode bies
Als jij het Marinier zijn niet "voelt" is dat slechts scherts
Jij bent pas Marinier Qua Patet Orbis
Als het Marinier zijn in je wezen is geëtst.
 Mac Mootry
Overtuiging
Curacao NA, 10 december 1976.
 
Met Korpsgroet, Mac.
 

 
   

 

 

 

 

 
 


 
Op 27 juni 1962  heel vroeg  in de ochtend lag onze onderzeeboot Hr.
Ms. Dolfijn, S 808  onder commando  van LTZ 1  J. R. Roele  voor  de 
rede van  Wahai, toen het Indonesische Commandoschip de "Multatuli", 
met aan boord de Indonesische staf, de TRIKORA,

Tentara Repoeblik Indon-
esia Kommando Rakjat, de staf van de Indonesische land, lucht en

zeestrijd-
krachten dus,  op nog geen zeshonderd meter voorbij voer.   

Zoals de com-
mandant van Hr. Ms. Dolfijn het toen zei; "Elke torpedo was raak geweest!"
Dan had de Koninklijke Marine in één klap de driekoppige Indonesische
draak de kop afgeslagen. Er zou een chaos zijn ontstaan bij

de Indonesiërs.
In die tijd zat Indonesië economisch in een zeer diep dal,

ze zouden de klap
economisch niet te boven zijn gekomen en had Nederland alleen

een "stoffer
en blik" nodig gehad om de restjes bij een te vegen.

Maar de onderzeeër mocht van Den Haag niet schieten!

Wij kozen er voor om een loyaal volk in de steek
te laten .

Generaal Fergusson een Australische Generaal, heeft samen

met Generaal Wyngate gevochten tegen de Jap in Burma,

India en nog vele andere
plaatsen, die zei tijdens een bezoek aan Nederlandse Mariniers

in Nieuw-Guinea; "De Nederlandse defensieplannen in Nw Guinea

zijn goed door-timmerd, jullie Mariniers doen zeker niet onder voor

de Indonesiërs en jullie
vloot is op dit moment superieur boven de Indonesische marine." 

Verder zei
hij, Indonesië zit economisch in zwaar weer, wanneer jullie het nog een

tijdje
volhouden, zal de tijd in jullie voordeel werken en zullen

de Indonesische aspi-raties over Nieuw Guinea met een sissertje aflopen. 

 Tot slot:
Houten schepen zoals het begon
Grote zeilen een bronzen kanon
Op de wind voor weinig kosten
Maar met de mannen op hun posten
Houten schepen die de mannen staalt
Die ook weten waar Abraham de mosterd haalt
Aan de bakken voor nasi en snert
Ik wou dat, dat weer werkelijkheid werd
Maar het lijkt mij meer een streven
Om voor weinig centen zeil te reven
Gebroken geweertjes een bronzen kanon
Weer net zover als toen de oorlog begon
Minder staal, nog minder "kat"
Dat, dat het was wat erachter zat.

 
Met respectvolle groet, Johan.
 
 

   
 
 

Dierbare vriend en trouwe kameraad Hans ,
j.

Marinier in rustte.

Vervloekte eenzaamheid, nu ik mijn Kameraden moet ontberen
Bruisend brachten wij een leven door, vaak onder

de blote hemel
Eenzaamheid doet pijn, zoiets verdragen moet je leren
Hoe vaak deelden wij lief en leed,

onder een tijdloos stergewemel

Nu zijn de ogen dof geworden en de haren grijs
Nu worden zij alleen nog maar gemaand tot rust
Gelaten en berustend thans, door de jaren wijs
Met weemoed, maar in hun lot hebben zij berust

Thans is hun strijd haast gestreden
Maar nog zijn pijn en onrust niet geheeld
In dromen soms weer jong, beleven zij nog eenmaal

hun verleden
Een enkele keer nog worden zij via de avondbries

door God gestreeld.

Mac Mootry
Lingering Thoughts
Leersum, september 1985

 Hans wij zijn onze fysieke vaardigheden kwijt,

maar zeken niet onze Mariniers
mentaliteit en onze rechter wijsvinger is nog steeds

geschapen voor de trekker
en het nemen van drukpunt!

Yes we're uglies, we're Marines
Mean, lean fighting machines!

Korpsgroet, Johan.

 

 


 

  

 
 
 
 
  Deze lege plaatst is bestemd voor nog meer verhalen
van Hannes MacMootry
 
 
 
 

XXXXXXXXXX

Leersum,13 feb 22016

XXXXXXXXXXX

 


 Not as lean, not as mean, but still a Marine ........ !
 

 
I 

Tot slot:
Houten schepen zoals het begon
Grote zeilen een bronzen kanon
Op de wind voor weinig kosten
Maar met de mannen op hun posten
Houten schepen die de mannen staalt
Die ook weten waar Abraham de mosterd haalt
Aan de bakken voor nasi en snert
Ik wou dat, dat weer werkelijkheid werd
Maar het lijkt mij meer een streven
Om voor weinig centen zeil te reven
Gebroken geweertjes een bronzen kanon
Weer net zover als toen de oorlog begon
Minder staal, nog minder "kat"
Dat, dat het was wat erachter zat.

Met Korpsgroet, Mac.

  

Eerste vrouwelijke Marinier.
 
Bij de USMC, United States Marine Corps, bestaan ze allang, de WM's de Women Marines,
maar wanneer bij het Nederlandse Korps Mariniers ooit vrouwelijke Mariniers zouden 
worden toegelaten zouden zij nooit kunnen beweren dat zij de eerste Nederlandse vrou-
welijke Mariniers zijn. Want de eerste Nederlandse vrouwelijke Marinier was reeds - niet 
officieel - maar daadwerkelijk aanwezig en actief in Manokwari, voormalig Nederlands 
Nieuw Guinea van december 1961 tot augustus 1962.
 
Zij was Anna Maria Mac Mootry - Hermans, zij is de echtgenote van een Marinier. Zij
was uitgerust met de dungaree, het gevechtspak van de Mariniers, pistool 9 mm, Ka Bar
vechtmes van de Mariniers, patroontassen, veldfles en helm. Zij is - niet officieel - maar
daadwerkelijk mee geweest met korte patrouilles in de omgeving van het vliegveld Ren-
dani bij Manokwari. Zij heeft leren schieten met de US Carbine M1 .30 en met het 9mm
pistool met de instructie altijd te schieten tussen de schouderlijn en de liezenlijn, op de
romp - grootste oppervlak - dus. Wij hielden haar altijd voor dat het om  "jachtsafari's" 
ging en niet om oorlogshandelingen, maar dat was een leugentje om bestwil om haar mee 
te krijgen. Toen mij medio 1961 werd medegedeeld dat ik wederom naar Nieuw Guinea zou 
worden uitgezonden, zijn wij - mijn toenmalige verloofde en ik - in de "looppas" getrouwd, 
omdat zij dan mee mocht. De bedoeling was om dan te sparen om bij terugkomst - na drie 
jaar dus - een huis te kunnen inrichten. Helaas dachten Soekarno en Soeharto daar anders 
over, want toen ik met de eenheid waartoe ik bij hoorde ergens in de bush achter Indone-
sische para's aanzat, kreeg ik van de Marine het bericht; "Uw echtgenote is met operatie 
"Spectrum" naar Nederland gerepatrieerd". In Nieuw Guinea heb ik haar dus niet meer gezien, 
onze dromen over sparen spatte als een zeepbel uiteen, wij waren weer terug bij af. Zij heeft 
acht maanden in Manokwari verbleven, in die acht maanden heeft zij gewerkt, zij is gediplo-
meerd verpleegster, bij de gouvernements arts dokter Henk Bijkerk, zij controleerde gevangen 
genomen Indonesiërs onder andere op besmettelijke ziekten. De vraag is dus gerechtvaardigd 
of zij geen aanspraak kan/mag maken op de status veteraan.  In de korte periodes dat ik in 
Manokwari was - alles bij elkaar ongeveer een maand - heb ik haar leren schieten, een beetje 
kaart en kompas, begrippen als gezichtsdekking en vuurdekking, laden, herladen, storingsreacties, 
bivakken inrichten, het bouwen van baléh-baléh's en het overleven in junglegebieden. 
Een zeer verkorte Mariniersopleiding dus. Ik ben geboren en getogen in Indië ik heb de BERSIAP 
periode van nabij meegemaakt en gezien hoe Nederlandse vrouwen alleen vanwege hun blauwe 
ogen en blanke huid aan bamboe roentjings werden gespietst, dat wou ik mijn vrouw dus besparen. 
Mocht zij überhaupt in een dergelijke situatie verzeild raken zal zij in elk geval niet direct in paniek 
raken en/of het eerste slachtoffer worden, dat was de motivatie voor "de verkorte Mariniersopleiding". 


Het verhaal de "Eerste vrouwelijke Marinier"  heb ik nooit naar buiten gebracht omdat ik infor-
meel en illegaal bezig was, dus strafbaar.
hebben wordt het verhaal toch weer actueel, het Korps Mariniers kan nog best gezellig worden
door vrouwelijke Mariniers aan te stellen. maar de eerste
, dat was Anna Maria Mac Mootry - Hermans!
 
 
.
 
 
                                                                                                            Hoogachtend,
 
 
 
 
                                                                                                            J. Mac Mootry.
Marinier 3.A.M.MacMootry-Hermans
Marinier 3.A.M.MacMootry-Hermans

Hagenpreek

 
De uitdrukking stamt nog uit de tijd van de geloofsvervolgingen van 1566 in Nederland.
Om ontdekking en dus vervolging te voorkomen werden in die tijd kerkdiensten en preken
gehouden in bossen, tussen struiken of tussen hagen, vandaar HAGENPREEK.
De uitdrukking werd in de tijd dat de schrijver hiervan zelf nog in dienst was, 1955 - 1985
nog steeds gebruikt voor kerkdiensten en Godsdienstlessen te velde. De hieronder vol-
gende gebeurtenis vond plaats in de tijd dat termen - uitzendingen -  na de aanvankelijke
twee jaren werden teruggebracht tot anderhalf jaar. Achttien maanden die door de een-
tonigheid, voortdurende wachtdiensten, het gemis aan thuis, het gebrek aan geld en aan
vrije tijd een eeuwigheid schenen te duren. Elke verandering van het dagelijkse ritme, zoals
een kerkdienst, met na afloop van de dienst poeroet* met krentenbrood, werd ervaren als
een welkome afwisseling. In die periode hield een eenheid Mariniers, gestationeerd op de
Nederlandse Antillen, een tweeweekse oefening op Bonaire. Volgens het oefendraaiboek
zou er op de zondag tussen beide weken in een Hagenpreek worden gehouden. De VLAM,
de Vlootaalmoezenier werd verantwoordelijk gesteld voor dat deeltje van het draaiboek.
Enfin, op de bewuste zondag had de VLAM een met gras en enkele bomen begroeide,
glooiend stuk terrein geselecteerd, de glooiing liep abrupt af in zee.  Zijn anderhalf tonner
Fargo Powerwagon had hij geparkeerd met de neus omlaag in de richting van de zee en
de laadklep omhoog de helling op wijzend. De laadklep van de truck had hij omlaag en op
de laadbak had hij een geïmproviseerd altaartje geconstrueerd. De Mariniers zaten in het
gras in een halve cirkel om het altaartje heen, het was een mooi, rustiek en vredig plekje.
Men keek uit over de kobaltblauwe zee, wiens oneindigheid alleen werd beperkt door
hier en daar een wit schuimkopje. Aan het einde daarvan ligt Holland dachten velen van
ons met een bedrukt gemoed door het verlangen naar huis. De Pater begon de dienst met
een gebed, toen er plotseling commotie ontstond bij de "kerkgangers."  De Pater verstoord
opkijkend door het plotselinge lawaai en door het gebrek aan eerbied verstarde, toen het
tot hem doordrong wat zijn parochianen hem duidelijk probeerden te maken. Verschrikt
draaide hij zich naar zijn altaar om en zag zijn truck reeds plusminus twintig meter bij hem
vandaan, richting zee rollen. Met een wapperende soutane holde de Pater achter het voer-
tuig aan, een brullende hilariteit was het gevolg. De VLAM had het voertuig nooit meer kun-
nen inhalen, het zou in zee zijn verdwenen, gelukkig rolde het voertuig tegen een van de
weinige bomen aan. Mariniers hebben een eigen bewaarengel,  dan heeft de Pater een heel
goede, want schokkend kwam het voertuig tot stilstand. Kennelijk werden de schietgebeden
van de VLAM toch verhoord. Alleen klonken voor de Mariniers de schietgebeden verdacht
veel op vloeken. Snel werden enkele stenen voor de wielen gezet. De Mariniers gingen dichter
om het altaartje zitten en de hagenpreek werd voortgezet. Al met al werd het een mooie dienst.
Na de dienst was er de traditionele op het veldkombuis bereidde poeroet en krentenbrood.
Wederom had de Pater kans gezien om de Mariniers een hart onder de riem te steken en om
ze te doen geloven dat achttien maanden zo voorbij zouden zijn. Onze Esprit de Corps heeft
hij weer eens "opgepoetst."  In elk geval zag hij kans om onze kameraadschap, saamhorigheid,
eendracht en toewijding allengs hechter te maken door het samen doen beleven van prettige
maar ook minder prettige gebeurtenissen. In onze herinneringen blijft het nog steeds  een
onvergetelijke dienst en een mooie zondag. Onvergetelijk in die zin, dat er nog steeds met een
glimlach over wordt gesproken. Men zegt dat wie in herinneringen kan leven, tweemaal leeft!
En och, misschien is het ook wel zo ............ !
 
* Chocolade melk.
                                                                                      
                                                                                       Mac Mootry
                                                                                       Uit zijn bundel  "Nostalgia".
                                                                                       Leersum, september 1985.

XXXXXXXXXX

Geloof het of niet Hannes...

 Grace heeft in die periode ook op Biak Gezeten.. alleen voor slechts 3 maandenen ze heeft bij dfe PIM Gewerkt....

Godswegen ......

Greetz John,

Een klein anekdote....

Lees 13 jan.1956 Biak Nieuw-Guinea

Paatje als Marionier in het leger van de Prins;

Vanaf Manokwarie melden in het Marinierskamp bij de officier van administratie Balljui daar kregen we een reisopdracht om per Catalina naar Biak af te reizen de Cat was vol geladen met groenten en fruit uit Manok ik zag de stuurkabels voor mijn neus heen en weer gaan en koud dat het was op Beroekoe aangekomen per Daf truck naar het kamp op de base onder aan de Ridge eerste dag al ""ïn de Looppas"' achter elkaar naar de kapper naar de fourrier, naar alle kantoren dan naar de ziekenboeg ademhalen geklop aan je lichaam gebukt staan en de dokter hij kijk achterin van mijn kant hij zegt voor aarbeien bloed afnemen en toen naar hersenentest hij laat veel platen zien met inktafdrukken(als je Viese gedachten had dan ging je voor de Bijl) en wij met stalen gezicht ; een vlinder .een boot ..en bijna verkeerd gezegd hij weer vragen.. multiplee raden als het niet A is..als niet B ..wat is het dan als je slim ben dan zeg je C maar sommigen Eigenwijs.. en zeggen B .. tegelijk eruit.. grote namen als Beeldsnijder Comtabiliteisschool en HBS allemaal naar huis gestuurd dus wij dom lachen en zeggen onze school HS School dat is HS Holandse Chinesche school ""Ok""": zegt de Sgt.(vroeger kon hij niet meekomen op de lagere school nu is hij SGT...) hij vraag mij wat zijn je twee gelukkigste jaren in je leven.. ik zei in de tweede klas van de lagere school,  en toen helm op dungaree met leggings aan ..maar daarvoor eerst aantreden in burgerpak voor het commandementsgebouw in de rij een voor een werd je  naam afgeroepen en ik weet nog goed..ongeveer 15.00.u NG tijd,  heb ik mijn handtekening (en 27 jaar later ook een handtekening gezet maar dan voor mijn ontslag) gezet voor de tijdsduur van 6 jaar weer naar buiten en wachten op de volgende toen kwam Kolonel Honing die had een paar ogen die dwars door je heen keken ik voelde tenminste mijn achterhoofd kejoetketjoet; Vroeg aan mij wie ik was en ik zei"Bruininga meneer
en zo ging hij het rijtje langs tot dat hij bij Hannes Macmootry kwam; deze sprong in de houding en zei' Marinier 3 Macmootry kolonel"  daarna kregen we niks anders dan piepjes.. te horen jullie zijn Piep.. vergeet dat.. piep.. niet er is er maar een.. piep.. die weet wat hij heeft gedaan... piep.. kwam als burger in het gebouw en kwam als ...piep.. marinier uit ...piep..piep nou we hadden het geweten en in de barak hebben we zijn planken onder zijn matras weg gehaal piep...piep..maar deze Hannes Macmootry was een marinier in hart en nieren en ook loyaal naar boven en vooral naar beneden..later een auteur van zijn eigen boek"In dienst bij Korps Mariniers (27.50 eu bij de boekhandel) en dan heb je nog om 15.00 is theewater en om 18.00 is het avond eten brood met sterfopstraatworst en worst met coordinaten (Bloedworst) en technicolor(gekleurde muisjes) en het brood moest je nog snijden ook met een mes tenmiste het moest er voor doorgaan dus het was hompen rukken maar dat smaakte ook goed na al dat commotie.

Kregen een film in " Krasnadrumsky""te zien over venerische ziekten, dat wij er benauwd van werden en niet eens een vrouw durfden aan te kijken,(maar dat werd in Holland heel anders),

moesten wij s'avond onze kleren en uitrusting gaan merken kleding met de ankersteek rood garen we hadden niks anders en mijn nummer was 12332 en tot op heden kan ik mijn eigen kleren verstellen en daarna je kast model inpakken het is mij in mijn hele marinierstijd nooit gelukt alles in dat gaatje te proppen met alle problemen van dien onze baksmeester kpl. Bakker en vice baks. van der Ven waren beste kerels en we hadden een streepje voor want die hadden in Indie gedient dus dat was telor kodok voor ons.
En we gingen die avond op geruite matrassen onder de klamboe en we wachten af wat de morgen ons zal brengen........ajo gorok (snurken)
paatje de marionier

""Uit het verhaal van "Paatje Vertel"'

 EENS MARINIER, ALTIJD MARINIER
Afbeelding


Door: LTZSD3KV drs. K. Gelijns - QPO van mei 2000

Volgens adjudant der mariniers Ruud Manning zijn het levende legendes. 'Ze stonden achter de mannen en werden door de mannen op een gouden schaaltje gedragen. Ze sprongen duidelijk boven de rest uit. Ze waren streng doch rechtvaardig, baas en kameraad.' 
Deze lovende woorden spreekt hij over adjudant der mariniers b.d. J. MacMootry en adjudant der mariniers b.d. C.H. Zevenbergen, twee oud-mariniers die nog dagelijks ter sprake komen.

Johan MacMootry kwam op 16 januari 1956 bij het Korps Mariniers. Een keuze waar hij nooit over getwijfeld heeft en geen dag spijt van heeft gehad. 'Ik kom uit Indië en daar heb ik de mariniers meegemaakt. Het aparte sfeertje, de superieure bewapening en uitrusting trokken mij aan en ik wist vanaf dat moment dat ik alleen bij de mariniers wilde.' 

Twee jaar later kwam ook Zevenbergen als zeemiliciën (dienstplichtige) bij het korps. 'Na mijn initiële opleiding en een uitzending naar Nieuw Guinea, zag ik een baantje van negen tot vijf niet meer zitten en ben ik beroepsmilitair geworden. Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad, want mijn diensttijd is de mooiste tijd van mijn leven geweest.'

Een veelzijdig bestaan

Zowel MacMootry als Zevenbergen hebben in de ruim 25 jaar dat ze bij het korps hebben gediend veel gezien en meegemaakt. Beiden hebben, naast de normale marinierszaken, in Nieuw Guinea gediend, de commandoopleiding gevolgd, diverse boordplaatsingen en verschillende uitzendingen naar de Nederlandse Antillen doorlopen. Een veelzijdig bestaan met veel hoogtepunten. Voor Zevenbergen was de mooiste periode van zijn loopbaan , de tijd dat hij bij de BBE heeft gediend. 'Dit kwam voornamelijk door de mensen. Het waren allemaal hetzelfde kaliber mensen, met hun eigen specifieke kwaliteiten. 
En niet te vergeten de humor. Humor is een rode draad in mijn carrière geweest.' Toch benadrukt hij dat het nergens hemel op aarde is, dus ook niet bij het korps.'

Wat grote indruk op mij heeft gemaakt zijn de gijzelingen bij Boven Smilde, de Punt en het Provinciehuis te Assen. Ik kan me nog goed herinneren dat we bij de school in Boven Smilde kwamen en dat honderden kinderen riepen "Van Acht , wij willen leven!". Dat grijpt je als geharde marinier toch wel even aan.'

Hoewel MacMootry zijn gehele diensttijd als hoogtepunt heeft ervaren, springt één element er uit, namelijk de kameraadschap. 'Kameraadschap tot op de dag van vandaag. Want deze invitatie van vandaag, ervaar ik als blijk van kameraadschap volgens de beste tradities van het Korps Mariniers.'

De laatste der pretorianen

Ook over het hedendaagse korps zijn MacMootry en Zevenbergen erg te spreken. Het korps straalt professionaliteit uit, met goed materieel, moderne wapens en communicatie. Maar toch blijft het volgens Zevenbergen om de marinier gaan. 'Je kan over de beste apparatuur beschikken, maar als het mannetje wat erachter staat niet deugt, dan kunnen we wel op de hei gaan zitten, want dan gebeurt er niets.' 
Volgens MacMootry is dit nauw verbonden met de korpsgeest. 'Het Esprit de Corps is de trots om tot een bepaalde eenheid te horen. Het is een totaalsom van tradities, kameraadschap en een goede organisatie.
Daarmee bereik je de bereidheid tot inzet. Dat is wat wij in het korps altijd gehandhaafd hebben en wat nog steeds gehandhaafd wordt.' 
In zijn omschrijving van het belang van het korps gaat MacMootry zelfs nog een stapje verder.' 
De mariniers zijn de laatste der pretorianen die we moesten preserveren, achter de hand houden en koesteren.'

Een caleidoscopisch leven

Dat hun diensttijd de mooiste tijd van hun leven is geweest en dat ze zich altijd op de eerste plaats marinier hebben gevoeld, brengt volgens MacMootry en Zevenbergen ook een negatieve kant mee. 'Na een leven als marinier kan je niet thuis blijven zitten. Dat gaat je benauwen.', vertelt MacMootry. 'Het is belangrijk om onder de mensen te blijven. Daarom ben ik na mijn diensttijd bij een beveiligingsbedrijf gaan werken .' Zevenbergen kan hier volmondig mee instemmen.
'Mijn laatste jaar in dienst is een heel moeilijk jaar geweest. Ik zag er als een huis tegenop om de dienst te verlaten. Ik voelde me op de eerste plaats marinier en was bang dat ik in een zwart gat zou vallen. Gelukkig is alles uiteindelijk goed gekomen en ben ik voor een promotiebedrijf gaan werken, maar het is een rotjaar geweest.' Daarom geeft Zevenbergen al zijn oudcollega's die binnenkort de dienst verlaten de dringende boodschap mee om tijdig na te denken over wat ze willen gaan doen met hun leven en het niet op het laatste moment te laten aankomen . Want stilzitten is geen optie. Of zoals MacMootry het beschreef: 'Na een leven lang marinier te zijn geweest, waren de tegenstrijdigheden te groot. Want het leven van een marinier is als een caleidoscoop. Elke dag brengt een nieuw facet, met verschillende kleuren.'

Hoewel adjudant der mariniers b.d. MacMootry reeds 15 jaar geleden en adjudant der mariniers Zevenbergen b.d. 12 jaar geleden het korps hebben verlaten, zijn zij in hart en nieren nog steeds mariniers.

Mac, Sobat door de eeuwen heen, jou woorden geschreven in Vrijheid en notabene ook waarvoor je gevochten hebt de vrijheid te geven aan Hun die nu in vrijheid jouw mening

niet de vrijheid geven. Beste Mac Deze wereld is niet meer de Onze..Laten wij ons wegdrijven op wolk 1665.....!! Maar wij hebben hoop, eens zal het bloed kruipen waar het niet gaan kan.

 

En als ooit op een dag alle draden doorgeknipt zijn

 

en ons hart koud is van sneeuw van het pessimisme

 

of het ijs van het cynisme dan zijn wij oud geworden.....

 

EN MOGE GOD ONS DAN GENADIG ZIJN..!!!!

 

Maar zoals jij dat zegt

kunnen wij met opgeheven hoofd straks zeggen:

 

Daarboven aan de hemelpoort 
Bleef hij stram in de houding staan
Hij rapporteerde zoals een Marinier behoort 
Heer, ik heb mijn plicht gedaan'.

 

 

SemperFi 

 

Je ouwe Sobat.

John.Bruininga

"BuitenKamper" in WO.2

en "Bersiap-periode"

Deta-Boy.

Indié - Nieuw- Guinea Veteraan.